Hem

Kontaktuppgifter

A large lawn in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 60 år
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  Björklunda Gillet. Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Hässleholm, Skåne

Björklunda Gillet

Björklundas verksamhet har totalt 5 avdelningar. Läs här om avdelningen Gillet där vi tar emot äldre personer, ofta med psykiatrisk/somatisk problematik. Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö där vi lägger stor vikt vid ett anpassat bemötande.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 60 år
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  Björklunda Gillet. Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Om Björklunda

Björklunda är en verksamhet som består av 5 avdelningar. Totalt över Björklundas avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

Läs mer om varje avdelning här:

Lokaler

Björklunda ligger i den gamla kurorten Tyringe, en mil från Hässleholm i norra Skåne. Boendet består av fem avdelningar som utgör ett eget litet kvarter i ett lugnt och trivsamt villaområde med nära till allt från service och sjukvård till motion som simning och bowling. Tåg och buss finns på ett par minuters avstånd.

Björklunda Gillet är inrymt i huvudbyggnaden på Björklunda. Här ligger även vår demensavdelning Utsikten.

Alla bor här i egna rum med badrum och pentry. Vi gärna att man möblerar själv för att skapa en personlig prägel på i sin bostad, men vi kan också erbjuda rummet möblerat.

Boende och personal äter gemensamt i matsalen, men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum.

Det går bra att ta med husdjur till oss.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till odling, grillning och andra utomhusaktiviteter. Precis intill ligger en park och en kort bit bort större skogspartier, vilket ger många promenadmöjligheter.

Vi tillämpar fria besökstider för anhöriga, och vid längre besök kan vi ordna övernattningsmöjligheter.

Vi tar gärna emot studiebesök innan placering.

Målgrupp

På Björklunda Gillet tar vi emot äldre personer, ofta med psykiatrisk/somatisk problematik.

Vi tar placeringar enligt SoL. Vi erbjuder även funktionsbedömningar.

Totalt inom Björklundas avdelningar täcker vi många områden inom psykiatri, demens och återhämtning från alkohol- eller drogmissbruk, vilket gör att vi kan anpassa varje klientmöte och hitta en plats inom vår struktur.

Arbetssätt

Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö där ett anpassat och lågaffektivt bemötande är nyckeln för att skapa lugn och trygghet. Vår inriktning är att stödja vardagsstrukturen genom träning i ADL och sociala färdigheter.

Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från den enskildes resurser och behov, där vi ser och möter personen där hen befinner sig. Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Vi arbetar gärna tillsammans med anhöriga för att lära känna den boende.

Målet med behandlingen på Björklund Gillet är att den som bor hos oss ska få leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov.

 

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål.

På Björklunda har vi ett aktivitetscenter, Dagcentralen, med inriktning på neuropsykiatri och demens. Där erbjuds aktivitet, sysselsättning och utevistelse varje vardag, till exempel syhörna, pyssel, datorarbete, gaming, läsning, bakning, målning, bingo, musikstunder, andakter, utflykter, promenader, lättare form av gymnastik och taktil massage. I närheten av boendet finns vidare möjlighet till gymträning, bad, bowling, shopping, fiske, skogsvandringar och mycket annat.

Dagcentralen är bemannad med tre personer som anpassar aktiviteter efter individens behov.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med tre vaken natt som betjänar samtliga avdelningar på Björklunda.

En personalgrupp med lång erfarenhet och bred kompetens gör att vi kan hantera många olika problembilder och komplex problematik. Vår omvårdnadspersonal är undersköterskor med specialistutbildning i psykiatri och demens samt vidareutbildning i suicidprevention. Sjuksköterskor finns i verksamheten dagtid och i beredskap kvällar och helger.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Hässleholm, Skåne

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 60 år
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  Björklunda Gillet. Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Andrea Ljungqvist

Andrea Ljungqvist

Regional verksamhetschef