Hem

Kontaktuppgifter

A close up of a street in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  23
 5. Bolag:
  Jowe, 556644-6281
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Falköping, Västra Götaland

Eken Centrum Särskilt boende

Vi välkomnar män och kvinnor från 18 års ålder enligt SoL 4:1, med ÖPT, ÖRV och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eken Centrum ligger centralt beläget i Falköping.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  23
 5. Bolag:
  Jowe, 556644-6281
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Par/syskonpar
 • Gravida
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Fobier
 • Inlärningssvårigheter
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1
 • A close up of a street in front of a house
 • A bedroom with a view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A chair sitting in front of a brick building
 • A bench in front of a brick building
 • A house with bushes in front of a brick building
 • An empty parking lot in front of a building
 • A brick building
 • A large brick building
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A close up of a street in front of a house
 • A bedroom with a view of a living room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A chair sitting in front of a brick building
 • A bench in front of a brick building
 • A house with bushes in front of a brick building
 • An empty parking lot in front of a building
 • A brick building
 • A large brick building
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Eken Centrums särskilda boende ligger mitt i Falköping, med gångavstånd till allt – butiker, caféer och restauranger; vårdcentral och bibliotek; gym, badhus och bowlinghall.

I ett modernt trevåningshus erbjuder vi 23 fullutrustade lägenheter. På våning 1 och 2 är lägenheterna på 1 r.o.k. med delad uteterass och tillgång till gemensam tvättstuga. På våning 3 är det tvårumslägenheter med egna balkonger och egen tvättmaskin. Den boende har möjlighet att själv möblera sitt rum.

På våning 1 och 2 är lägenheterna placerade runt en öppen yta som alla har tillgång till, med kök/matsal, vardagsrum, TV-hörna (plan 1) och biljardbord (plan 2). Hiss finns mellan våningarna. Måltiderna serveras i den gemensamma matsalen men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum.

Vi strävar efter ett alkohol- och drogfritt boende.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Eken Centrums inriktning är psykiatri med psykossjukdom i kombination med andra funktionsnedsättningar, som till exempel personlighetsstörning, begåvningshandikapp, neuropsykiatri och missbruk.

En placering hos oss kan vara steget efter en vistelse på till exempel ett HVB i syfte att träna på ett eventuellt eget boende, där såväl behandling som öppenvård kan vara aktuellt. Vi kan även fungera som en stödboendeliknande insats, samt ta direktplaceringar med lång boendehorisont.

Vi tar emot enligt SoL, ÖPT och ÖRV. Fyra av platserna har tillstånd för yngre personer fram till den 21:a födelsedagen.

Arbetssätt

På Eken Centrum ger vi den boende stöd i att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor, bland annat genom träning i ADL och sociala färdigheter. Vi arbetar utifrån ESL-metoden kompletterad med MI.

Arbetet bygger på ett individuellt kontaktmannaskap med fokus på de faktorer och insatser som ökar den boendes välbefinnande och livskvalitet. Det styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från uppdraget och den enskildes resurser och behov. Mål och delmål uttrycks så att de blir tydliga, begripliga och meningsfulla för den boende.

Delaktighet och motivation är centralt. Motivationsarbetet utgår från den boendes egna intressen och motivationsfaktorer. Grunden för att nå och stötta individen är ett ständigt och uthålligt alliansbyggande, något som vi fokuserar och är duktiga på.

Där det är möjligt och ett ömsesidigt önskemål samarbetar vi gärna med anhöriga och övrigt nätverk.

Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

Dokumentation sker enligt IBIC-strukturen, med daglig uppföljning och utvärdering utifrån mål, uppdrag och genomförandeplan.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap.

Målet är att öka möjligheten att kunna gå vidare till boende i egen lägenhet med boendestöd i hemkommunen. Andra steg efter Eken Centrum kan vara ett annat särskilt boende eller en stödlägenhet. I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren.

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbunden sysselsättning stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. På Eken Centrum ges goda möjligheter till sysselsättning, aktiviteter och praktik eller arbete. För det senare har vi kontakt med lokala företag och organisationer, till exempel Biltema och Dollarstore. För utbildning finns både Komvux och ett lärcenter i Falköping samt möjlighet till distansundervisning.

Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat. Aktiviteterna utformas efter de boendes egna behov och intressen.

Ett populärt utflyktsmål är närbelägna Mössebergs friluftsområde, med bland annat promenadslingor, badanläggning och djurpark.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid och en vaken personal nattetid.

I personalgruppen ingår en specialiserad psykiatriker med erfarenhet inom rättspsykiatri. Vi har även tillgång till arbetsterapeut för ADL-bedömningar.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Falköping, Västra Götaland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  23
 5. Bolag:
  Jowe, 556644-6281

Placeringsförfrågan

Morgan Darius

Placeringsansvarig