Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  16-20 år
 2. Kommun:
  Norrbotten
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Balans Behandling AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Utredningsplacering
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Psykologutredning
 • PDT - Psykodynamisk Terapi
 • Psykoterapi
 • YNPS
 • WISC-V
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • Ett hem att växa i
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Nya Kälvesten
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • CRAFT
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Luleå, Norrbotten

Balans Stödboende

Vi tar emot unga som anlänt ensamkommande, lever i en konfliktfylld hemsituation eller tidigare varit placerade för social problematik. Vi kan erbjuda insatser som stödboende och utredningsplacering.

Fakta

 1. Målgrupp:
  16-20 år
 2. Kommun:
  Norrbotten
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Balans Behandling AB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Stödboende
 • Utredningsplacering
Metod, insats och utredning
 • Psykologsamtal
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologisk bedömning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • IPT - Interpersonell Psykoterapi
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • CPU - Cannabis Program för Ungdomar
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • rePULSE
 • Humanas bedömningsmanual för familjehemsutredningar
 • Psykologutredning
 • PDT - Psykodynamisk Terapi
 • Psykoterapi
 • YNPS
 • WISC-V
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • Ett hem att växa i
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Nya Kälvesten
 • Massage
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
 • CRAFT
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Bostäderna

Balans Stödboende erbjuder fullt utrustade och möblerade lägenheter i Luleå, Boden och Piteå, centralt belägna med nära till kommunikationer. Lägenheterna är mellan 34 och 48 kvm och omfattar kök, badrum och vardagsrum/sovrum (en lägenhet med sovalkov).

Målgrupp

Här tar vi emot barn och unga vuxna från 16 år till och med 21 år som har anlänt ensamkommande, lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation, eller tidigare varit placerade för social problematik.

För att kunna bo i våra stödlägenheter behöver ungdomen vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. Stödboendet kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som en övergång från annan vård utanför det egna hemmet, till exempel HVB, SIS eller familjehem. Vi tar även emot utredningsplaceringar och ungdomar i behov av skydd.

 

Arbetssätt

De ungdomar som bor på Balans Stödboende har ofta varit med om saker som har gett dem en bristande tillit till vuxna och sin egen förmåga. Det är därför viktigt att stärka självkänslan hos ungdomarna. Här får den unge vardagsnära stöd, uppmuntran och vägledning av en behandlingspedagog utifrån behov och genomförandeplan, och kan under trygga former förbereda sig för ett vuxenliv med självständigt boende.

En nyckel är att bygga ärliga relationer och hjälpa den unge att hitta egen motivation för att ta ansvar för hälsa, aktiv vardag, hushållssysslor, ekonomi och planering av sin framtid. Ungdomen ges också träning i vilka myndigheter man vänder sig till och andra samhällskontakter i olika frågor för att klara ett självständigt liv.

Med egen barnpsykiatriker kan vi skräddarsy lösningar för andra behovsområden, till exempel samtal och samtalsstöd. Via våra behandlingspedagoger kan vi även erbjuda olika former av behandlingsinsatser, till exempel KBT, rePULSE, ART och A-CRA.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi jobbar gärna med ungdomens nätverk, för att öka dess förmåga att fortsätta stötta den unge efter flytt från stödboendet. Vi erbjuder bland annat familjebehandling för biologisk familj och övrigt nätverk.

Målet för boendet på Balans är att ungdomen vid utflyttning ska ha utvecklat de färdigheter som krävs för att leva ett självständigt liv med god fysisk och psykisk hälsa och ett fungerande nätverk, en grund för fortsatta studier eller arbete samt färdighet att sköta ett eget boende.

Vi kan vårdfläta med stor flexibilitet för att ge den unge rätt förutsättningar för att utvecklas. Till exempel kan ungdomen pausa sitt stödboende och återvända en period till föregående boende, till exempel HVB eller familjehem, för att sedan återvända hit och fortsätta utveckla sina förmågor i eget boende.

Sysselsättning

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Om den unge saknar sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det och följer sedan upp utvecklingen i kontakt med skola/arbetsgivare. Vi har ett väl utvecklat samarbete med flera skolor på orten och, liksom företag med bra praktikhandledare.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid. Alla får gymkort, i övrigt utformas aktiviteterna efter ungdomarnas egna behov och intressen. Här uppe är förstås skidåkning populärt.

Personal

Personal finns att tillgå på telefon dygnet runt.

De som arbetar på Balans Stödboende är behandlingspedagoger med grundutbildningar inom socialt och pedagogiskt arbete samt diverse fortbildningar, bland annat normbrytande beteende och KBT steg 1. Personalen har erfarenhet från liknande verksamheter samt från SiS.

Adress

Luleå, Norrbotten

Fakta

 1. Målgrupp:
  16-20 år
 2. Kommun:
  Norrbotten
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  6
 5. Bolag:
  Balans Behandling AB

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Sofia Adolfsson Sundström

Enhetschef

Niklas Svedlund

Placeringskoordinator