Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Det som varit tydligt på Skövde Stödboende är att behovet och komplexiteten i de förfrågningar som kommer in har ökat. Därmed har också efterfrågan på möjliga lösningar ökat. Ungdomarna som kommer till Skövde Stödboende saknar många gånger ett nätverk och fungerande familjerelationer. Det innebär att de ofta spenderar helger och högtider i ensamhet.

I en del ärenden finns ett nätverk men det är inte alltid det håller, många relationer kan ha en skörhet, säger Fredrika Alm, samordnare Skövde Stödboende.

Diskussionerna kring möjligheten att erbjuda helgfamilj till de ungdomar som bor i Skövde Stödboende har pågått länge. Med helgfamilj vill man öka ungdomens möjlighet till att få stöd, tillsyn och omsorg även under dagar då personalen inte är i tjänst.

Vi har insett att det inte alltid finns en gemensam bild av vad ett stödboende är och innebär. Att vi till exempel i Skövde inte har tillsyn på helgerna men har beredskap är det inte alla som har koll på, säger Fredrika.

Ensamheten som många av ungdomarna upplever kan göra det svårt att hantera livet emellanåt, speciellt under de tider de förväntas vara ensamma och lösa allt. Vi vill ge dem möjligheten att komma ihåg att göra rätt val, säger Karin Törnqvist Lind, enhetschef Skövde Stödboende.

Verksamheten är nu inne i en uppstartsfas och har redan haft sin första placering där helgfamilj varit ett komplement till placeringen. De har även en till placering på väg in med en liknande lösning.

Att använda en helgfamilj har gett goda resultat och minskat den oro som fanns innan placering. Ungdomen har successivt kunnat visa på mognad genom att ha trygghet och stöd, säger Fredrika.

Ja, och vi gör alltid en lämplighetsbedömning och tittar på vilka risker och resurser ungdomen har för att utvärdera om helgfamilj kan vara ett alternativ. Hittills är vi väldigt positiva till det resultat vi sett och hoppas framåt kunna erbjuda detta till fler när behovet finns, säger Karin.

Helgfamiljen kan vara en tidigare kontakt, alternativt så kan verksamheten vara behjälplig med att hitta en matchning. I dagsläget finns redan en bra dialog och samarbete med Skövde Familjehemsvård.

Vi gör det här för att vi vill förhindra sammanbrott och möjliggöra vidareutveckling för ungdomarna, säger Karin.

 

Läs mer om Skövde Stödboende här


Vid frågor, kontakta: 

Karin Törnqvist Lind
Enhetschef 
karin.tornqvistlind@humana.se