Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Cornelia och Felicia

HVB Cornelia och Felicia vill ge varje ungdom bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Vi arbetar med evidensbaserade metoder med utgångspunkt i Kognitiv beteendeterapi (KBT). All dokumentation görs utifrån BBIC.

 1. Bolag
  Prompting
 2. Kommun
  Hedemora
 3. Ålder
  13-20
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  14
 6. Placeringsform
  HVB

Cornelia
Angersteinsvägen 54
Vikmanshyttan
Telefon: 0225-59 72 72

Öppna karta

Felicia
Vintervägen 39
Vikmanshyttan
Telefon: 0225-300 95 

Öppna karta

Fax: 0225-300 98

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Dalarna
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • ADL
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Prompting

Om oss

De flickor som vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser, har någon form av neuropsykiatrisk diagnos och har haft svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former riskbeteenden. Vi tar inte emot flickor med ett omfattande och pågående droganvändande. Cornelia och Felicia tar emot flickor som både är i akut behov eller har ett planerat behov av behandling och/eller utredning.

Behandlingen utgår från de konkreta målen i genomförandeplanen. De dagliga behandlingsinslagen syftar till aktivt förändringsarbete för varje ungdom. Målet är att skapa en struktur och behandling som ger en minskad stressnivå, ett mer fungerande liv och bättre psykisk hälsa för varje enskild flicka.

Vi erbjuder ART (Agression Replacement Training) i form av grupp- eller enskild undervisning. Modulerna som erbjuds är social färdighetsträning och impulskontrollträning. Denna undervisning sker vid ett tillfälle per vecka och flickorna får då också hemläxor utifrån vad ART-lektionens innehåll.

Flickorna som kommer till Cornelia och Felicia förväntas komma igång med någon form av sysselsättning så som skola eller praktik. Avseende skola så har enheten utöver kommunal skola ett samarbetsavtal med en friskola, Lanternan som är en specialpedagogisk skola som riktar in sig på ungdomar med behov av extra stöd och anpassning för att klara skolarbetet. Skoldagarna anpassas efter ungdomens behov och klasserna är cirka 3-5 personer stora.

Enheten samarbetar med ett HSL-team beläget cirka 30minuter från enheten där det finns tillgång till läkare, psykolog, sjuksköterska och terapeut. Vidare finns en sjuksköterska på enheten 1 gång i veckan. Eftersom vi arbetar för att den unge successivt skall kunna flytta från enheten önskar vi ett nära samarbete med föräldrar, socialtjänst och andra viktiga personer i nätverket.

Cornelia och Felicia består av två separata hus med 6 respektive 7 platser. Personaltätheten är hög och vaken personal är i tjänst dygnet runt. Utöver svenska talar vi även engelska.

Placeringsförfrågan