Cureum

Vi är ett fristående HSL-team som verkar inom området psykiatri och neuropsykiatri.

 1. Bolag
  Cureum
 2. Kommun
  Örebro
 3. Ålder
  7 år och uppåt
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  n/a
 6. Placeringsform
  Öppenvård

Fabriksgatan 22, 4 tr,
Örebro
Telefon: 019-603 35 91
Fax: 019-12 93 63

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • BPSD
 • Damp
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Företagshälsovården/missbruk
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Konvalescens
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Örebro
Metod och insats
 • CRA
 • ACT
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • Plac enl HSL
En lång korridor med en stor skänk

Cureum

Cureum erbjuder psykologiska och psykiatriska insatser sedan 2005. Vår största mottagning finns idag i Örebro samtidigt som vi har verksamhet även i Borlänge.

Läs mer om Cureum.