Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Häggvik HVB

Vi välkomnar pojkar som har vistats i olämpliga miljöer och kan ha begått enstaka brott samt provat att ta droger samt med utagerande problematik. De kan också agera provocerande och hamnar ofta i konflikt med föräldrar, kamrater eller andra i sin omgivning. Häggvik tar emot placeringar enligt SoL och LVU.

 1. Bolag
  Lunna Gård
 2. Kommun
  Grums
 3. Ålder
  13-17
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Häggvik
Gamla Prästgården 3A
Segmon
Telefon (dygnet runt): 010-456 47 70

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Blandmissbruk
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Värmland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Lunna Gård

Om oss

Verksamhetens mål är att de ungdomar som kommer till oss ska stöttas inför att kunna leva ett självständigt och fungerande liv i sin vardag. Verksamheten kommer att utgå ifrån den vårdplan som följer med ungdomen och tillsammans med ungdomen, ansvarig socialtjänst och behandlare på boendet upprätta en genomförandeplan. Vi är utbildade inom ADAD och använder den bedömningsmodellen när det är lämpligt.

Vi arbetar med flera olika behandlingsmetoder såsom ART, A-CRA, Kriminalitet som Livsstil – ett nytt vägval-, KBT och har ett lågaffektivt- och lösningsfokuserat förhållningssätt. All personal är utbildade inom MI och MI är vårt förhållningssätt som genomsyrar all behandling. På Häggvik har vi utbildade KBT-terapeuter. Den fysiska och sociala miljön i vardagen använder vi för att ge möjligheter till sociala och praktiska färdigheter, så att ungdomarna ska få förståelse för såväl egna som andras känslor för att främja en positiv utveckling hos dem.

Målsättningen är att vardagen är trygg, strukturerad, tydlig och förutsägbar. Viktiga inslag i behandlingen är en hög grad av omsorg och samarbete med ungdomens sociala nätverk.

Vår personal har många års erfarenhet av arbete med psykosocial problematik, riskbruk/missbruk, kriminalitet och neuropsykiatri. Att vara en god vuxen modell är en självklarhet för oss på Häggvik. Vi förespråkar fysiska aktiviteter t.ex. fotboll, bad, gym och liknande. Vi erbjuder helgaktiviteter som t.ex. äventyrsbad, bio och utflykter. Att väcka ett intresse för en fritidssyssla är ett viktigt mål för ungdomens placering och samarbete med föreningsliv är en röd tråd i ungdomarnas vardag.

Ett samarbete är upprättat med Grums kommun gällande grundskola. För gymnasiestudier vänder vi oss mot Säffle eller Karlstad beroende på inriktning. I samband med att ungdomen kommer till oss inventeras tidigare erfarenheter av skolgång och kontakt tas med berörda skolor för att undersöka hur ungdomens behov bäst kan tillgodoses. En plan för samarbete och uppföljning mellan skolan och verksamheten upprättas. Vid speciella behov kan Häggviks personal finnas med som stöd i skolan.

Häggvik HVB har tillgång till leg. Barn-ungdomspsykiater, leg sjuksköterska och leg psykolog.

Placeringsförfrågan