Cureum

Vi är ett fristående HSL-team som verkar inom området psykiatri och neuropsykiatri.

 1. Bolag
  Cureum
 2. Kommun
  Örebro
 3. Ålder
  7 år och uppåt
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  n/a
 6. Placeringsform
  Öppenvård

Fabriksgatan 22, 4 tr,
Örebro

Telefon: 019-603 35 91
Fax: 019-12 93 63

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • BPSD
 • Damp
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Företagshälsovården/missbruk
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Örebro
Metod och insats
 • KBT
 • CRA
 • Kognitiv psykoterapi
 • ACT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • Plac enl HSL

Om oss

Våra främsta arbetsuppgifter är att utreda, utbilda, handleda och behandla människor som vi kommer i kontakt med. Vår bas utgörs av fullskaliga psykiatriska och neuropsykiatriska utredningar, inklusive ev trauma (PTSD), missbruk, personlighetsstörningar mm., ofta med efterföljande behandling om så önskas.

Vi anordnar utbildningar inom området, såväl internt som externt, samt handleder personal.

Vi talar utöver svenska även engelska och teckenspråk.

Geografi och kommunikationer

Enheten är centralt belägen i Örebro, cirka 250 meter från tågstationen och cirka 200 meter från Örebro centrum.

Handledning

Verksamhetschef handleds externt, psykologerna ordnar egen handledning utifrån önskemål. Sjuksköterskorna handleds i direkta ärenden av verksamhetschef samt MAS inom organisationen. Eventuellt kommer sjuksköterskorna få egen handledning externt.