Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Balans Behandling familjehemsvård

Vi arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård, ibland kallat behandlingsfamiljer, som i vissa fall kan ses som ett fullgott komplement till HVB-hem och institutionsvård. När vårdbehoven minskar har vi också förstärkt familjehemsvård och så kallad vanlig familjehemsvård.

 1. Bolag
  Balans Behandling AB
 2. Kommun
  Norrbotten
 3. Ålder
  0-21
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  -
 6. Placeringsform
  Familjehem

Smedjegatan 14
972 33 Luleå
Tel: 020-877 800
Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Barn och unga 8-11 år
 • Barn och unga 16-20 år
 • Unga 13-21 år
 • Barn och unga 8-14 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Föräldrar och barn
 • Par/syskonpar
 • LSS pk1
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Beteendeproblematik
 • Omsorgsbrist
 • Psykisk ohälsa
 • Bristande impulskontroll
 • Utåtagerande beteende
 • Intellektuell funktionsvariation
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Familjehem
 • Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
 • Behandlingsfamilj (TFCO)
 • Familjehem med tilläggstjänst öppenvård
 • Behovsanpassade insatser
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • behandlingsplacering
Region
 • Hela Norrland
Län
 • Norrbotten
 • Västerbotten
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • BBIC
 • Connect
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Ett hem att växa i
 • KASAM
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • Nya Kälvesten
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU

Om oss

Att placera hos Balans ska vara en avlastning för ansvariga handläggare på myndigheten. Vår personal är socionomer där alla har tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. "Vi kan det ni kan" och kan därför agera som myndighetens förlängda arm. Vi kan arbeta med vård- och genomförandeplaner samt förbereda information och underlag för myndighetens bedömningar och beslut. 

Vi finns tillgängliga för uppdragsgivaren och familjehemmen dygnets alla timmar på årets alla dagar. Vi försöker arbeta förebyggande men svårare vårdproblematik innebär också händelsestyrt arbete med flexibilitet och kort varsel. 

Vi har en kontrakterad barnpsykiatriker som är medicinsk ansvarig och som med kort varsel kan vara tillgänglig för vår personal och familjehemmet. Barnpsykiatrikern kan också bidra med medicinsk och psykiatrisk handledning för vår personal, familjehemmen och uppdragsgivaren. Vi samarbetar också med psykologer och legitimerade psykoterapeuter.

Placeringsförfrågan