Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Bilbo

Bilbo är en behandlingsenhet för pojkar 12-20 år. Verksamheten bedrivs i två fastigheter på gemensam tomt, en för de yngre, en för de äldre. Pojkarna har beteendeproblematik, exempelvis skolk, utåtagerande, normbrytande, droganvändning, konfliktfyllda relationer etc. Placeringar enligt SoL och LVU.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Mark
 3. Ålder
  12-20
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  7+8
 6. Placeringsform
  HVB
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • KBT
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Baggium
Övrigt
 • KFSK

Om oss

Vi arbetar med ett individuellt anpassat behandlingsinnehåll och alltid i team med den unges behov i fokus. Vi gör behandlingsutredningar och psykologutredningar på socialtjänstens begäran, samt insatser i form av krisstöd, samtal, stödjande psykologiska åtgärder samt traumabehandling.

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och skapar en miljö som tryggar ungdomarna och därigenom minimerar risken för triggers för trauma. Vidare jobbar vi med social färdighetsträning där kunskap om att sköta sitt hem, ekonomi, kontakter med myndigheter, relationer, hygien, kulturmönster och allt annat som hör till det dagliga livet i så kallad ADL-träning innefattas.

Rätt bemötande, tydliga gränser i kombination med en hög grad av engagemang är nyckelord i behandlingen. En annan viktig del är att beskriva hur det samhället fungerar, vilket vi arbetar med i ett strukturerat undervisningsprogram. Vi strävar hela tiden efter att utveckla barnens kreativa sidor och erbjuder bland annat musikverksamhet. Vi bistår, värmer och håller i en svår tid, alltid med barnets bästa i fokus. En viktig del i behandlingsarbetet är att skapa relationer, underhålla relationer och avsluta relationer. På detta sätt kan vi med oss själva som verktyg skapa förutsättningar för ungdomars utveckling. Vår ständiga utmaning är, som så ofta i socialt behandlingsarbete, att vara gränssättare, inspiratörer, förebilder och trygga stabila vuxna med förmågan att stå emot destruktiva uttryck.

Personalen som arbetar här har lång erfarenhet av målgruppen och är utbildad i lågaffektivt bemötande och i förhållningsätt mot trauma, som de även har handledning för. Personalen har även handledning i förhållningsätt mot missbruk.

Vi talar utöver svenska även engelska och flertalet andra språk.

Placeringsförfrågan