1. Du är här: Björkviks Aktivitetscenter

Björkviks Aktivitetscenter

Vi erbjuder anpassad arbetsträning i social miljö.

 1. Bolag
  Björkviks Vårdhem
 2. Kommun
  Höör
 3. Ålder
  18 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  n/a
 6. Placeringsform
  Daglig verksamhet

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Sanatorievägen 7
Höör

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Damp
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
Övrigt
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Daglig verksamhet
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • Minnesträning
 • ESL
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 4 – Öppenvård och dagverksamhet
 • Kontraktsvård
Bolag
 • Björkviks Vårdhem
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Målgrupp

De flesta av våra klienter har varierad psykiatrisk problematik, ofta med samsjuklighet inom psykos-, ångest-, personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd, och ofta i kombination med någon form av missbruk. Klienter med fysiska funktionshinder kan tas emot då lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Aktiviteter

Aktiviteter som alltid erbjuds är bland annat snickeri/måleri, cykelverkstad, trädgårdsarbete, demontering, sömnad, textil, hantverksaktiviteter samt fysisk aktivitet, till exempel i form av promenader.

Vi erbjuder även:

 • Arbetsminnesträning
 • Ett självständigt liv, färdighetsträning samt ESL ekonomi.
 • Arbetsterapeutisk funktionsbedömning

Vi erbjuder social samvaro i vår träffpunkt som vi har två förmiddagar i veckan. Här kan man spela olika spel, promenera, läsa tidning eller bara komma och fika.

Arbetsträning

Det ges möjlighet att med ett skräddarsytt veckoschema och individuell handledning. Träna på att vara aktiv i anpassade arbetsuppgifter. I en anpassad arbetsmiljö. Bryta isolering och träna på att i en social gemenskap samarbeta med andra.

Arbetsförmåga

Vi erbjuder också utredning av den enskildes arbetsförmåga med anpassade arbetsuppgifter. Individen får tillgång till individuell handledning av aktivitetshandledare och arbetsterapeut.

Butik

Vi har en butik där vi säljer våra alster samt en secondhandbutik som säljer kläder och skor.

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär