Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Cureum

Cureum erbjuder psykologiska och psykiatriska insatser sedan 2005. Vår största mottagning finns idag i Örebro samtidigt som vi har verksamhet även i Borlänge. Exempel på insatser kan vara terapi och neuropsykiatrisk utredning.

 1. Bolag
  Cureum
 2. Kommun
  Örebro
 3. Ålder
  7 år och uppåt
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  n/a
 6. Placeringsform
  Öppenvård

Fabriksgatan 22, 4 tr,
Örebro
Telefon: 019-603 35 91
Fax: 019-12 93 63

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • BPSD
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Företagshälsovården/missbruk
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Örebro
Metod och insats
 • CRA
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
 • ACT

Psykiatriska utredningar

Vi utför sedan 2005 kvalificerade psykiatriska och kliniskt psykologiska utredningar åt privata och offentliga uppdragsgivare.

Uppdragsgivare kan vara privatpersoner, HVB-verksamheter, försäkringsbolag, skolor, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin med mera. Cureum kan ta emot patienter via det fria vårdvalet.

Utredningarna genomförs av legitimerade psykologer tillsammans med psykiatrisjuksköterska och psykiater, alla med lång och gedigen erfarenhet av utredningsarbete av barn och ungdomar med olika typer av problematik. Utredningarna har ett brett anslag där man försöker se barnet/ungdomens beteende i sitt livssammanhang och metodiken är i så hög grad som möjligt evidensbaserad. I utredningsarbetet läggs stor vikt vid delaktighet och kommunikation med klient, familj och uppdragsgivare. 

Kontakta enhetschef/vårdadministratör för mer information om möjligt startdatum för utredning, olika upplägg med hänsyn till restid och liknande.

Cureum kan ta emot patienter via det fria vårdvalet

när det gäller psykiatriska utredningar

Terapi/behandling

Cureum arbetar med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna med de flesta typer av psykologiska, psykiatriska och beteendemedicinska problemställningar. Den övervägande delen av personalen har en bred bakgrund inom kognitiv beteendeterapi (KBT) samtidigt som flertalet även jobbar med andra psykoterapeutiska metoder, såsom Dialektisk Beteendeterapi (DBT), Accept and Commitment training (ACT), Motiverande Intervju (MI) och Compassion Focused Therapy (CFT). Hos Cureum kan du gå i behandling legitimerad psykolog samt med socionom/psykiatrisjuksköterska med steg-1 utbildning.

Cureum tar emot klienter i helt privat regi, såväl som från försäkringsbolag, arbetsgivare, andra vårdaktörer och olika typer av myndigheter. Kontakta oss för tidsbokning, frågor om behandlingsupplägg och annat.

Handledning

Cureum har en lång tradition av att bedriva handledning för personal både från offentlig verksamhet och privat näringsliv.

Handledning kan vara en viktig process för stöd, lärande och utveckling. Cureum erbjuder verksamhetsanknuten handledning för olika typer av professioner och personalgrupper, enskilt såväl som i grupp. Handledningen kan ske vid ett avgränsat antal tillfällen under en begränsad tidsperiod, kring ett visst tema eller mer kontinuerligt, men avpassas efter era specifika behov.

Vid intresse av uppdragsutbildningar inom det psykologiska området kan ni kontakta Cureum för frågor och vidare planering.

Personal

Ann-Kristin Bergstrand

Ann-Kristin är legitimerad sjuksköterska sedan 1981 och har en specialistutbildning inom psykiatri. Hon har en grundläggande psykoterapiutbildning inom kognitiv terapi, Steg 1. Ann-Kristin har arbetat inom psykiatrisk verksamhet sedan 1986. Hon har arbetet både inom slutenvård och öppenvård. Inom öppenvården har Ann-Kristin arbetat med unga vuxna och vuxna. Ann-Kristin har också erfarenhet av arbete inom dövpsykiatri. Sedan 2005 arbetar Ann-Kristin på Cureum med neuropsykiatriska utredningar samt med behandling av barn, ungdomar och vuxna. Ann-Kristin arbetar även som skolsköterska på en gymnasiesärskola.

Marie Wahlgren

Marie arbetar som medicinsk vårdadministratör här på Cureum. Det är oftast Marie du har kontakt med eller träffar först när du kommer till oss. Marie har läst medicinska sekreterarprogrammet på Handelshögskolan vid Örebro universitet. Marie har arbetat inom såväl primärvård, öppenvård och slutenvård inom psykiatrin i Region Örebro län. Hon började på Cureum i november 2015.

Per-Ola Rickardsson

Per-Ola är legitimerad psykolog sedan 2003, med en examen från Uppsala universitet. För närvarande är Per-Ola under specialistutbildning i klinisk psykologi. Per-Ola har tidigare arbetat med beteendemedicin, psykiatrisk öppen- och slutenvård inom offentlig verksamhet. Sedan 2006 arbetar han på Cureum med riskbedömningar, behandlingsplanering och breda neuropsykiatriska utredningar, på vuxna och ungdomar/barn med multiproblematik. Per-Ola handleder bland annat personal på HVB-hem samt psykologer. Han har även arbetat med handledning av poliser, skolpersonal och personal på behandlingshem. Utöver detta har Per-Ola lång erfarenhet av behandling av stressproblematik och mer uttalad psykiatrisk problematik.

Ulrika Thornadtsson Holland

Leg.psykolog

Elin Damberg

Elin är legitimerad psykolog sedan 2009 och har en psykologexamen från Örebro universitet. Elin har omfattande erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar och KBT- behandling från privat såväl som offentlig verksamhet av barn, ungdomar och vuxna. Elin är utbildad DBT-terapeut och har mångårig erfarenhet av DBT-behandling för ungdomar. Elin har en integrativ inriktning och arbetar bland annat utifrån KBT och CFT. Hon har en bakgrund inom barn- och ungdomspsykiatrin. Utöver kliniskt arbete har Elin även erfarenhet av att handleda personalgrupper, HVB-hem, behandlingssamordnare samt chefer. Elin har även erfarenhet av konsultativt samt skolpsykologiskt arbete. Elin är under specialistutbildning i Klinisk psykologi

Mattias Sjöberg

Mattias är utbildad behandlingspedagog sedan 2008 och har arbetat med både yngre barn och unga vuxna inom HVB verksamhet. 2016 började Mattias arbeta som behandlingssamordnare på HVB med ansvar för behandlingsinsatser och handledning av personal. Sedan 2018 är Mattias utbildad KBT Steg 1 terapeut och har arbetat med terapier med stor variation på problematik. I dagsläget delar Mattias sitt arbete mellan behandlingssamordnare, Steg 1 terapeut samt att assistera vid neuropsykiatriska utredningar på Cureum.

Andreas Nilsson

Andreas arbetar som verksamhetschef på Cureum. Andreas är yrkesverksam som socionom sedan 2003. Han har tidigare arbetat inom socialtjänst, kriminalvård samt inom HVB verksamhet med rättspsykiatriskt fokus. Utöver sin socionomutbildning har Andreas en Steg 1 utbildning i kognitiv beteendeterapi samt omfattande utbildning i motiverande samtal. Andreas delar sin tjänst på Cureum mellan ledarskap och kliniskt arbete.