Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Vidablick

Vidablick är ett HVB för pojkar och unga män mellan 14 och 20 år som behöver träna på sociala färdigheter, välja en mer sund livsstil, få ordning på sin skolgång eller hitta en bra daglig struktur med sysselsättning och fritid. Vi tar även emot olika diagnoser såsom ADHD.

 1. Bolag
  Vidablick
 2. Kommun
  Helsingborg
 3. Ålder
  14-20
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Gustav Adolfs gata 14A
Helsingborg
Telefon: 042-12 90 53

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • ESL
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Vidablick
 • Baggium

Om oss

Våra pojkar har tillgång till kompentent personal dygnet runt. Behandlarna har relevant utbildning och ges återkommande ärende- och processhandledning för att jobba med ungdomarna. Vi utbildar vi oss löpande för att kunna ge individuell behandling till alla berörda.

Vi har tillgång till sjuksköterska, psykolog och KBT-terapeuter, både för samtal och utlåtande. Vi har även tillgång till utslussningslägenheter för dem som har kommit till det stadiet i sin behandling.

På Vidablick jobbar vi utifrån en salutogen och lösningsfokuserad grundinställning som genomsyrar hela verksamheten samt en flexibilitet och individanpassad behandlingsstruktur. Behandlings- och planeringssamtal hålls veckovis för att säkerställa ungdomens grundbehov.

Träning och aktiviteter har vi gemensamt och individuellt med ungdomarna. Kompetens inom MI, lågaffektivt bemötande, konflikthantering, suicidprevention, och självskadebeteende finns.

Vi talar utöver svenska även engelska, kroatiska-serbiska-bosniska, albanska, arabiska, persiska, turkiska, spanska, franska, italienska, polska samt danska.

Placeringsförfrågan