Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fänriken HVB

Vi tar emot flickor och pojkar i 13-17 års ålder, med svårhanterlig neuropsykiatrisk problematik. Vi inriktar oss på långsiktiga placeringar.

 1. Bolag
  Davidsbogård AB
 2. Kommun
  Norberg
 3. Ålder
  13-17 år
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  4
 6. Placeringsform
  HVB

Spännarhyttan 12
738 92 Norberg 
Telefon: 072-242 85 82
Fax: 0223-21700

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Incest
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ätstörningar
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Västmanland
Metod och insats
 • ART
 • Tydliggörande pedagogik
 • HAP - Haschavvänjning
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Davidsbo Gård

Om oss

Vi erbjuder en trygg miljö för ungdomar med psykosocial problematik, egna beteendemässiga neuropsykiatriska funktionshinder som befinner sig i riskzonen för kriminalitet, missbruk och självdestruktivt beteende.

Fänriken tar emot pojkar och flickor som befinner sig i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett socialt nedbrytande beteende. Det socialt nedbrytande beteendet kan visa sig i att ungdomen har svårigheter i skolan, utvecklat ett självskadebeteende, ångest, nedstämdhet, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer och andra former av riskbeteenden.

Vi erbjuder speciallösningar för ungdomar med särskilda behov, då vi kan erbjuda en mot en lösningar. Vi är flexibla i att anpassa insatserna efter den enskildas behov för att säkerställa att kravnivån är rimlig och begriplig för ungdomen. De ungdomar vi tar emot kan ha haft tidigare insatser eller så är det första insatsen. Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och i enlighet med mål som grundar sig i Socialtjänstlagen. Mål och delmål utformas i en individuell behandlingsplan/ genomförandeplan för varje placerad ungdom utifrån Socialtjänstens vårdplan.

Vi har ett hälsofrämjande och lösningsfokuserat salutogent förhållningssätt utifrån evidensbaserade metoder med fokus på Lågaffektivt bemötande, individuella samtal utifrån MI (Motiverande Samtal), och ART.

All behandling sker utifrån den unges enskilda behov och resurser och byggs på de styrkor ungdomen besitter. Vi ser familjens delaktighet som en resurs i behandlingen.

Vår målsättning är att ungdomen ska utvecklas till stabilt mående och en fungerande och meningsfull tillvaro.

För att möjliggöra detta erbjuder vi:

 • Kartläggning diagnostik och funktion
 • Medicinsk behandling
 • Individanpassad skolgång
 • ADAD-utredningar
 • Social färdighetsträning

Norberg ligger i norra Västmanland med goda kommunikationer till och från Avesta, Fagersta och Västerås.

Placeringsförfrågan