En kvinna och en pojke sitter vid ett bord och leker med lego

Uppsala Familjehemsvård

Vi erbjuder noggrant utredda och bedömda familjehem i Mellansverige och dygnet runt-beredskap med kunnig och erfaren personal. Viktigt för oss är helheten för barnet/ungdomen med fokus på trygghet i hemmet, fungerande skolgång och meningsfull fritid.

Familjehemmen

Uppsala Familjehemsvård erbjuder familjehem över stora delar av Mellansverige, till exempel Uppsala, Södermanland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Gotland.

Våra familjehem är noggrant utredda och bedömda enligt Humanas bedömningsmanual, men vi kan även använda Nya Kälvesten-metoden om så önskas.

Det finns möjligheter till boende i stad, i mindre samhällen eller på landet. Våra familjehem har primärt rum inne i huset men i vissa fall finns “bredvidboende” i form av ett rum eller en stuga på gården.

Målgrupp

Uppsala Familjehemsvård riktar sig till barn och ungdomar som av olika anledningar under en kortare eller längre tid behöver stöd och boende utanför den biologiska familjen eller ursprungsfamiljen.

Det kan vara barn och unga vars föräldrar inte har förmåga att ge den omsorg som barnet behöver, men det kan också vara unga som på grund av sitt eget beteende inte kan bo kvar i sin familj.

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi erbjuder även jourfamiljehem samt kraftigt förstärkt familjehemsvård med stöd och behandling.

Arbetssätt

Placering i något av våra familjehem ger en möjlighet att etablera nya rutiner och beteendemönster i en miljö som liknar den man återvänder till efter placeringen och gör det enklare att bibehålla dessa efter hemflytt. Familjens miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet.

Vid en familjehemsplacering hos oss ingår:

  • Ett konsulentstött familjehem
  • Handledning och utbildning till familjehemmet
  • Beredskapstelefon dygnet runt
  • Återrapportering till placerande myndighet

Vi arbetar utifrån Humanas manual TryggFam – ett arbetsstöd som är unikt i Sverige. Manualen ger systematik och kontinuitet så att arbetet genomförs med samma kvalitet över hela Humana.

Vår personal är socionomer med tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. De har en god känsla för socialtjänstens situation och kan avlasta med mycket utom själva myndighetsutövningen – till exempel att utforma ett tydligt uppdrag till familjehemmet och arbeta med vård- och genomförandeplanen.

Vi är duktiga på att matcha rätt hem med aktuellt barn/ungdom och hens behov och mål, även när det är kort om tid.

Fokus i vår handledning är trygghet i hemmet, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Vi lägger stor vikt vid alliansbyggande och relationsskapande. Under placeringen finns vi med som stöd vid exempelvis nätverksträffar och möten med skola, BUP eller andra aktörer.

I vårt arbetssätt utgår vi från Humanas anknytningsbaserade program Connect. Alla våra konsulenter använder det i sin handledning till familjehemmen, som också är Connectutbildade.

Våra konsulenter har i regel inte fler än tio ärenden och hinner därför besöka hemmen minst varannan vecka, för det mesta (och framför allt i början av en placering) väsentligt oftare. Vi är också tillgängliga för uppdragsgivaren och familjehemmen under dygnets alla timmar, årets alla dagar.

Inom Humana finns många möjligheter till utökade insatser:

  • Vi erbjuder konsulentledd jourhemsvård hos flexibla och erfarna jourfamiljer, för barn och unga som med kort varsel behöver få ett nytt boende under en begränsad period.
  • Vid mer omfattande behov så erbjuder vi kombinerade insatser i form av kraftigt förstärkt familjehemsvård, som innebär placering med stöd- eller behandlingsinsats. I samarbete med regionerna i vårt område samt våra öppenvårdsenheter i Örebro, Stockholm, Gävle och Borlänge kan vi erbjuda ett stort urval av tilläggstjänster för att stärka förutsättningarna till en hållbar placering, möjliggöra hemflytt då det är lämpligt, öka skyddet runt barnet/ungdomen och minska riskerna för sammanbrott. I många fall kan det ses som ett fullgott alternativ till HVB och institutionsvård, med skillnad att placeringen är enskild och att vi undviker omplacering för den unge.
  • Om vi identifierar behov av en annan behandlingsmodell kan vi inom Humana erbjuda både IHF och TFCO.
  • I samarbete med Off.Clinic, kan vi erbjuda särskilda insatser för barn och unga med sexuell beteendeproblematik.
  • Genom ett samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi erbjuda tjänster som neuropsykiatriska utredningar, samt terapi och behandlingssamtal med psykolog.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt övningar och handledning med såväl personal som familjehem.

Övergripande mål med en placering i något av våra familjehem är att uppnå trygghet i hemmet, en fungerande skolgång och en meningsfull fritid. Det ideala avslutet är att den unge kan flytta hem igen eller till eget boende. När det inte är möjligt eller lämpligt kan vi skapa vårdflätor med hjälp av Humanas breda resurser. Till exempel kan ett av våra stödboenden bli en naturlig fortsättning efter familjehemsvården, eller att vi erbjuder pausplacering i ett annat av våra familjehem eller HVB.

Personal

Våra familjehemskonsulenter är alla socionomer, eller har likvärdig utbildning, med flera års erfarenhet av familjehemsvård och tidigare erfarenheter från myndighetsutövande arbete. De har minst ett års handledarutbildning motsvarande högskolenivå samt utbildning som handledare i Humanas anknytningsbaserade metod Connect. I personalgruppen på Uppsala Familjehemsvård finns dessutom behörighet för KBT steg 1 och samtalsstöd/familjebehandling.

Våra familjehem har generellt stor kunskap och erfarenhet när det gäller barn och unga med NPF, psykisk ohälsa, olika beteendeproblem och skydd. De genomgår Socialstyrelsens grundutbildning ”Ett hem att växa i” samt en grundutbildning i Connect med efterföljande regelbunden vidareutbildning. Handledning erbjuds månadsvis tillsammans med andra familjehem och en handledare. Genom Familjehemsportalen har de tillgång till Humanas hela utbud av webbutbildningar och -föreläsningar.

""

Fakta om verksamheten

Kön
Flickor, Kvinnor, Pojkar, Män, Icke-binära
Kommun
Uppsala
Bolag
Humana Sociala Tjänster AB, 556658-1277, KBT Mälardalen AB
Lagrum och tillstånd
LPT, SoL 6 kap. 1 §, SoL 7 kap. 1 §

Kontaktuppgifter till verksamheten

018-410 84 64familjehem.uppsala@humana.se

Placeringsförfrågan

Karin Olsson Dahlström

Enhetschef

karin.olssondahlstrom@humana.se072-204 94 10

Niklas Svedlund

Placeringskoordinator

niklas.svedlund@humana.se073-047 98 73