Arnö

Arnö tar emot placeringar med stöd i SoL och LVU. Vid de flesta placeringar flyttar klienten från någon av Lappetorps övriga enheter till Arnö för att träningsbo innan de flyttar hem eller till eget eller annat boende.

 1. Bolag
  HVB Lappetorp
 2. Kommun
  Nyköping
 3. Ålder
  12-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  3
 6. Placeringsform
  HVB och skola
Clusjion kartlägger exkluderande beteenden och bjuder in till en mer inkluderande kultur.

Clusjion kartlägger exkluderande beteenden och bjuder in till en mer inkluderande kultur.

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Sjökaptensvägen 4
611 46 Nyköping
Telefon: 0155-49 90 50
Fax: 0155-26 00 49

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom - OCD
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Södermanland
Metod och insats
 • BBIC
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk grund
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • Tillstånd Skolverket
Bolag
 • HVB Lappetorp
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015
 • Clusjion

Om oss

Pojkarna har relations-, familje- och skolproblematik till följd av bland annat ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Psykosocial problematik/särskilda behov/neuropsykiatriska diagnoser.

Vi arbetar utifrån en miljöterapeutisk utgångspunkt. Arnö styrs av ett antal metoder, dessa metoder är väl använda i behandlingsarbete med ungdomar.

De metoder som används är:

 • Strukturerad fyrfas modell
 • Miljöterapi
 • Socialpsykologi
 • Manualbaserade samtal
 • Samtalsgrupp
 • Individuella samtal
 • Familjearbete

Ungdomen kan komma med önskemål om aktiviteter, som vi försöker tillgodose. Ibland säger vi nej beroende på aktivitetens art. Exempel på aktiviteter som vi säger ja till är fotboll, innebandy, skytte, ridning, styrketräning, brottning, boxning och bowling.

HVB Lappetorp har en egen friskola. Skolan är en specialskola för åk 6-9, och de flesta av våra unga går här. Skulle klienten ha en fungerande skolgång och inte är i behov av en förstärkt skolgång, kommer de att gå i en kommunal skola i närområdet.

Vi talar utöver svenska även engelska, finska, tyska, spanska och arabiska.

Friskolan Studiero

Placeringsförfrågan