""

Lund TFCO

Vi har lång erfarenhet av TFCO, ett manualbaserat beteendeträningsprogram som vänder sig till ungdomar och familjer med omfattande problem och som rekommenderas av Socialstyrelsen.

Målgrupp

Lund TFCO vänder sig till ungdomar och familjer med omfattande problem, där situationen är så pass allvarlig att en placering av barnet/ungdomen på SIS eller HVB är eller har varit aktuell.

Behandling

Vi har sedan 2000 arbetat med TFCO, ett manualbaserat beteendeträningsprogram med mycket god evidens. TFCO är en av de metoder som Socialstyrelsen rekommenderar att socialtjänsten bör erbjuda barn och ungdomar som löper risk för normbrytande beteende och återfall i brott. Metoden har visat på mycket goda resultat och att behandlingen är mer effektiv än institutionsplacering.

Metoden utgår från ett systemisk synsätt, med en grundläggande inriktning att se människor och deras svårigheter i ett större sammanhang. Behandlingen utförs av ett team om fem personer samt enhetschef. Under 8–12 månader bor ungdomen hos en utbildad behandlingsfamilj och tränar på positiva samspel och nya prosociala beteenden tillsammans med en behandlare och färdighetstränare. Samtidigt tränas föräldrarna med hjälp av en behandlare i att stötta sin ungdom i dessa nya beteenden. En samordnare styr programmet och samordnar resurser, vilket avlastar såväl behandlingsfamilj som biologiska föräldrar. Att upprätta fungerande skolgång och regelbundna fritidsaktiviteter är centralt.

Målet med TFCO är att ungdomen efter avslutad behandling ska kunna återförenas med antingen sin ursprungsfamilj eller bo i ett familjehem eller stödboende. En sådan utslussning kan med fördel ske successivt över en tid.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Personal

Personalen på Lund TFCO har utbildning som socionom eller likvärdigt med vidareutbildning, samt grundutbildning inom TFCO. Flera har också utbildning inom MI, TMO, A-CRA, rePULSE och LAB.

Fakta om verksamheten

Kön
Flickor, Pojkar, Icke-binära
Kommun
Lund
Bolag
Humana Familjeforum Sverige AB, 556589-3764
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 6 kap. 1 §

Kontaktuppgifter till verksamheten

046-888 49 90

Placeringsförfrågan

Erica Pettersson Wentzel

Placeringskoordinator

erica.wentzel@humana.se070-360 40 35