Arwen

Arwens målgrupp är barn och unga i åldrarna 13 till och med 17 år med bristande impulskontroll och relationsproblematik.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Tomelilla
 3. Ålder
  13-17
 4. Kön
  Pojkar och flickor
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Sälshögsvägen 32
27393 Tomelilla

Telefon: 0415-199 50
Fax: 0415-199 59

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Baggium
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Om oss

Arwens målgrupp är barn och unga i åldrarna 13 till och med 17 år med bristande impulskontroll och relationsproblematik.

Vid skolproblematik arbetar enheten med struktur, rutiner, läxhjälp och socialfärdighetsträning. I kontaktmannasamtal använder personalen MI för att motivera ungdomarna till skolarbete och bättre skolprestationer samt skolnärvaro. Vid relationsproblematik hos barnen/de unga arbetar enhetens med motiverande insatser genom strukturerade samtal. Genom samtal hjälper personalen barnet/den unge att reflektera över egna reaktioner/strategier i de relationer som behöver förbättras samt hjälper barnet/den unge att hitta nya fungerande strategier. För de barn och unga som har sömnsvårigheter skapas fungerande rutiner och strukturerade dagar utifrån barnets/den unges behov där enheten tillgodoser barnens/de ungas behov av utbildning och fritidsaktiviteter.

Vid bristande impulskontroll arbetar vi med strukturerade samtal vars innehåll fokuserar på impulsstyrning och motivationshöjande insatser. Stöd och vägledning anpassas efter barnets/ungdomens behov och sker i individuella samtal samt i gruppsamtal och aktiviteter. Integration/socialisation i samhället anpassas efter individens behov och sker så väl individuellt som i grupp.

Möjlighet till fotboll, bad, träning finns i kommunen.

Arwen ligger vackert beläget på den Skånska myllan i en Skånelänga. Enheten ligger nära till allmänna kommunikationsmedel.

Vi talar förutom svenska även bosniska, spanska och engelska.

Placeringsförfrågan