Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Humlans HVB

Humlan HVB erbjuder utredning samt behandling till föräldrar med barn i åldern 0-16 år. Vi välkomnar familjer från hela landet som är i behov av placering samt skydd, enligt SoL och LVU.

 1. Bolag
  Humlans HVB
 2. Kommun
 3. Ålder
  Föräldrar med barn 0-16 år
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  22
 6. Placeringsform
  HVB

Gävleborg
Telefon: 070-6286308

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Föräldrar med barn 0-16 år
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
Problematik
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Övergreppsproblematik
 • Beteendeproblematik
 • Omsorgsbrist
 • Psykisk ohälsa
 • Relationsproblematik
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
 • behandlingsplacering
 • Skyddat boende
 • Tillgång till Humanas HSL-team Cureum
Region
 • Hela Sverige
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • BBIC
 • Connect
 • CRA
 • KBT
 • MarteMeo
 • MI - motiverande samtal
 • Humanas Omsorgsbedömning
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Humlans HVB

Målgrupp

Vår huvudsakliga målgrupp är barn med föräldrar där föräldraförmågan sviktar på grund av olika svårigheter såsom exempelvis anknytningsproblematik, relationsproblematik, beroendeproblematik, våldsutsatthet, neuropsykiatrisk problematik samt skyddsbehov, och familjer med utredningsbehov utifrån bristande föräldraförmåga. 

Arbetsmetoder och förhållningssätt

Våra arbetsmetoder utgår från ett systemteoretiskt synsätt och miljöterapeutiskt arbetssätt där vi arbetar med struktur i familjens vardag. I utredningsfas arbetar vi med föräldrasamtal, nätverksarbete, tidslinje, observationer av samspel, anknytning, föräldraförmågor etc samt i lämpliga fall barnsamtal. I behandlingsfas arbetar vi med stöd i föräldrarollen, ansvarstagande, relationsbyggande insatser, kunskap om barns utveckling, beroendeproblematik, personlig utveckling etc. Personalgruppen är utbildad i Connect och handleds i metoden. Allt arbete utgår från BBIC (Barns behov i centrum).

Verksamheten

Familjerna bor i egna lägenheter i vår fastighet och har tillgång till personal dygnet runt. Att familjerna bor i egna lägenheter gör att vi får en bra möjlighet att arbeta med ett förändringsarbete som sedan kan fungera i familjernas fortsatta vardag. En stor del av förändringsarbetet sker i familjernas lägenheter utifrån det familjeinriktade arbete som sker just då med till exempel måltider, hygien, gränssättning, struktur med mer.

Eftersom vi har möjlighet att arbeta med familjerna i en hemlik miljö, ser vi snabbare hur familjerna interagerar och kan då visa på det som fungerar, samtidigt som vi arbetar med det som behöver stärkas. Dagarna på Humlan är planerade och strukturerade. Vissa fasta aktiviteter erbjuds och övrig tid är individuellt anpassat för varje enskild familj. På sin fritid har familjerna tillgång till sjö, fiske, strand, bad och lekplats i sin närmiljö.

Vi har möjligheter att, med kort varsel, stödja med transport till och från vår verksamhet. I samarbete med Ockelbo kommun finns möjlighet till skola och förskola för de barn som bor här.

Placeringsförfrågan

Ett bra bemötande

Hur blir man bemött som familj när man bor på Humlans HVB? I denna film får du höra den tidigare klienten "Mathias" berätta om saken. Du möter också bland annat Sofie som arbetar som socialpedagog.

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.