Hem

Kontaktuppgifter

En kvinna och en pojke sitter vid ett bord och leker med lego

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Norrbotten
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Balans Familjehemsvård AB, 559050-1317
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behandlingsfamilj
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi
 • Mindfulness
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Psykologutredning
 • PDT - Psykodynamisk Terapi
 • Psykoterapi
 • WISC-V
 • WAIS-IV
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • Ett hem att växa i
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Nya Kälvesten
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
 • CRAFT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Balans Familjehemsvård

Vi erbjuder noggrant bedömda familjehem i stora delar av Norrland och dygnet runt-beredskap med kunnig och erfaren personal. Vi har god kompetens inom kraftigt förstärkt familjehemsvård och kombinerade insatser, vilket utgör en stor del av verksamheten.

Kontaktuppgifter till enheten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Norrbotten
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Balans Familjehemsvård AB, 559050-1317
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behandlingsfamilj
 • Behovsanpassade insatser
 • Familjehem
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADDIS - Alkohol Drog Diagnos Instrument
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi
 • Mindfulness
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Psykologutredning
 • PDT - Psykodynamisk Terapi
 • Psykoterapi
 • WISC-V
 • WAIS-IV
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • Ett hem att växa i
 • HAP - Haschavvänjning
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Nya Kälvesten
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
 • CRAFT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Familjehemmen

Balans Familjehemsvård erbjuder familjehem över stora delar av Norrland och har god lokalkännedom med kontor i Luleå och Umeå.

Våra familjehem är noggrant utvalda och bedömda enligt Humanas bedömningsmanual, men vi kan även använda Nya Kälvesten-metoden om så önskas. Kraven är mycket höga både vad gäller känslomässig tillgänglighet och bostadens utformande. Vi rekryterar löpande nya familjehem med samma höga krav.

Det finns möjligheter till boende i stad, i mindre samhällen eller på landet. Våra familjehem har primärt rum inne i huset men i vissa fall finns “bredvidboende” i form av ett rum eller en stuga på gården.

Målgrupp

Balans Familjehemsvård riktar sig till barn och ungdomar som av olika anledningar under en kortare eller längre tid behöver stöd och boende utanför den biologiska familjen eller ursprungsfamiljen.

Det kan vara barn och unga vars föräldrar inte har förmåga att ge den omsorg som barnet behöver, men det kan också vara unga som på grund av sitt eget beteende inte kan bo kvar i sin familj.

Vi tar emot placeringar enligt SoL, LVM och KVV. En stor del av verksamheten utgörs av kraftigt förstärkt familjehemsvård.

Arbetssätt

Placering i något av våra familjehem ger en möjlighet att etablera nya rutiner och beteendemönster i en miljö som liknar den man återvänder till efter placeringen och gör det enklare att bibehålla dessa efter hemflytt. Familjens miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet.

Vid en familjehemsplacering hos oss ingår:

 • Ett konsulentstött familjehem
 • Handledning och utbildning till familjehemmet
 • Beredskapstelefon 24/7
 • Återrapportering till placerande myndighet

En stor del av vår verksamhet utgörs av kraftigt förstärkt familjehemsvård, som innebär placering med stöd- eller behandlingsinsats, till exempel psykolog och barn- och ungdomspsykiatriker. I samarbete med våra öppenvårdsenheter i Norrbotten och Västerbotten kan vi erbjuda ett stort urval av tilläggstjänster för att stärka förutsättningarna till en hållbar placering, möjliggöra hemflytt då det är lämpligt, öka skyddet runt barnet/ungdomen och minska riskerna för sammanbrott. I många fall kan det ses som ett fullgott alternativ till HVB och institutionsvård, med skillnad att placeringen är enskild och att vi undviker omplacering för den unge.

Vi arbetar utifrån Humanas manual TryggFam – ett arbetsstöd som är unikt i Sverige. Manualen ger systematik, kontinuitet och en checklista så att arbetet genomförs med samma kvalitet över hela Humana.

Vår personal är socionomer, de flesta med tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. De har en god känsla för socialtjänstens situation och kan avlasta med allt utom själva myndighetsutövningen – från att utforma ett tydligt uppdrag till familjehemmet och arbeta med vård- och genomförandeplanen, till kallelser till nätverksmöten och umgängesplanering tillsammans med de biologiska föräldrarna.

Vi är duktiga på att matcha rätt hem med aktuellt barn/ungdom och hens behov och mål, även när det är kort om tid.

Fokus i vår handledning är trygghet i hemmet, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Vi lägger stor vikt vid alliansbyggande och relationsskapande. Under placeringen finns vi med som stöd vid exempelvis nätverksträffar och möten med skola, BUP eller andra aktörer.

I vårt arbetssätt utgår vi från Humanas anknytningsbaserade program Connect. Alla våra konsulenter använder det i sin handledning till familjehemmen, som också är Connectutbildade.

Våra konsulenter har i regel inte fler än tio ärenden och hinner därför besöka hemmen minst varannan vecka, för det mesta (och framför allt i början av en placering) väsentligt oftare. Vi är också tillgängliga för uppdragsgivaren och familjehemmen under dygnets alla timmar, årets alla dagar.

Inom Humana finns ytterligare möjligheter till utökade insatser:

 • Om vi identifierar behov av en annan behandlingsmodell kan vi inom Humana erbjuda både IHF och TFCO.
 • Genom ett samarbete med externa partner kan vi erbjuda tjänster som neuropsykiatriska utredningar, samt terapi och behandlingssamtal med psykolog.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt övningar och handledning med såväl personal som familjehem.

Våra familjehem och konsulenter lyckas ofta väl med placeringarna och vi har bara en låg andel sammanbrott.

Övergripande mål med en placering i något av våra familjehem är att uppnå trygghet i hemmet, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Det ideala avslutet är att den unge kan flytta hem igen eller till eget boende. Med hjälp av Humanas breda resurser kan vi skapa en mjuk utslussning, med till exempel ett successivt tätare och bättre fungerande umgänge med hjälp av stöd från öppenvården, eller en flytt till ett stödboende där ungdomen inledningsvis bor växelvis där och i familjehemmet.

Personal

Våra familjehemskonsulenter är alla socionomer, med flera års erfarenhet av familjehemsvård och de flesta tidigare med erfarenheter från myndighetsutövande arbete. I personalgruppen på Balans Familjehemsvård finns dessutom steg 1-behörighet för samtalsstöd och familjebehandling.

Våra familjehem har generellt stor kunskap och erfarenhet när det gäller barn och unga med NPF, psykisk ohälsa, olika beteendeproblem och skydd. De genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” samt en grundutbildning i Connect med efterföljande regelbunden vidareutbildning. Handledning erbjuds månadsvis tillsammans med andra familjehem och en handledare. Genom Familjehemsportalen har de tillgång till Humanas hela utbud av webbutbildningar och -föreläsningar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Barn och ungdomar 0–20 år
 2. Kommun:
  Norrbotten
 3. Placeringsform:
  Familjehem, Jourfamiljehem, Kraftigt förstärkt familjehemsvård
 4. Bolag:
  Balans Familjehemsvård AB, 559050-1317

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Will Champion posing for the camera

Niklas Svedlund

Placeringskoordinator