Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Eslöv Villan

Ett mindre boende för vuxna med varierande problematik.

 1. Bolag
  Partnergruppen
 2. Kommun
  Eslöv
 3. Ålder
  21 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  8+15
 6. Placeringsform
  Särskilt och korttidsboende

Villavägen 13
Eslöv
Telefon: 042-311 58 65
Fax: 0413-615 28

SSK expedition: 042-311 58 65

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Bipolär sjukdom
 • BPSD
 • DCD
 • Demens
 • Dubbeldiagnos
 • Fysiska funktionshinder
 • Konvalescens
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • ADL
 • Tydliggörande pedagogik
 • Minnesträning
 • ESL
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen

Om oss

Eslöv Villan ligger centralt i Eslöv, mitt i Skåne och har goda kommunikationsförbindelser. Inskrivning förgås av information/studiebesök eller direktplacering. Genom vår mångkulturella personalgrupp har vi tillgång till många olika språk, från världens alla hörn. Utöver detta kan vi även erbjuda tolktjänst.

Målgrupp

För vuxna från 21 år och uppåt med psykiska och sociala funktionsnedsättningar med behov av litet boende.
För vuxna 50 år och uppåt som har en varierad psykogeriatrisk problematik, demensdiagnoser eller är under demensutredning.

Verksamhetsinnehåll

De personer som bor på Villan i Eslöv har genomgående beteendemässiga symptom och psykiatriska diagnoser. Deras symptom visar sig i aggressivitet, ångest, oro, rastlöshet, ropbeteende, apati, hallucinationer, vanföreställningar och sömnstörningar. Deras behov kräver en trygg miljö med personal dygnet runt. Vi har möjlighet att ta emot personer med en varierad psykogeriatrisk problematik, demensdiagnoser eller som är under demensutredning. Deras behov kräver en varm, lugn och trygg miljö med kärleksfull personal dygnet runt.

Vårt uppdrag är genomgående att kvalitetssäkra vården genom adekvata insatser för att minska personens symptom och därmed öka individens livskvalitet, självständighet och välbefinnande samt för att minimera inläggning inom sluten vård. Planen utformas så att individen själv tar ansvar utifrån personliga förutsättningar för sina egna dagliga sysslor och sin livssituation så långt som det är möjligt. Vi arbetar även utifrån individuella bemötandeplaner, där vi med ett gemensamt språk, bemötande och agerande minimerar problemfyllda situationer för våra boende. Metoder inkluderar b.la funktionsbedömningar, lågaffektivt bemötande och BPSD.

Utrednings- och behandlingsprocess

Vi utgår från att varje enskild individ, trots sjukdom, får möjligheten att fortsätta stå i fokus för sitt eget liv. I vår personcentrerade utredning inför personens behov av individanpassade insatser ingår en kartläggning av beteendemässiga och psykiska symtom, tänkbara orsaker och utlösande moment samt eventuella pålagrade psykiska samt kroppsliga behov. Utifrån denna bedömning har sedan varje boende en personlig genomförandeplan - IBIC med insatser utifrån individuella behov, omvårdnadsplaner samt riskanalyser.

Uppföljning och uppdatering utav genomförandeplan, omvårdnadsplan samt riskanalyser sker kontinuerligt för att garantera att personen får rätt insatser utifrån aktuellt behov. Detta arbete sker i samverkan mellan boende, uppdragsgivare, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kvalitetsombud, kontaktperson, enhetschef samt eventuella läkare m.m.

Aktivering

Vi erbjuder stimulerande aktiviteter och arbetar aktivt för att stärka, förbättra, bibehålla och återskapa färdigheter för personer som vistas hos oss. Vi arbetar personcentrerat och tar hänsyn till individens personliga önskemål, förutsättningar och behov. Aktivitetsplats finns där individanpassade aktiviteter utförs. Vi erbjuder extern aktivitet, praktik samt sysselsättning utifrån personens intressen, önskemål och förmåga, olika fritidsaktiviteter som träning, målning, snickeri, matlagning, bakning, högläsning, trädgårdsarbete, naturupplevelser och mycket mera.

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär