Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
A group of people standing in front of a fence

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 16 år och uppåt
 2. Boendeform:
  Familjehem och öppenvård
 3. Bolag:
  KBT Mälardalen
 4. Ramavtal:
  Alingsås, Alvesta, Arboga, Askersund, Berg...
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Län
 • Blekinge
 • Halland
 • Skåne
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Sociala problem
 • Psykisk ohälsa
Familjehem
 • Familjehem
Övrigt
 • Öppenvård
Metod och insats
 • CRA
 • Metadon-behandling
 • DBT
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • KBT Mälardalen

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Södra Sverige

Vuxen Familjehem och öppenvård Ramlösa

Det finns en lång tradition i Sverige av familjehemsvård för unga och vuxna personer med missbruksproblematik. Behandlingsmässigt motsvarar vår familjehemsvård idag den institutionella vården.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 16 år och uppåt
 2. Boendeform:
  Familjehem och öppenvård
 3. Bolag:
  KBT Mälardalen
 4. Ramavtal:
  Alingsås, Alvesta, Arboga, Askersund, Berg...

Telefonnummer till enheten

Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Län
 • Blekinge
 • Halland
 • Skåne
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Sociala problem
 • Psykisk ohälsa
Familjehem
 • Familjehem
Övrigt
 • Öppenvård
Metod och insats
 • CRA
 • Metadon-behandling
 • DBT
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
Lagrum och tillstånd
 • Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
Bolag
 • KBT Mälardalen

Om oss

Fördelarna med familjehemsvård för unga och vuxna är många och uppenbara. Steget från familjehemsvården till ett eget boende, skola, studier eller arbete är kort. Att göra sin behandling i en normaliserande miljö mitt i samhället och samtidigt få arbeta med sin problematik ökar sannolikheterna för en långsiktigt hållbar rehabilitering. RSU kan idag erbjuda familjehemsvård i södra Götaland. I samarbete med övriga Humana kan vi även erbjuda familjehemsvård i andra delar av landet.

Våra familjehem är noggrant utvalda och utredda familjer. Familjerna får kontinuerligt handledning och utbildning. Familjens normala miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet för klienten.

Behandlingen består av en kombination av social rehabilitering och behandlingsinsatser som anpassas efter klientens behov. Nya färdigheter tränas och praktiseras i vardagen. Vi använder oss av den evidensbaserade metoden CRA som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer. Till behandlingen finns även ett urval av tilläggs-tjänster såsom ÅP, KSL, HAP, Färdighetsträning utifrån DBT, LARO m.fl.

Mer om vår LARO-mottagning

Adress

Södra Sverige

Fakta

 1. Målgrupp:
  Kvinnor och män 16 år och uppåt
 2. Boendeform:
  Familjehem och öppenvård
 3. Bolag:
  KBT Mälardalen
 4. Ramavtal:
  Alingsås, Alvesta, Arboga, Askersund, Berg...

Placeringsförfrågan

A person wearing glasses and smiling at the camera

Sandra Rosdahl Nilsson

Behandlingssamordnare

Telefonnummer till enheten

Adress

Södra Sverige