Hem

Kontaktuppgifter

An empty road with grass on the side of the street

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor 21-45 år
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe, 556644-6281
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Daglig verksamhet
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Falköping, Västra Götaland

Eken Falköping HVB

Vi tar emot särskilt vårdkrävande personer med samsjuklighet, missbruk, självskadebeteende, relationsvåld samt om du är under eller är i behov utav neuropsykiatrisk utredning. Eken Falköping är ett HVB där vi arbetar utifrån att respektive person bor i en egen lägenhet och erhåller stöd, trygghet och omsorg enligt individens behov i centrum.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor 21-45 år
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe, 556644-6281
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Daglig verksamhet
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • SoL 7 kap. 1
 • An empty road with grass on the side of the street
 • A kitchen with a dining room table
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a sink and a mirror
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A brick building
 • A sign on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • An empty road with grass on the side of the street
 • A kitchen with a dining room table
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a sink and a mirror
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A brick building
 • A sign on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv

Lokaler

Eken Falköping ligger strax utanför Falköping, invid flygplatsen och med goda förbindelser med tåg och buss från järnvägsstationen.

Boendet är inrymt i en egen byggnad, uppförd av Humana 2019. Därmed är allt specialanpassat för verksamheten, från lägenheter och gemensamhetsutrymmen till personalutrymmen och säkerhet.

I byggnaden finns arton en- och tvårumslägenheter med eget kök och badrum samt tillgång till gemensamt kök och matsal. De gemensamma utrymmena innefattar bland annat TV-rum, träningskök och gym. Varje lägenhet har ett förråd i en fristående bodlänga.

Till huset hör en liten trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, basket, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Här finns efter bedömning möjlighet att ta med husdjur.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Eken Falköping tar emot kvinnor mellan 21-45 år och är inriktad på vård och behandling av särskilt vårdkrävande personer med samsjuklighet och missbruk, självskadebeteende, relationsvåld samt behov av NP-utredning.

Vi tar emot klienter enligt SoL, LVM, ÖPT och ÖRV. Personer som är under kontraktsvård eller vårdvistelse är också välkomna. Vi har möjlighet att ta emot klienter för neuropsykiatrisk utredning.

Behandling

I arbetet med klienter fokuserar vi på att alla behandlingsinsatser anpassas efter individens behov och förutsättningar.

Eken Falköping är ett HVB där vi arbetar utifrån ett träningslägenhetsperspektiv och med stödboendeliknande insatser.

Vi kan ge behandling utifrån Tolvstegsprogrammet, ESL, CRA, ÅP , ADL och B-12 (kriminalitetsprogram). Personalen använder sig av MI i sitt arbete. Utöver det erbjuds även NADA. Behandlingen sker både individuellt och i gruppform, och styrs av uppdragets genomförandeplaner som bygger på klientens behov, förutsättningar och styrkor. Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt med utgångspunkt där klienten befinner sig känslomässigt.

Utöver ovanstående samtalsmetoder arbetar vi med att skapa en inre balans genom yoga, mindfulness, meditation, fysisk träning av olika slag för att stärka kropp och sinne.

Tidigare erfarenheter och destruktiva förhållanden formar personens behandlingsupplägg och stöd i det sociala samspelet. Vikten av att skapa tillit för sig och till andra genom samspelet med personal och medboende men även under miljöträning.

LARO-behandling samt annan ordinerade medicin distribueras av delegerad personal.

En stärkt anhörigkontakt och ett bibehållet socialt nätverk kan vara en positiv faktor i behandlingsarbetet. När klienten själv önskar stöder och uppmuntrar vi att skapa, återupprätta och behålla sådana relationer.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med behandlingen på Eken Falköping HVB är ökad självständighet och livskvalitet. Målet är att Skapa dagen istället för att Fånga dagen.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren och klienten för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat stödboende och särskilt boende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet vad gäller stöd och behandling, personal och terapeuter. Stor vikt läggs vid utsluss för att stärka personen då det är en stor prövning att klara av att ta ett större ansvar på egen hand.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Eken Falköping HVB.

Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Utöver fysisk aktivitet erbjuds yoga och andningsträning. Därutöver stöttar vi individuella aktiviteter utifrån klienternas egna behov och intressen. På verksamheten bedrivs olika terapiarbeten och det finns tillgång till ett välutrustat gym, TV-/videorum, TV-spel, biljardrum, pingisrum, yoga och mindfulness.

Möjligheten finns att genom kreativ skapande med händerna och se hur arbetet växer fram ger en känsla av tillfredställelse och ökar självkänslan.

Varje vecka besöker vi badhuset. Vi har även en stående bowlingtid varje vecka. Vi ordnar ”Veckans aktivitet” enligt önskemål, vilket kan vara vandring, massage, ridhuset. Fokus för våra aktiviteter är att individen ska må bra och att ett välbefinnande skapas eller stärks.

Vid behov försöker verksamheten ordna praktik eller studier. Alternativt sysselsättning på enheten i form av bakning, klippa gräs, plantera beroende på årstid.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

Personalen har ett holistiskt synsätt och bemötande. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker med kontinuitet.

Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor, psykiatriker ansvarar för enhetens rond var tredje vecka.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Falköping, Västra Götaland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor 21-45 år
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe, 556644-6281

Placeringsförfrågan

Morgan Darius

Placeringsansvarig