Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Familjehem och öppenvård Vuxna

Det finns en lång tradition i Sverige av familjehemsvård för unga och vuxna personer med missbruksproblematik. Behandlingsmässigt motsvarar vår familjehemsvård idag den institutionella vården.

 1. Bolag
  Ramlösa Social Utveckling
 2. Kommun
  Helsingborg
 3. Ålder
  16 år och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  n/a
 6. Placeringsform
  Familjehem eller öppenvård

Drottninggatan 3, Helsingborg
Öppna karta

Kontoret är öppet vardagar 8-17
info.rsu@humana.se
Tel: 042-29 02 60
Fax: 042-29 02 95

Beredskap kvällar och helger 042-29 02 67

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Sociala problem
 • Psykisk ohälsa
Familjehem
 • Familjehem
Övrigt
 • Öppenvård
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • CRA
 • Metadon-behandling
 • DBT
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • Ramlösa Social Utveckling
Ett stort gult rapsfält

Om oss

Fördelarna med familjehemsvård för unga och vuxna är många och uppenbara. Steget från familjehemsvården till ett eget boende, skola, studier eller arbete är kort. Att göra sin behandling i en normaliserande miljö mitt i samhället och samtidigt få arbeta med sin problematik ökar sannolikheterna för en långsiktigt hållbar rehabilitering. RSU kan idag erbjuda familjehemsvård i södra Götaland. I samarbete med övriga Humana kan vi även erbjuda familjehemsvård i andra delar av landet.

Våra familjehem är noggrant utvalda och utredda familjer. Familjerna får kontinuerligt handledning och utbildning. Familjens normala miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet för klienten.

Behandlingen består av en kombination av social rehabilitering och behandlingsinsatser som anpassas efter klientens behov. Nya färdigheter tränas och praktiseras i vardagen. Vi använder oss av den evidensbaserade metoden CRA som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer. Till behandlingen finns även ett urval av tilläggs-tjänster såsom ÅP, KSL, HAP, Färdighetsträning utifrån DBT, LARO m.fl.

Mer om vår LARO-mottagning

Placeringsförfrågan

Minela Zarifovic Placeringskoordinator vuxna

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär