1. Du är här: Familjehem och öppenvård – Göteborg

Göteborg

Humana Familjehem och öppenvård arbetar över hela landet med en bred målgrupp där vi kan ge hjälp till förändring hemma i familjer eller erbjuda placering i väl utredda jour och familjehem.

 1. Bolag
  Flera
 2. Kommun
  Göteborg
 3. Ålder
  0-17
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  I hela landet cirka 700
 6. Placeringsform
  Familjehem eller öppenvård

Reningsverksgatan 6
Västra Frölunda

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Ensamkommande
 • Gravida
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Familjehem
 • Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
 • Behandlingsfamilj (TFCO)
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ADL
 • Connect
 • IHF
 • DBT
 • Ett hem att växa i
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • MarteMeo
 • MI - motiverande samtal
 • TFCO (f.d. MTFC)
 • Nya Kälvesten
 • RobboMeo
Lagrum och tillstånd
 • SoL 6.1 - Familjehem
 • LVU
Bolag
 • Familjeforum
 • Sociala Tjänster

Kontakta oss

 1. Jour- och familjehemsvård 031-797 26 25
  Öppenvård 031-757 93 53
 2. Jennica Johansson Setterborg Enhetschef
  Marie Björling Familjehemskonsulent
  Lina Carlstedt Familjehemskonsulent
  Jessica Elofsson Familjehemskonsulent
  Carina Geraghty Familjehemskonsulent
  Louice Henriksson Familjehemskonsulent
  Linda Nordengren Familjehemskonsulent
  Maria Nyberg Familjehemskonsulent
  Pilar Rodriguez Familjehemskonsulent (Borås)
 3. Kajsa Ullman Divisionschef Familjehem och öppenvård 072-700 20 80

Målgrupp

I de familjer vi möter så kan barnen eller ungdomarna uppvisa beteenden som "hemmasittande" det vill säga inte gå i skolan eller delta i sociala aktiviteter, kriminalitet, missbruk, självskadande etc. För att komma tillrätta med detta så behöver man arbeta med den unga själv, med hens familj, nätverk, skola och andra som finns kring den unga.

Ursprunget till beteendet kan vara många och härröra ur både egna svårigheter, miljön som den unga lever i och i den kommunikation som sker i familj och nätverk. Unga personer som hamnar i negativa cirklar kan ha en tendens att i samspel med sin omgivning bete sig på ett sätt så att relationer till familj, nätverk och prosociala vänner går om intet medan man istället skapar band och upplever tillhörighet till personer och situationer som försämrar möjligheterna till ett fungerande vuxenliv på sikt.

Öppenvård

Öppenvården riktar sig till familjer som behöver hjälp med att återupprätta relationer mellan familjemedlemmar, skapa kommunikation och därmed tillsammans med den unga, familjen och andra som finns runtom arbeta mot mål som är aktuella i det specifika fallet.

Till vår hjälp i detta arbete har vi olika metoder som vi, genom att de är beforskade, vet fungerar för att öka möjligheten för barnet, den unga och hens familj att minska problemtyngden. Dessa metoder heter TFCO (Treatment Foster Care Oregon - f.d. MTFC) och IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling).

Separat eller i kombination med dessa metoder kan vi i vår öppenvård också erbjuda till exempel. Marte Meo, RePulse och andra metoder och verktyg som underlättar arbetet med att nå önskade mål för de unga och deras familjer.

Vi erbjuder också specialiserade insatser för sexuell övergreppsproblematik. Denna insats kallar vi för Off.Clinic och bedrivs inom ramen för vår öppenvård.

Jour- och familjehemsvård

Med insatser som sätts in i tid till familjer som har hamnat i negativa mönster så kan man många gånger undvika placering utanför hemmet. I en del ärenden har dock situationen blivit sådan att barnet, den unga eller föräldrar och barn tillsammans behöver placeras utanför hemmet. Vi har då jour- och familjehem som kan ta emot.

Jour- och familjehemsvården riktar sig till barn, unga, föräldrar och barn. Även vuxna som av olika anledningar under en kortare eller längre tid behöver bo utanför det egna hemmet.

Det kan vara barn och unga vars föräldrar inte har förmåga att ge den omsorg som barnet behöver. Men det kan också vara unga som på grund av sitt eget beteende inte kan bo kvar i sin familj. Vi kan också erbjuda familjehem till vuxna personer som på grund av kriminalitet, missbruk eller psykiska problem behöver stöd av en familj på sin väg ut till självständigt boende.

I många fall kan det vara bra att kombinera familjehemsvård och det vi erbjuder i vår öppenvård. Det kan till exempel handla om att ge biologiska föräldrar stöd i att hantera att ha ett barn som bor i familjehem. Det kan också handla om att ge stöd till biologiska föräldrar då barnet ska flytta åter hem. Då barn och unga placeras på grund av sitt eget beteende så räcker inte alltid familjehemmets omsorger till för att förändra de negativa cirklar som barnet har hamnat i.

Mångfald

Bland vår personal finns det flera personer som är flerspråkiga. Bland våra familjehem finns en bred kulturkompetens i bland annat den arabiska, persiska och romska kulturen och språken.