Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Eken Centrum Särskilt boende

Vi välkomnar män och kvinnor från 18 års ålder enligt SoL 4:1, med ÖPT, ÖRV och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eken Centrum ligger centralt beläget i Falköping.

 1. Bolag
  Jowe
 2. Kommun
  Falköping
 3. Ålder
  18 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  23
 6. Placeringsform
  Stödboende

Trädgårdsgatan 19
521 46 Falköping

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
 • Bristande impulskontroll
 • Intellektuell funktionsvariation
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande/problemskapande beteende
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL
 • BBIC
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
 • Kontraktsvård
Bolag
 • Jowe

Om oss

Verksamheten består av 23 st fullvärdiga lägenheter. Boendet är uppdelat på tre våningsplan, med öppen planlösning i mitten och lägenheterna placerade runt denna. Placering hos oss kan vara steget efter vistelse på tex HVB-hem i förberedande träningssyfte innan planeringen för eget boende är aktuellt. Placeringen kan också tillgodoses på långsikt, så som en boendeplacering livet ut. 

I arbetet med den boende utgår vi från ett individuellt kontaktmannaskap med fokus på de faktorer och insatser som ökar den boendes välbefinnande och livskvalitet. Vårat huvudmål är individbaserat arbete utifrån uppdraget med hänsyn till den boendes egna förmågor, förutsättningar, resurser och mål. 

Insatserna i det dagliga arbetet tillsammans med den boende planeras, genomförs, dokumenteras och konkretiseras i genomförandeplan med grunden utifrån uppdrag.  

Mål och delmålsarbete utgår utifrån planerade och konkretiserade steg, som för klienten är tydligt, begripligt och meningsfullt. Motivationsarbetet utgår från den boendes egna intressen och motivationsfaktorer. Uppföljning och utvärdering sker dagligen utifrån målarbete med grund i uppdrag och konkretiserade insatser i genomförandeplan. 

I den förberedande situationen inför vuxen livet arbetar vi med hänsyn till BBIC, barnets behov i centrum, för att aktivt bidra till en hållbar förberedande insats inför vuxenlivet. 

Den boende ges möjlighet till sysselsättning, aktiviteter och praktik/arbete. Fritiden utgår från individens intressen och förmågor. 

Placeringsförfrågan

Morgan Darius Placeringsansvarig

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.