Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Balans Behandling öppenvård

Balans behandling öppenvård arbetar över hela Norrbotten med en bred målgrupp där vi kan erbjuda blandanat omsorgsbedömningar och barnavårdsutredningar.

 1. Bolag
  Balans behandling
 2. Kommun
  Norrbotten
 3. Ålder
  0-20 år
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  -
 6. Placeringsform
  Öppenvård

Smedjegatan 14
972 33 Luleå
Tel: 020-877 800
Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Barn och unga 8-11 år
 • Barn och unga 16-20 år
 • Unga 13-21 år
 • Barn och unga 8-14 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Gravida
 • HBTQI
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Beteendeproblematik
 • Omsorgsbrist
 • Psykisk ohälsa
 • Bristande impulskontroll
 • Utåtagerande beteende
 • Intellektuell funktionsvariation
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Öppenvård
Övrigt
 • Öppenvård
 • Tillgång till Humanas HSL-team Cureum
Region
 • Hela Norrland
Län
 • Norrbotten
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL
 • BBIC
 • Connect
 • CRA
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADAD
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KASAM
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • Kriminalitetsprogram
 • KBT-terapi
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet

Om oss

Med vår specialkompetens kan vi åta oss:

 • komplicerade förhandsbedömningar
 • omsorgsbedömningar
 • barnavårdsutredningar

Vi kan även vara behjälpliga vid domstolsförhandling, hemtagningsutredningar och ordinarie barnavårdsutredningar i boendemiljö.

Vi kan också erbjuda:

 • psykiatriska kartläggningar
 • psykologiska utredningar för barn och unga

Vi arbetar också stödjande i form av:

 • familjerådgivning till föräldrar med barn i familjehem eller behandlingshem
 • främjande insatser till föräldrar för ökad möjlighet till hemflytt av barn som tillfälligt bor i familjehem eller behandlingshem.

Till privatpersoner och verksamheter erbjuder vi bland annat samtalsbehandling i form av individuell, par- och familjeterapi. 

För att hitta nya vägar och lösningar för verksamheter och organisationer erbjuder vi hanterings- och förändringsstöd. Detta kan vara i form av handledning, stöd för enskilda och arbetsgrupper, utbildning inom psykosocialt arbete, samt chefs- och ledarskapsutveckling. 

“Vi är mångt och mycket som ett komplement till socialtjänst eller privat psykiatri, där vi kan hantera och utföra arbetet på uppdrag av ansvarig myndighet, organisation eller privatperson. Vår gemensamma bas i den sociala omsorgen ger möjligheter till hjälpande insatser för alla typer av verksamheter”, Anna Henriksson Heidari, föreståndare. 

Placeringsförfrågan