Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Skellefteå
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Skellefteå Stöd & Behandling AB, 556861-3904
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Kriminalitet
 • Sociala problem
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Psykologsamtal
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Skellefteå

Fyren Stödboende Skellefteå

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik som behöver stöd, uppmuntran och trygghet för att kunna ta steget ut i vuxenlivet. Vi jobbar efter Humanas kvalitetsmanual ”Tryggstöd”. Vi fungerar ofta som utslussalternativ från vårt närbelägna HVB Lotsen.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Skellefteå
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Skellefteå Stöd & Behandling AB, 556861-3904
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Kriminalitet
 • Sociala problem
 • Depression
 • Psykisk ohälsa
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • Psykologsamtal
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Bostäderna

Fyren Stödboende erbjuder lägenheter i Skelleftehamn, cirka 1,5 mil från Skellefteå. Några av lägenheterna ligger i samma hus medan övriga finns i flerfamiljshus med andra grannar. De är alla fullt utrustade och modernt möblerade med närhet till mataffär, kollektivtrafik och idrottsplats.

Målgrupp

På Fyren Stödboende tar vi emot ungdomar och unga vuxna från och med 16 år till och med den 21:a födelsedagen. Bakgrunden kan se väldigt olika ut, till exempel:

 • Tidigare varit placerad för social problematik.
 • Har levt i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.
 • Har kommit som ensamkommande till Sverige.
 • Är i behov av utsluss/eftervård.

Vi kan fungera som utslussalternativ för ungdomar som kommer från vårt närbelägna HVB Lotsen, vilket möjliggör en kontinuitet vad gäller behandling och personal. 

För att kunna bo i våra stödlägenheter behöver ungdomen vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn. För ungdomar med komplex problematik som är i behov av mer omfattande tillsyn, stöd och även behandling kan vi erbjuda förstärkt stödboende.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU

Arbetssätt

Ungdomar som bor här får en kontaktperson som ger stöd, uppmuntran och vägledning utifrån individens behov och förutsättningar. En nyckel är att bygga ärliga relationer och hjälpa den unge att hitta egen motivation för att till exempel gå i skolan och sköta ett hem.

Fokus ligger på att få vardagsrutiner att fungera. ADL-stöd ges utifrån individuella behov. Vi hjälper till i samhällskontakter, till exempel med sjukvård, skola och potentiella arbetsgivare, med målet att den unge ska klara det på egen hand efter boendetiden och komma i sysselsättning så fort som möjligt.

Här finns trygghet för ungdomen i att ha tillgång till kompetent personal dygnet runt. Kontoret är bemannat vardagar mellan 08.00-21.00. När kontaktpersonen är ledig turas vi om med beredskapen, så att det alltid är kända röster som svarar i telefon och kända ansikten som kommer och hjälper till vid mer akuta behov.

Vid behov kan vi erbjuda behandling på Humanas öppenvård i Umeå, med bland annat tillgång till psykolog.

Vid förstärkt stödboende jobbar vi med ett utökat team där kontaktpersonen kompletteras med en ungdomsbehandlare och en samordnare. Det är en strukturerad modell i fyra faser, inspirerad av TFCO-metoden, som i vissa fall kan vara ett alternativ till eller steg efter placering på HVB. Det kan också vara ett lämpligt mellansteg efter placering på SIS eller familjehem.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Som första aktör i Sverige har Humana utvecklat en manual, Tryggstöd, som beskriver arbetssätt och metoder för våra stödboenden i syfte att höja kvalitet, göra klienten mer delaktig samt lyfta friskfaktorer och minska riskfaktorer.

Vårt mål är att ge varje boende en trygg och säker grund för att kunna gå ut i vuxenlivet och klara sig självständigt.

 

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Om den unge saknar sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det och följer sedan upp utvecklingen i kontakt med skola/arbetsgivare.

Skolgång stöttas genom till exempel läxhjälp, uppföljning av närvaro, medverkan vid utvecklingssamtal samt kontakt med lärare, studiehandledare och rektor.

Sysselsättning stöttas genom till exempel sökning av praktikplats/arbete eller annan meningsfull daglig sysselsättning samt kontakt med praktikhandledare och yrkeshandledare.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen, med inriktning på individuella aktiviteter som uppmuntrar den unge i att utveckla sin självständighet. Vi står för kostnaden för en återkommande fritidsaktivitet.

Fyrens ungdomar får busskort för att främja självständighet och eget ansvar för både skolgång och fritidssysselsättningar.

Personal

Personal finns att tillgå på telefon dygnet runt. Vår beredskapsjour säkerställer att vi vid behov infinner oss i den unges lägenhet inom en timme dygnet runt – en god trygghet för både den unge och socialtjänsten.

Vår personal består av utbildade behandlingspedagoger med stor vana av att ta emot unga med problematisk bakgrund av olika slag.

 

Adress

Skellefteå

Veronica Cederberg

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Skellefteå
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  7
 5. Bolag:
  Skellefteå Stöd & Behandling AB, 556861-3904

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Veronica Cederberg

Föreståndare & verksamhetschef

A person posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator