1. Du är här: Sök placering

Sök placering

Du söker enkelt via fritext, genom att filtrera på förvalda alternativ eller en kombination av fritext och filter.

Filter
 • Målgrupp
   Ålderskategori
   Ålder
   Kön
   Målgrupp övrigt
 • Problematik
 • Placeringsform
   Boenden
   Familjehem
   Övrigt
 • Geografi
   Region
   Län
 • Metod och insats
 • Lagrum och tillstånd
 • Övrigt
   Bolag
   Certifikat
   Övrigt
Vi hittade4enheter
En utomhusbild på Boheden
Boheden
 • 18-65 år
 • Kvinnor och män
 • 10 platser
 • HVB
Kommun: Bollnäs Bolag: Neuropsyk i Bollnäs
En vintrig utomhusbild på Rengsjö vårdcenter
Rengsjö Vårdcenter
 • 20 år och uppåt
 • Kvinnor och män
 • 21 platser
 • HVB och Särskilt boende
Kommun: Bollnäs Bolag: Rengsjö Vårdcenter
Stenbacka Gård
 • 18-65 år
 • Kvinnor och män
 • 18 platser
 • Särskilt boende
Kommun: Bollnäs Bolag: Neuropsyk i Bollnäs
Utomhusbild på Boheden
Utredningen
 • 15 år och uppåt
 • Kvinnor och män
 • 14 platser
 • HSL
Kommun: Bollnäs Bolag: Neuropsyk i Bollnäs