Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Stinsen HVB

Stinsen HVB vänder sig till pojkar med normbrytande beteende. Enheten kan i dag erbjuda sex akutplatser. Hos oss är man placerad 6-8 veckor ofta i väntan på annan plats såsom SIS, familjehem eller HVB med behandlingsinriktning.

 1. Bolag
  Davidsbogård
 2. Kommun
  Norberg
 3. Ålder
  13-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Linnévägen 29
Norberg 
Telefon: 076-148 11 74
Fax: 0223-217 00

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Västmanland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Davidsbo Gård

Om oss

Under placeringen kommer pojkarna att erbjudas ADAD utredning, strukturerade beteendeobservationer, kontaktmannasamtal och ART lektioner.

Syftet av att trygga och stabilisera samt reducera eventuell oro och ångest.

Eftersom pojkarna är på Stinsen kort tid skrivs inga rapporter under placeringen utan den sammanfattas efter placering och skickas till uppdragsgivare.

Utöver svenska talar vi även engelska, franska, arabiska och spanska.

Placeringsförfrågan