Klassrum med pulpeter. På ena väggen sitter en världskarta.

Skolor

Alla har rätt att lyckas. Här presenterar vi Humanas skolor där vi har stora resurser.

Resursskolor med hög vuxentäthet

Humana har flera resursskolor, det vill säga friskolor med inriktning på att ta emot barn i behov av särskilt stöd. Ordet resurs är nyckeln här. Våra skolor är små, med relativt hög vuxentäthet och hög andel behöriga lärare.

Alla resursskolor är kopplade till en eller flera HVB-verksamheter där vi levererar skolplatser till de boende. Det finns även möjlighet att gå på våra resursskolor och den anpassade skolan som ”extern”. Med det menas till exempel barn som bor hos sina vårdnadshavare eller i familjehem.

Färgpalett vattenfärger

NPF-anpassade skolor

Alla Humanas skolor är anpassade för elever med NPF-diagnoser. För att NPF-säkra en skola gäller det bland annat att anpassa miljön för att hålla fokus på rätt saker och undvika distraktioner - till exempel genom avskärmade arbetsplatser, avskalade skolrumsväggar och en utsikt där inte alltför mycket händer.
En annan komponent i en NPF-skola är den individanpassade undervisningen, som vi går in på senare i texten.

Anpassad grundskola och gymnasieskola

Under parollen ”du kan, du är värdefull, du lär för livet!” undervisar Magnus Ladulåsskolan i Jönköping. Idag är det här vår enda skola som har tillstånd för att bedriva grundsärskola och gymnasiesärskola. Här är fokus anpassad grundskola, men det finns även möjlighet till undervisning enligt anpassad gymnasieskola.

Magnus Ladulåsskolan sticker ut inom Humana. Inte bara för att det är en anpassad skola. Verksamheten med bland annat LSS, HVB och stödlägenheter finns dessutom under samma tak som undervisningen. Utöver barnen på den här skolan har vi även många integrerade elever. De hör till målgruppen för anpassad skola, men går i en av våra resursskolor.

Resursskolor där varje elev får möjlighet att lyckas

Att klara skolan är en stabil plattform för vuxenlivet - och en skyddande faktor för utsatta barn. Samtidigt får många elever inte möjlighet att leva upp till sin potential, eftersom de inte får rätt stöd för sina behov.

För de barn som bor på exempelvis HVB-hem är det extra viktigt att få en bra skolupplevelse med möjlighet att lyckas. Många av de här barnen har negativa skolerfarenheter sedan tidigare. Det vill vi vända på. Känslan av att lyckas väcker gnistan till att vilja lära sig och våga pröva vingarna. Det blir helt enkelt roligare att gå till skolan.

Våra resursskolor och anpassade skola har helt andra resurser, kompetenser och individanpassar undervisningen på ett helt annat sätt än många andra skolor har möjlighet till. På så sätt vill vi inte minst se till att fler i vår målgrupp går ut grundskolan med betyg som ger möjlighet att komma in på gymnasiet.

Klassrum med skrivbord och stolar i rött. Längst fram finns en projektorduk och i taket hänger en projektor.

Så jobbar vi på våra resursskolor

Personalen på Humanas resursskolor har genomgående hög kunskapsnivå. Vi har hög ämneskompetens och låg andel obehöriga lärare. Vi prioriterar också elevhälsoteamet, som är extra viktigt på resursskolor. Bland annat med specialpedagoger, kuratorer, skolläkare och skolsköterskor. Ett centralt arbetssätt för alla våra resursskolor är lågaffektivt bemötande. Det här lyhörda och genomtänkta arbetssättet präglar både skola och behandling hos Humana.

Individanpassad undervisning för barn med särskilda behov

Många barn kämpar med att ta sig igenom dagen på andra skolor. När de kommer till oss får de plötsligt möjlighet att inte bara kämpa sig förbi lägstanivån. Hos oss får de rätt stöd för att prestera fullt ut utifrån sin potential.

Vi kartlägger varje individ för att ge var och en rätt förutsättningar för att lyckas med sin skolgång. Om en person exempelvis inte klarar ett ordinarie schema, då får vi anpassa efter det för att kunna ge rätt kunskaper på ett sätt som fungerar för individen. På vägen hem från skolan ska var och en av våra elever vara trygga i vetskapen att de lyckades med det de hade i uppgift för dagen.

Blond flicka i rutig skjorta sitter och lägger ett pussel vid ett bord.

Efter tiden som elev på en av våra resursskolor

Vardagen på våra skolor är mycket stöttande och individanpassad. Omställningen till en annan grundskola eller gymnasiet har potential att bli tuff. Därför är det viktigt att vi vuxna ser till att hantera övergången till nästa steg på ett ansvarstagande sätt.

I det här skedet använder vi oss av stödet SAMS, som står för samverkan mellan socialtjänst och skola. Målet för oss med att använda SAMS är att få till bra samverkan mellan socialtjänsten, den tidigare skolan och den nya skolan. Något som är viktigt för att säkra en positiv skolupplevelse och kontinuerligt lärande för eleverna. SAMS är framtaget av Skolverket, Socialstyrelsen och SPSM.

Se alla våra skolor

Har du frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna