Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fakta

 1. Målgrupp:
  5 år och uppåt
 2. Kommun:
  Örebro
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Cureum
 5. Ramavtal:
  Region Dalarna
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Metod, insats och utredning
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Örebro, Fabriksgatan 22

Cureum

Cureum erbjuder psykologiska och psykiatriska insatser sedan 2005. Vår största mottagning finns idag i Örebro samtidigt som vi har verksamhet även i Borlänge. Exempel på insatser kan vara terapi och neuropsykiatrisk utredning.

Fakta

 1. Målgrupp:
  5 år och uppåt
 2. Kommun:
  Örebro
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Cureum
 5. Ramavtal:
  Region Dalarna

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Metod, insats och utredning
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)

Psykiatriska utredningar

Vi utför sedan 2005 kvalificerade psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar åt privata och offentliga uppdragsgivare.

Uppdragsgivare kan vara privatpersoner, HVB-verksamheter, försäkringsbolag, skolor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med mera. Cureum kan ta emot patienter via det fria vårdvalet.

Utredningarna genomförs av legitimerade psykologer tillsammans med psykiatrisjuksköterska och psykiater, alla med lång och gedigen erfarenhet av utredningsarbete av barn och ungdomar med olika typer av problematik. Utredningarna har ett brett anslag där man försöker se barnet/ungdomens beteende i sitt livssammanhang och metodiken är i så hög grad som möjligt evidensbaserad. I utredningsarbetet läggs stor vikt vid delaktighet och kommunikation med klient, familj och uppdragsgivare. 

Kontakta enhetschef/vårdadministratör för mer information om möjligt startdatum för utredning, olika upplägg med hänsyn till restid och liknande.

Terapi/behandling

Cureum arbetar med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna med de flesta typer av psykologiska, psykiatriska och beteendemedicinska problemställningar. Den övervägande delen av personalen har en bred bakgrund inom kognitiv beteendeterapi (KBT) samtidigt som flertalet även jobbar med andra psykoterapeutiska metoder, såsom Dialektisk Beteendeterapi (DBT), Accept and Commitment training (ACT), Motiverande Intervju (MI) och Compassion Focused Therapy (CFT). Hos Cureum kan du gå i behandling legitimerad psykolog samt med socionom/psykiatrisjuksköterska med steg-1 utbildning.

Cureum tar emot klienter i helt privat regi, såväl som från försäkringsbolag, arbetsgivare, andra vårdaktörer och olika typer av myndigheter. Kontakta oss för tidsbokning, frågor om behandlingsupplägg och annat.

Handledning

Cureum har en lång tradition av att bedriva handledning för personal både från offentlig verksamhet och privat näringsliv.

Handledning kan vara en viktig process för stöd, lärande och utveckling. Cureum erbjuder verksamhetsanknuten handledning för olika typer av professioner och personalgrupper, enskilt såväl som i grupp. Handledningen kan ske vid ett avgränsat antal tillfällen under en begränsad tidsperiod, kring ett visst tema eller mer kontinuerligt, men avpassas efter era specifika behov.

Vid intresse av uppdragsutbildningar inom det psykologiska området kan ni kontakta Cureum för frågor och vidare planering.

Adress

Örebro, Fabriksgatan 22

Fakta

 1. Målgrupp:
  5 år och uppåt
 2. Kommun:
  Örebro
 3. Placeringsform:
  Öppenvård
 4. Bolag:
  Cureum
 5. Ramavtal:
  Region Dalarna

Adress

Örebro, Fabriksgatan 22