Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Barrebacken

Barrebacken HVB är ett behandlingshem som drivs i Humanas regi. Placering sker enligt Socialtjänstlagen eller LVU efter beslut från socialtjänsten i den placerande kommunen. Verksamheten har plats för åtta barn och ungdomar.

 1. Bolag
  Barrebacken
 2. Kommun
  Gullspång
 3. Ålder
  13-20
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Borderline
 • Incest
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Barrebacken

Om oss

Behandlingshemmet tar emot pojkar 13-20 år med antisocial problematik, till exempel utagerande, beteendeproblematik, riskbruk eller begynnande kriminalitet. Pojkarna som placeras hos oss kan ha neuropsykiatriska diagnoser eller misstanke om diagnoser.

Vi anser att utbildning är oerhört viktigt för våra ungdomar. Vi har ett samarbete med skolor i närområdet. I Gullspång finns högstadiet på Gullstensskolan. Om ungdomen behöver extra stöd eller arbeta i mindre grupp finns Slussen på Gullstensskolan. Om skolgången varit sviktande innan ungdomen kommer till Barrebacken brukar ungdomen börja på Slussen för att se hur ungdomen ligger till kunskapsmässigt. Representant från skolan och/eller vårdnadshavare bjuds in till första besöket från socialtjänst för att inskrivning i skolan ska bli så bra som möjligt.

Gymnasieskolan ligger i Mariestad men för de elever som har behov av individuellt anpassad skolgång på gymnasienivå finns IM i Gullspång. Våra ungdomar åker buss till skolan om bedömningen är att de klarar detta på egen hand. Kan ungdomen inte åka kommunalt skjutsar personal ungdomen till skolan. Vi är mycket stolta över att de allra flesta av våra ungdomar går till skolan varje dag.

Vi arbetar utifrån en inskrivnings ADADs resultat. Därefter används ungdomens vårdplan och en individuell genomförandeplan skapas tillsammans med ungdomen. Arbetet utgår från de relationer vi skapar med ungdomarna. Vi erbjuder ungdomarna strukturerade samtal och som samtalsverktyg har personalen stöd i KBT och MI. Personal har kompetens och möjlighet att utöva A-CRA, TMO och HAP på enheten.

Vi bygger vår dagsstruktur utifrån ett lågaffektivt bemötande med läran i vardag som grund och vi använder relationen som ett verktyg i behandlingen. Personalen har fått en fördjupad kunskap i det lågaffektiva genom en Studio lll-utbildning. Vår behandlingsmodell är till viss del grupporienterad på så vis att barnen ska få den förmåga och de kunskaper som krävs för att fungera i vårt gemensamma samhälle. Individuella mål utformas mellan Kontaktperson samt den unge utifrån dess genomförandeplan. Vi erbjuder strukturerade samtal med inriktning MI. Vi kan även erbjuda samtal med psykolog med KBT-inriktning.

Förutsättningen för att kunna genomföra denna terapiform är att ungdomen kan använda sitt modersmål. I dagsläget kan vi erbjuda detta till de som har svenska och engelska som modersmål.

Vi har en föreståndare på enheten som tillser att de insatser vi ger ungdomen är förenliga med det uppdrag vi fått och förenligt med vad som är ett verksamt behandlingsarbete.

Vi har HSL knutet till enheten i form av sjuksköterska och BUP-psykiatriker. Vi har kompetens att göra NPF-utredningar, beroendeutredningar samt ADAD på ungdomar som kommer till oss.

Utifrån varje enskild ungdom hittar vi en lösning kring skola eller praktik utifrån ungdomens funktionsnivå. De barn som av olika skäl inte går till skola eller praktik har daglig sysselsättning i nära kontakt med behandlare på behandlingshemmet.

Vi talar utöver svenska även engelska, turkiska samt syrianska.

Placeringsförfrågan