1. Du är här: Sök placering

Sök placering

Du söker enkelt via fritext, genom att filtrera på förvalda alternativ eller en kombination av fritext och filter.

Filter
 • Målgrupp
   Ålderskategori
   Ålder
   Kön
   Målgrupp övrigt
 • Problematik
 • Placeringsform
   Boenden
   Familjehem
   Övrigt
 • Geografi
   Region
   Län
 • Metod och insats
 • Lagrum och tillstånd
 • Övrigt
   Bolag
   Certifikat
Vi hittade2enheter
Vardagsrummet på Stödboende Väst
Stödboende Väst
 • 16-20 år
 • Flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • 30 platser
 • Stödboende
Kommun: Göteborg med omnejd Bolag: Familjeforum och Baggium
Ett par händer som formar ett hjärta med himlen som bakgrund
Öppen- och eftervård Väst
 • 0-21 år
 • Flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • 25 platser
 • Stödboende och Öppenvård
Kommun: Göteborg Bolag: Baggium