Barrebacken

Barrebacken är ett modernt behandlingshem för ungdomar i naturskön miljö strax utanför Gullspång. Närhet finns till orter som Örebro, Karlstad och Skövde som alla ligger inom en timmes avstånd.

 1. Bolag
  Barrebacken
 2. Kommun
  Gullspång
 3. Ålder
  13-20
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Barrebacken 3
547 92 Gullspång
Telefon: 0551-220 07
Fax: 0551-220 06

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Borderline
 • Incest
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Barrebacken
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015
En utomhusbild på Barrebacken, sommarbild

Om oss

Vi tar emot pojkar, 13-20 år, både SoL och LVU. Vi arbetar med pojkar som av olika skäl har svårt anpassa sig till samhällets normer. Det kan bero på bristande omsorg under uppväxten, negativa umgängen eller bekymmer som finns i barnet själv. Barnet kan ha testat på droger men ett etablerat missbruk får inte förekomma. Vi tar inte emot pojkar med långvarig kriminalitet och missbruk, då vi är ett öppet behandlingshem som förutsätter ett visst mått av eget ansvar.

Vi arbetar utifrån en inskrivnings Adad:s resultat. Därefter används ungdomens vårdplan och en individuell genomförandeplan skapas tillsammans med ungdomen. Arbetet utgår från de relationer vi skapar med ungdomarna. Vi erbjuder ungdomarna strukturerade samtal och som samtalsverktyg har personalen stöd i KBT och MI. Personal har kompetens och möjlighet att utöva ART, A-CRA, TMO och HAP på enheten.

Vi bygger vår dagsstruktur utifrån ett lågaffektivt bemötande med läran i vardag som grund och vi använder relationen som ett verktyg i behandlingen. Personalen har fått en fördjupad kunskap i det lågaffektiva genom en Studio lll-utbildning. Vår behandlingsmodell är till viss del grupporienterad på så vis att barnen ska få den förmåga och de kunskaper som krävs för att fungera i vårt gemensamma samhälle. Individuella mål utformas mellan Kontaktperson samt den unge utifrån dess genomförandeplan. Vi erbjuder strukturerade samtal med inriktning MI. Vi kan även erbjuda samtal med psykolog med KBT-inriktning.

Förutsättningen för att kunna genomföra denna terapiform är att ungdomen kan använda sitt modersmål. I dagsläget kan vi erbjuda detta till de som har svenska och engelska som modersmål.

Vi har en föreståndare på enheten som tillser att de insatser vi ger ungdomen är förenliga med det uppdrag vi fått och förenligt med vad som är ett verksamt behandlingsarbete.

Vi har HSL knutet till enheten i form av sjuksköterska och BUP-psykiatriker. Vi har kompetens att göra NPF-utredningar, beroendeutredningar samt ADAD på ungdomar som kommer till oss.

Utifrån varje enskild ungdom hittar vi en lösning kring skola eller praktik utifrån ungdomens funktionsnivå. De barn som av olika skäl inte går till skola eller praktik har daglig sysselsättning i nära kontakt med behandlare på behandlingshemmet.

Vi talar utöver svenska även engelska, turkiska samt syrianska.

Placeringsförfrågan