Hem

Kontaktuppgifter

A house that has a sign on the side of a building

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Eslöv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, korttid
 4. Antal platser:
  33
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Hjärnskador
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Eslöv, Skåne

Villan i Eslöv Särskilt boende, korttid

Vi vänder oss till vuxna med varierande psykiska och sociala funktionsnedsättningar eller demensdiagnoser som kräver en trygg miljö med personal dygnet runt. Vi tar emot lång- och korttidsboende och stöttar den boendes sociala, psykiska och praktiska förmågor.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Eslöv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, korttid
 4. Antal platser:
  33
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • BPSD - Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom
 • Demens
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Ångesttillstånd
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Hjärnskador
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Akutplacering
 • Korttidsboende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • SoL 7 kap. 1
 • A house that has a sign on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A view of a kitchen
 • A large empty room
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A house that has a sign on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A view of a kitchen
 • A large empty room
 • A large empty room
 • A living room filled with furniture and a large window

Lokaler

Villan i Eslöv ligger mitt i centrum, mitt i Skåne. Här är det nära till allt – all service finns i stadskärnan och bara 3–4 kvarter bort ligger stationen med goda kommunikationer.

Enheten utgörs av en större herrgårdsliknande villa med en tillbyggnad, omgiven av en stor, underbar trädgård som upptar ett eget kvarter. De 33 platserna är fördelade på tre avdelningar:

 • Paviljongen med tio lägenheter för permanentboende och korttidsboende.
 • Avenyn med åtta lägenheter för permanentboende och sex platser för korttidsboende.
 • Terrassen med nio platser för korttidsboende.

Lägenheterna är enrummare på 20–30 kvm med eget badrum och tillgång till en gemensam uteplats. Vissa lägenheter har trinettkök. Varje avdelning har egna gemensamhetsutrymmen med kök, matsal och TV-rum.

Den boende får gärna sätta sin personliga prägel på bostaden genom att ta med sig egna möbler, textilier och husgeråd.

Måltiderna serveras i den gemensamma matsalen men det finns också möjlighet att äta enskilt på sitt rum.

Den stora trädgården ger möjlighet till allt från trädgårdsodling och grillning till olika utomhusaktiviteter eller bara sitta och njuta i.

Bara ett längre stenkast bort ligger Trollsjöområdet, med många utomhusaktiviteter, och i närbelägna Höör har vi tillgång till deras aktivitetscenter.

Vi försöker alltid ordna ett informations-/studiebesök innan placering. Vi tillämpar fria besökstider för anhöriga.

Vi strävar efter ett alkohol- och drogfritt boende.

Målgrupp

De personer som bor på Villan i Eslöv har varierande psykiska och sociala funktionsnedsättningar eller demensdiagnoser, eller är under demensutredning. De kan visa beteendemässiga symptom som till exempel aggressivitet, ångest, oro, rastlöshet, ropbeteende, apati, hallucinationer, vanföreställningar och sömnstörningar. De kräver en trygg miljö med personal dygnet runt.

 • På Paviljongen bor personer 50 år och äldre med demens och/eller kroppsliga och/eller psykogeriatriska vårdbehov i behov av permanent boende eller korttidsboende.
 • På Avenyn bor vuxna från 21 år med psykiska funktionsnedsättningar i behov av permanentboende eller hem för viss annan heldygnsvård, så kallad korttid.
 • På Terrassen bor vuxna från 21 år med psykiska och sociala funktionsnedsättningar med behov av ett litet boende.

Vi tar placeringar enligt SoL. Funktionsbedömningar kan utföras. Parboende kan ordnas.

Arbetssätt

Vår inriktning är att ge den boende stöd i att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor, bland annat genom träning i ADL och sociala färdigheter. Vi erbjuder en trygg, hemlik miljö med möjlighet till ett aktivt liv och en meningsfull vardag, med en hög grad av delaktighet och känsla av sammanhang.

Vi arbetar genomgående med lågaffektivt bemötande. I Paviljongen jobbar vi med stängda dörrar för att begränsa intrycken. Vid behov kan bemanningen där anpassas så att den boende får egen personal.

Arbetet styrs av individuella genomförandeplaner som utgår från den enskildes resurser och behov, ofta genom en innehållsrik levnadsberättelse, och ser och möter personen där hen befinner sig. Ett omvårdnadsteam arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar.

För de korttidsboende hjälper personalen till med myndighets- och samhällskontakter.

Vi använder BPSD, ett instrument för registrering av oro och avvikande beteende, och dokumenterar enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Vid ömsesidiga önskemål arbetar vi gärna tillsammans med anhöriga.

För långtidsboende är målet med vistelsen att minska personens symptom

och därmed öka livskvalitet, självständighet och välbefinnande, samt att minimera sluten vård.

För korttidsboende är syftet att ge dem tid att landa, i väntan på utredning och annat permanent boende.

Där det är aktuellt med utslussning görs i god tid en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat HVB, gruppboenden, stödlägenheter eller annat särskilt boende inom Humana.

Sysselsättning och aktiviteter

En regelbunden sysselsättning stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Villan i Eslöv, där vi arbetar aktivt för att stärka, förbättra, bibehålla och återskapa färdigheter hos de som vistas hos oss. Vi erbjuder en mångfald av aktiviteter, praktik, sysselsättning och skola utifrån personens intressen, önskemål och förmåga.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med minst två vaken natt för alla avdelningarna.

I personalgruppen ingår sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, och fysioterapeut, med god kompetens och erfarenhet för att kunna hantera utmanande placeringar. Personalen har utbildning inom demenssjukdom och bemötande. Vi besitter en hög kompetens i HSL-arbetet, som leds av sjuksköterskan.

I vår mångkulturella personalgrupp har vi tillgång till många olika språk. Därutöver kan vi även erbjuda tolk.

Adress

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män från 21 år
 2. Kommun:
  Eslöv
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende, korttid
 4. Antal platser:
  33
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic

Placeringskoordinator

Bibbi Pedersen

Bitr. Verksamhetschef