Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Eken Falköping

HVB för vuxna i åldern 21-45 med psykiska funktionshinder och samsjuklighet.

 1. Bolag
  Jowe
 2. Kommun
  Falköping
 3. Ålder
  21-45 år
 4. Kön
  Män och kvinnor
 5. Antal platser
  18
 6. Placeringsform
  HVB

Eken Utsluss Falköping
Tåstorp Sikagården 2
521 91 Falköping

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Östra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ADL
 • Connect
 • Metadon-behandling
 • ESL
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVM §27
 • ÖPT
 • ÖRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
Bolag
 • Jowe

Om oss

På Eken Falköping arbetar vi med klienter som har missbruk – och/eller beroendeproblematik samt psykisk funktionsnedsättning i form av dubbeldiagnoser. Behandlingen sker både individuellt samt i gruppform med fokus på individens behov i centrum. Det betyder att enhetens behandlare påbörjar behandlingen där personen befinner sig känslomässigt. Personal som arbetar med behandling, vård och stöd har relevant kompetens enligt de nationella riktlinjerna i missbruks och beroendevård. Relevant grundutbildning samt påbyggnadsutbildning i den metodik som verksamheten valt att arbeta utifrån.

Vi har daglig utvärdering och uppföljning av genomförandeplaner, vårdlägesrapporter, dokumentation och målinriktat arbete utifrån uppdrag. Vi arbetar kontinuerligt med systematisk avvikelsehantering och förbättringsarbete. Kontinuerlig samverkan sker mellan enhetschef, handläggare och övrigt nätverk.

För att uppnå en struktur i tillvaron innefattar klientens veckoschema sysselsättning och olika aktiviteter. På verksamheten bedrivs olika terapiarbeten och det finns tillgång till ett välutrustat gym, TV-och videorum, tv-spel, biljardrum och pingisrum. Om behov finns så kan verksamheten eventuellt ordna extern sysselsättning och erbjuda stöd ifall klienten vill studera.

Vi finns inom Falköping tätort. Goda förbindelser med tåg och buss från Falköpings järnvägsstation.

Förutom svenska så talar vi även engelska, rumänska, spanska och arabiska.

Placeringsförfrågan

Morgan Darius Placeringsansvarig

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.