Hem

Kontaktuppgifter

A small house in the middle of a field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Ulricehamn
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe AB, 556644-6281
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • PDT - Psykodynamisk Terapi
 • Psykoterapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • TAKK - Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Ulricehamn, Västra Götaland

Eken Hössna HVB

Vi erbjuder behandling och öppenvård för särskilt vårdkrävande personer med dubbeldiagnoser, med eller utan missbruk. Här bor man i egen lägenhet med stora möjligheter till sysselsättning, till exempel en terapilägenhet med träningskök och snickeri.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Ulricehamn
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe AB, 556644-6281
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Svag begåvning
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ART - Aggression Replacement Training
 • Connect
 • Tydliggörande pedagogik
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • PDT - Psykodynamisk Terapi
 • Psykoterapi
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Massage
 • TAKK - Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Kontraktsvård
 • SoL 7 kap. 1
 • A small house in the middle of a field
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A kitchen with a wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A large room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A small house in the middle of a field
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a flat screen tv
 • A kitchen with a wood floor
 • A room with a wooden floor
 • A large room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A house that has a sign on the side of a road
 • A house that has a sign on the side of a road

Lokaler

Eken Hössna ligger 7 kilometer från Ulricehamn, i ett litet samhälle på landet med villor och en skola som närmaste grannar.

Här bor man i ett suterränghus med 18 HVB-platser i 1,5-rumslägenheter med kök och badrum, alla i markplan. För att skapa en så hemlik miljö som möjligt får klienten gärna möblera sin lägenhet själv, men om så önskas hjälper vi till med möbleringen.

Måltider serveras i den gemensamma matsalen. Andra gemensamhetsutrymmen är TV-/videorum, biljardrum och datarum. I huvudfastigheten finns vidare tillgång till tvättstuga, pingisbord, ett välutrustat gym med bastu samt ett energirum med massagestol och -bänk.

Vi har dessutom en terapilägenhet med träningskök och plats för terapiarbeten såsom snickeri.

Till huset hör en trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning och andra utomhusaktiviteter. En fotbollsplan ligger i närheten av boendet. Anhöriga är välkomna att övernatta i klientens eller annan lägenhet. Vi tar gärna emot studiebesök innan placering.

Målgrupp

Vi är inriktade på behandling och eller vård av särskilt vårdkrävande personer med dubbeldiagnoser, med eller utan missbruksproblem. Vanligt förekommande diagnoser är neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykotiska tillstånd och stor psykisk ohälsa.

Vi tar emot klienter enligt SoL, LVM, ÖPT och ÖRV. Personer som är under kontraktsvård eller i frivården är också välkomna.

Behandling

I en lugn och trygg miljö arbetar vi med en funktionshöjande och jagstärkande process, styrd av individuellt kontaktmannaskap och stöd kring ADL och sociala funktioner. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi klienten på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet].

Behandlingen på Eken Hössna har sin grund i MI utifrån KBT . Andra delar av vårt behandlingsupplägg är ESL. Vi erbjuder även psykoterapeutiska samtal.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på klientens behov, förutsättningar och styrkor.

En stärkt anhörigkontakt och ett bibehållet socialt nätverk kan vara en positiv faktor i behandlingsarbetet. När klienten själv önskar stöder och uppmuntrar vi att skapa, återupprätta och behålla sådana relationer.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet med behandlingen på Eken Hössna HVB är att klienten ska få en stärkt självkänsla och öka sina möjligheter att på sikt klara ett eget boende med reducerat omvårdnadsbehov.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren och klienten för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat vår egen stödlägenhet eller annat stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter. Klienter med en högre grad av självständighet kan flytta till eget boende med stöd av vår öppenvård.

Sysselsättning och aktiviteter

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Eken Hössna HVB. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter utifrån klienternas egna behov och intressen.

Eken Hössna är en utåtriktad verksamhet med ett varierat utbud av aktiviteter och sysselsättning samt egen arbetsterapeut. Här kan man spela biljard och pingis, samt träna i vårt gym. I vår terapilägenhet finns både träningskök och plats för terapiarbeten, till exempel snickeri. 1–2 gånger i veckan hyr vi badhuset eller idrottshallen.

Vid behov kan vi erbjuda skolgång, bland annat genom ett samarbete med ett gymnasium i Ulricehamn. Vi har också upparbetade kontakter för praktikplatser, till exempel i bibliotek, jordbruk och stall.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande och en vaken natt.

Vår personal har god erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete inom rättspsykiatrin samt arbete med särskilt vårdkrävande personer i både öppen och sluten vård. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

I personalgruppen ingår bland annat sjuksköterska och terapeut med behörighet för KBT steg 1. Läkare finns på plats enligt schema.

Adress

Ulricehamn, Västra Götaland

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 18 år och uppåt
 2. Kommun:
  Ulricehamn
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  18
 5. Bolag:
  Jowe AB, 556644-6281

Placeringsförfrågan

Morgan Darius

Placeringsansvarig

Johan Lindberg

Regionchef Väst

Bitte Thorin Godlund

Enhetschef