Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Balans Behandling stödboende

Vi kan erbjuda omfattande insatser som stödboende eller utredningsplacering i egna lägenheter. Insatserna kan även vara i form av skyddat boende.

 1. Bolag
  Balans Behandling AB
 2. Kommun
  Norrbotten
 3. Ålder
  0-20 år med familjer
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  Stödboende

Smedjegatan 14
972 33 Luleå
Tel: 020-877 800
Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn och unga 16-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
 • HBTQI
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Beteendeproblematik
 • Omsorgsbrist
 • Psykisk ohälsa
 • Bristande impulskontroll
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Relationsproblematik
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Skyddat boende
Region
 • Hela Norrland
Län
 • Norrbotten
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL
 • BBIC
 • CRA
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KASAM
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Ångestskola
 • Återfallsprevention
 • Kriminalitetsprogram
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB

Om oss

En förutsättning för boende i egen lägenhet är att individen är motiverad och kan ta visst ansvar för hälsa, aktiv vardag, hushållssysslor och planera sin framtid. Vi stöttar individen med nämnda faktorer samt kan också erbjuda olika former av behandlingsinsatser, till exempel rePULSE (Impulskontroll), ART (Aggression Replacement Training), CRA (Community Reinforcement Approach), med mera.  

Våra handledare har adekvata vidareutbildningar i socialt arbete och finns tillgängliga dygnet runt under årets alla dagar. Vi samarbetar med hyresvärdar som har en eller flera lägenheter. Vi samarbetar också med privata aktörer som har gårdshus eller annat på-sidan-om-boende. 

Utifrån vårt breda verksamhetsområde kan vi också skräddarsy lösningar för andra behovsområden. Vårt behandlingsteam består av erfarna socionomer, psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter. 

Familjebehandling för biologiska nätverk

Våra familjebehandlare är socionomer med vidareutbildning inom psykoterapi samt adekvata vidareutbildningar. Vi kan arbeta med bland annat familjebehandling för biologiska föräldrar samt göra säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. 

Placeringsförfrågan