Hem

Kontaktuppgifter

A large lawn in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 50 år
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Tyringe, Hässleholm

Björklunda Utsikten

Björklundas verksamhet har totalt 5 avdelningar. Läs här om avdelningen Utsikten där vi tar emot personer med krävande demenssjukdomar, även yngre. Vi ger stöd i vardagen i en trygg, hemlik miljö, med möjlighet till individlösningar med egen personal.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 50 år
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Nutrition
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
 • Normbrytande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Metadon-behandling
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Om Björklunda

Björklunda är en verksamhet som består av 5 avdelningar. Totalt över Björklundas avdelningar kan vi anpassa genomförandeplaner för många sorters problematik.

Läs mer om varje avdelning här:

Lokaler

Björklunda ligger i den gamla kurorten Tyringe, en mil från Hässleholm i norra Skåne. Boendet består av fem avdelningar som utgör ett eget litet kvarter i ett lugnt och trivsamt villaområde med nära till allt från service och sjukvård till motion som simning och bowling. Tåg och buss finns på ett par minuters avstånd.

Björklunda Utsikten är inrymt i huvudbyggnaden på Björklunda. Här ligger även vår äldreomsorgsavdelning Gillet.

Här bor man i rymliga enrumslägenheter med egna badrum. De kan vara spartanskt inredda för att sortera intryck om det är en önskan. Men vill den boende inreda rummet ytterligare, med inredning som finns på boendet eller ta med egen, så ordnar vi det utifrån individuella behov och önskemål.

Boende och personal äter gemensamt i matsalen, men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till odling, grillning och andra utomhusaktiviteter. Precis intill ligger en park som erbjuder goda promenadmöjligheter.

Vi tillämpar fria besökstider för anhöriga, och vid längre besök kan vi ordna övernattningsmöjligheter.

Vi tar gärna emot studiebesök innan placering.

Målgrupp

Björklunda Utsikten tar emot personer med särskilt krävande demenssjukdomar, även yngre.

Vi tar placeringar enligt SoL, ÖPT och ÖRV.

Vi erbjuder även funktionsbedömningar.

Totalt inom Björklundas avdelningar täcker vi många områden inom psykiatri, demens och återhämtning från alkohol- eller drogmissbruk, vilket gör att vi kan anpassa varje klientmöte och hitta en plats inom vår struktur.

Arbetssätt

Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö där ett anpassat och lågaffektivt bemötande är nyckeln för att skapa lugn och trygghet. Vår inriktning är att stödja vardagsstrukturen genom träning i ADL och sociala färdigheter.

Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från den enskildes resurser och behov, där vi ser och möter personen där hen befinner sig. Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och psykiatriker arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Här finns också möjlighet till individlösningar med egen personal. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Vi arbetar gärna tillsammans med anhöriga för att lära känna den boende.

Målet med vistelsen på Björklunda Utsikten är att klienten ska få leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån förmåga, önskemål och behov.

 

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål.

På Björklunda har vi ett aktivitetscenter, Dagcentralen, med inriktning på neuropsykiatri och demens. Där erbjuds aktivitet, sysselsättning och utevistelse varje vardag, till exempel syhörna, pyssel, datorarbete, gaming, läsning, bakning, målning, bingo, musikstunder, andakter, utflykter, promenader, lättare form av gymnastik och taktil massage.

Dagcentralen är bemannad med tre personer som anpassar aktiviteter efter individens behov.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med tre vaken natt som betjänar samtliga avdelningar på Björklunda. Därutöver har Utsikten en vaken natt som aldrig lämnar avdelningen.

Vår omvårdnadspersonal är undersköterskor med specialistutbildning i psykiatri och demens samt vidareutbildning i suicidprevention. En personalgrupp med lång erfarenhet och bred kompetens gör att vi kan hantera många olika problembilder och komplex problematik.

Hos oss ska de boende alltid känna sig trygga och veta att vi finns nära till hands. Sjuksköterskor finns i verksamheten dagtid och i beredskap kvällar och helger. I omsorgsteamet ingår också sjukgymnast och arbetsterapeut, som erbjuder individuella träningsprogram, arbetsterapeutiska bedömningar och hjälp vid utprovning av hjälpmedel.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Tyringe, Hässleholm

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar gällande placeringar i södra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 50 år
 2. Kommun:
  Hässleholm
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  9
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person posing for the camera

Mirsen Ulger

Placeringskoordinator

Andrea Ljungqvist

Andrea Ljungqvist

Regional verksamhetschef