Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Familjehem och öppenvård Vuxna

Humana erbjuder förstärkt familjehemsvård för vuxna från 18 år i hela landet.

 1. Bolag
  KBT Mälardalen
 2. Kommun
  Hela landet
 3. Ålder
  18-65
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  20
 6. Placeringsform
  Familjehem eller öppenvård

Humana, Warfvinges väg 39, 7 tr
112 51 Stockholm

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Ensamkommande
 • Gravida
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Dubbeldiagnos
 • Kriminalitet
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Psykisk ohälsa
Familjehem
 • Familjehem
 • Familjehem, konsulentstött
 • Familjehem, kraftigt förstärkt
 • Jourhem, konsulentstött
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
 • Västra Götaland
 • Östra Götaland
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
 • Östra Svealand
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
 • Övre Norrland
Län
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Gotland
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Skåne
 • Södermanland
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra Götaland
 • Örebro
 • Östergötland
Metod och insats
 • CRA
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Metadon-behandling
 • Tydliggörande pedagogik
 • ACT
 • DBT
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • Kognitiv psykoterapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI - motiverande samtal
Bolag
 • KBT Mälardalen

Om oss

Fördelarna med familjevård för vuxna är många och uppenbara. Steget från familjevården till ett eget boende, skola, studier eller arbete är kort. Att göra sin behandling i en normaliserande miljö mitt i samhället och samtidigt få jobba med sin problematik ökar sannolikheten för en långsiktigt hållbar rehabilitering.

Insatser

Behandlingen består av en kombination av socialrehabilitering och behandlingsinsatser (KBT). Den sociala rehabiliteringen består av boende i familjehem, meningsfull fritid, sysselsättning i form av praktik, skola eller arbete. Klienten lotsas tillbaka till en strukturerad och meningsfull vardag.

Behandlingsinsatserna är evidensbaserade och bygger på KBT. Det som erbjuds är missbruksbehandling, kriminalitetsprogram, återfallsprevention, färdighetsträning och psykoterapi.

Ibland är viljan större än förmågan hos våra klienter. Humana arbetar för att undvika sammanbrott genom dialog med klienten och placerande myndighet. Om vården inte skulle fungera/vara hjälpsam för klienten kan Humana via sin möjlighet att vårdfläta erbjuda flytt till annat familjehem alternativt annan vårdform.

Återfall hanteras individuellt men klienten kan inte vara placerad i familjen under påverkan av droger. Humana erbjuder temporära lösningar i den akuta fasen i syfte att klienten sedan skall kunna återplaceras till familjehemmet.

Placeringsförfrågan