Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Björkviks Aktivitetscenter

Vi anpassar alla aktiviteter både i habiliterande och rehabiliterande syfte efter klientens förutsättningar, behov och önskemål i anpassad arbetsmiljö.

 1. Bolag
  Björkviks Vårdhem
 2. Kommun
  Höör
 3. Ålder
  18 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  n/a
 6. Placeringsform
  Daglig verksamhet
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
Övrigt
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Daglig verksamhet
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • Minnesträning
 • ESL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
 • Kontraktsvård
Bolag
 • Björkviks Vårdhem

Målgrupp

Till oss är vuxna med varierande psykiatrisk problematik, ofta med samsjuklighet inom psykos-, ångest, personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd och ofta i kombination med någon form av missbruk välkomna.

Vårt aktivitetscenter tar emot vuxna som är placerade på våra boendeenheter samt även externa klienter som inte är placerade hos Humana.

Vi erbjuder

Aktivering individuellt eller i grupp
Här kan du få möjlighet att kartlägga dina förutsättningar för att delta i olika aktiviteter, det kan vara sociala, fysiska eller arbetsrelaterade. Du får träna på att följa en fungerande veckostruktur vilket innebär att klara av att passa tider, följa rutiner, aktivt deltagande i meningsfulla aktiviteter, social samvaro samt möjlighet att förbättra koncentration, minne och uthållighetsförmåga.
Arbetsträning
Här får du möjlighet att med individuell handledning träna på att vara aktiv i anpassande arbetsuppgifter och i en anpassad arbetsmiljö. Du får möjlighet att förbättra kognitiva förmågor så som koncentration, uthållighet och minne. Du får möjlighet att bryta din isolering och träna på att samarbeta och vara i en social miljö tillsammans med andra. Här följer du ett veckoschema med inplanerade anpassade arbetsuppgifter. Tillsammans bestämmer vi hur många dagar i veckan du klarar av att arbeta och hur långa dina arbetspass ska vara.
Arbetsförmågebedömning
Du kan utreda din arbetsförmåga genom att ta del i en längre bedömning oftast åtta veckor, i anpassade arbetsuppgifter. Du har tillgång till individuell handledning av aktivitetshandledare och arbetsterapeut. Arbetstid varierar beroende på vad du orkar och klarar av.
Träffpunkt
Du kan delta i social samvaro i vår träffpunkt som vi har två förmiddagar i veckan. Här kan du spela bingo och andra spel, gå promenader, låna vår Ipad eller bara komma och ta en kopp kaffe.

Aktivitetsutbud

Snickeri/Måleri
Här tillverkas allt från små trä saker till större projekt som till exempel tillverkning av trädgårdsmöbler. Vi har ett stort snickeri samt en avdelning för måleri.

Demontering
Vi har ett samarbete med återvinningscentralen och demonterar elektriska apparater.

Cykelverkstad
Vi köper in gamla cyklar som renoveras och säljs vidare. Vi lagar även punkteringar och servar cyklar.

Skapande verkstad
Här arbetar vi bland annat med textil, garn och sömnad. Även smycketillverkning, betong och gipsarbete samt keramik, pärlplattor och ljustillverkning.

Trädgård/Fastigheter
Vi har ett växthus där vi odlar blommor, grönsaker och kryddor som sedan säljs i vår affär. Vi klipper gräset till olika företag i kommunen. Vi sköter allt fastighets arbete inom vårt aktivitetscenter.

Butik
Vi har en butik där vi säljer våra alster.

Second-hand
Vi har en second-handbutik som säljer billiga kläder till våra klienter. I vår second-hand kan man även arbetsträna.

Musikrum
Här får du tillgång till trummor, keyboard, gitarrer och dragspel.

Vi erbjuder även:
 • Arbetsminnesträning (Cogmed)
 • Körkortsteori
 • Ett självständigt liv, färdighetsträning samt ESL ekonomi
 • MI samtal i syfte med att höja motivation till ett aktivt deltagande i sysselsättning
 • Promenader
 • Virtual Reality
 • Stöd med att skriva CV samt finna lämplig sysselsättning på hemmaplan
 • Arbetsterapeutisk Funktionsbedömning
 • DBT-samtal

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär