Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier
Tre kunder som gör arbetspraktik utomhus

Arbetspraktik

För dig som har som långsiktigt mål att hitta ett arbete på öppna arbetsmarknaden. Vi arbetar med att hitta individuella placeringar på olika företag och arbetsplatser.

Inom arbetspraktik får du stöd och handledning från personal som arbetar på företaget där du är. Fugas arbetskonsulent planerar, besöker och följer upp alla placeringar inom inriktningen.

Jonas Sohlin Arbetshandledare