Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
En rum med en säng

Fakta

 1. Målgrupp:
  Familjer med barn 0-20 år
 2. Kommun:
  Norrbotten
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Balans Behandling AB
Region
 • Hela Norrland
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn och unga 16-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
 • HBTQI
Län
 • Norrbotten
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Beteendeproblematik
 • Omsorgsbrist
 • Bristande impulskontroll
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Relationsproblematik
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Skyddat boende
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL
 • BBIC
 • CRA
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Kriminalitetsprogram
 • Lågaffektivt bemötande
 • KASAM
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Ångestskola
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Luleå, Norrbotten

Balans Behandling stödboende

Vi kan erbjuda omfattande insatser som stödboende eller utredningsplacering i egna lägenheter. Insatserna kan även vara i form av skyddat boende.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Familjer med barn 0-20 år
 2. Kommun:
  Norrbotten
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Balans Behandling AB

Telefonnummer till enheten

Region
 • Hela Norrland
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn och unga 16-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
 • HBTQI
Län
 • Norrbotten
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Autismspektrum
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Beteendeproblematik
 • Omsorgsbrist
 • Bristande impulskontroll
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Relationsproblematik
Boenden
 • Stödboende
Övrigt
 • Skyddat boende
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL
 • BBIC
 • CRA
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Kriminalitetsprogram
 • Lågaffektivt bemötande
 • KASAM
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Ångestskola
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB

Om oss

En förutsättning för boende i egen lägenhet är att individen är motiverad och kan ta visst ansvar för hälsa, aktiv vardag, hushållssysslor och planera sin framtid. Vi stöttar individen med nämnda faktorer samt kan också erbjuda olika former av behandlingsinsatser, till exempel rePULSE (Impulskontroll), ART (Aggression Replacement Training), CRA (Community Reinforcement Approach), med mera.  

Våra handledare har adekvata vidareutbildningar i socialt arbete och finns tillgängliga dygnet runt under årets alla dagar. Vi samarbetar med hyresvärdar som har en eller flera lägenheter. Vi samarbetar också med privata aktörer som har gårdshus eller annat på-sidan-om-boende. 

Utifrån vårt breda verksamhetsområde kan vi också skräddarsy lösningar för andra behovsområden. Vårt behandlingsteam består av erfarna socionomer, psykiatriker, psykologer och psykoterapeuter. 

Familjebehandling för biologiska nätverk

Våra familjebehandlare är socionomer med vidareutbildning inom psykoterapi samt adekvata vidareutbildningar. Vi kan arbeta med bland annat familjebehandling för biologiska föräldrar samt göra säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. 

Adress

Luleå, Norrbotten

Fakta

 1. Målgrupp:
  Familjer med barn 0-20 år
 2. Kommun:
  Norrbotten
 3. Boendeform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Balans Behandling AB

Placeringsförfrågan

A woman looking at the camera

Erika Valett

Regional placeringssamordnare

Telefonnummer till enheten

Adress

Luleå, Norrbotten