Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
An empty road with grass on the side of the street

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-45 år
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Psykisk ohälsa
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Daglig verksamhet
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Falköping, Västra Götaland

Eken Falköping HVB

Vi tar emot särskilt vårdkrävande personer med dubbeldiagnoser och missbruksproblematik. Eken Falköping är ett HVB där vi arbetar med träningslägenheter och stödboendeliknande insatser.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-45 år
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe

Telefonnummer till enheten

Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Specialistpsykiatri
 • Transsexualitet
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Anorexia
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Migrationsrelaterad stress
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Aggressivitet
 • Bulimi
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Psykisk ohälsa
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hjärnskador
 • Hoarding
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Relationsproblematik
 • Integrationssvårigheter
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Daglig verksamhet
 • Utredningsplacering
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • Mindfulness
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • SoL 7 kap. 1
 • An empty road with grass on the side of the street
 • A kitchen with a dining room table
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a sink and a mirror
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A brick building
 • A sign on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • An empty road with grass on the side of the street
 • A kitchen with a dining room table
 • A view of a living room filled with furniture and a large window
 • A large empty room
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A view of a living room
 • A kitchen with an island in the middle of a room
 • A room filled with furniture and a large window
 • A room with a sink and a mirror
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A brick building
 • A sign on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv

Lokaler

Eken Falköping ligger strax utanför Falköping, invid flygplatsen och med goda förbindelser med tåg och buss från järnvägsstationen.

Boendet är inrymt i en egen byggnad, uppförd av Humana 2019. Därmed är allt specialanpassat för verksamheten, från lägenheter och gemensamhetsutrymmen till personalutrymmen och säkerhet.

I byggnaden finns arton en- och tvårumslägenheter med eget kök och badrum samt tillgång till gemensamt kök och matsal. De gemensamma utrymmena innefattar bland annat TV-rum, träningskök och gym. Varje lägenhet har ett förråd i en fristående bodlänga.

Till huset hör en liten trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, basket, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Verksamheten är inriktad på vård och behandling av särskilt vårdkrävande personer med dubbeldiagnoser och missbruksproblematik.

Vi tar emot klienter enligt SoL, LVM, ÖPT och ÖRV. Personer som är under kontraktsvård eller vårdvistelse är också välkomna. Vi har möjlighet att ta emot klienter för neuropsykiatrisk utredning.

Behandling

I arbetet med klienter använder vi oss av ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt, och fokuserar på de faktorer som ger välbefinnande.

Eken Falköping är ett HVB där vi arbetar utifrån ett träningslägenhetsperspektiv och med stödboendeliknande insatser.

Vi kan ge behandling utifrån antingen KBT, ESL eller Tolvstegsprogrammet. Behandlingen sker både individuellt och i gruppform, och styrs av uppdragets genomförandeplaner som bygger på klientens behov, förutsättningar och styrkor. Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt med utgångspunkt där klienten befinner sig känslomässigt.

Vi använder oss även av MI. Verksamheten är certifierad för Humanas anknytningsbaserade metod Connect.

Vi arbetar också med social färdighetsträning, där sociala och praktiska färdigheter övas genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga boende.

En stärkt anhörigkontakt och ett bibehållet socialt nätverk kan vara en positiv faktor i behandlingsarbetet. När klienten själv önskar stöder och uppmuntrar vi att skapa, återupprätta och behålla sådana relationer.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med behandlingen på Eken Falköping HVB är nykterhet samt ökad självständighet och livskvalitet.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren och klienten för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat stödboende och särskilt boende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet vad gäller stöd och behandling, personal och terapeuter. Klienter med en högre grad av självständighet kan flytta till eget boende med stöd av vår öppenvård.

Visa mer

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Eken Falköping HVB.

Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver stöttar vi individuella aktiviteter utifrån klienternas egna behov och intressen. På verksamheten bedrivs olika terapiarbeten och det finns tillgång till ett välutrustat gym, TV-/videorum, TV-spel, biljardrum och pingisrum.

1–2 gånger i veckan hyr vi badhuset eller idrottshallen. Vi ordnar ”Veckans aktivitet” enligt önskemål, vilket kan vara samhällsträning i form av till exempel stadsvandring.

Här finns också möjlighet att komplettera gymnasiestudier, studera vid Läscenter i Falköping eller delta i distansundervisning i hemkommunen. Vi kan stötta med läxhjälp, ansökningar, studieupplägg med mera.

Vid behov försöker verksamheten ordna praktik, till exempel på ICA, i fotbollsföreningen eller hos olika samhällsaktörer.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

Vår personal har god erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete inom rättspsykiatrin samt arbete med särskilt vårdkrävande personer i både öppen och sluten vård. Personal som arbetar med behandling, vård och stöd har relevant kompetens enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

I personalgruppen ingår bland annat psykiatrisjuksköterska och terapeut med behörighet för KBT steg 1. Läkare finns på plats för rond var tredje vecka.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Falköping, Västra Götaland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 21-45 år
 2. Kommun:
  Falköping
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe

Placeringsförfrågan

Morgan Darius

Placeringsansvarig

Telefonnummer till enheten

Adress

Falköping, Västra Götaland