Aragorn

Vi arbetar med pojkar i åldern 15-19 år med psykosocial problematik, exempelvis begynnande kriminalitet, beteendeproblematik och/eller familjeproblematik.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Göteborg
 3. Ålder
  15-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Kärrdalsvägen 42
417 29 Göteborg
Telefon: 031-23 16 50

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Baggium
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Placeringsförfrågan

Om oss

Personalen fungerar som rollmodeller för de placerade och arbetar med social träning där grundtanken är att visa hur social integration normalt ser ut. Verksamheten arbetar med integration i samhället och som en del av detta förbereder verksamheten de unga på vad myndighetsprocessen innebär för dem.

Varje vecka hålls en samhällsorienterande kurs för ungdomarna. Aragorn avser använda sig av miljöterapi som behandlingsmetod med kognitiva inslag. På Aragorn finns tillgång till utredningar och behandling genom vår egen psykologenhet. Till varje ungdom knyter verksamheten två kontaktpersoner. Vid behov fungerar den enskildes kontaktperson som stöd ute på praktikplats eller skola. Vid uppkommet narkotikamissbruk görs bedömning om en eventuell flytt till annan verksamhet bör ske, som specifikt kan arbeta med den problematiken. Bedömningen görs i samråd med placerande socialtjänst.

Vi uppmuntrar våra ungdomar att utöva hälsofrämjande fritidsaktiviteter. Kontaktperson hjälper sina ungdomar att hitta en sport eller annan aktivitet som de vill utöva. Aragorn bekostar även gymkort samt träningskläder.

Utöver individuella aktiviteter så anordnar vi gemensam aktivitet varje lördag. Ungdomarna får själva komma med önskemål om aktivitet och sedan beslutar personalen gemensamt.

Skolgång eller praktik är en förutsättning för att kunna bo på Aragorn. Vi jobbar motiverande med målsättningen att våra ungdomar ska ha en fungerande skolgång. Personal finns tillgänglig för läxhjälp på boendet.

Vi talar utöver svenska även engelska, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och portugisiska.