Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Humlans HVB

Humlan HVB erbjuder utredning och/eller behandling till föräldrar med barn i åldern 0-16 år, samt gravida kvinnor. Vi välkomnar familjer från hela landet som är i behov av placering samt skydd, enligt SoL och LVU.

 1. Bolag
  Humlans HVB
 2. Kommun
 3. Ålder
  Föräldrar med barn 0-16 år
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  22
 6. Placeringsform
  HVB och Öppenvård

Gävleborg
Telefon: 070-6286308

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Gravida
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tvångssyndrom - OCD
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Humlans HVB

Målgrupp

Vår huvudsakliga målgrupp är barn med föräldrar där föräldraförmågan sviktar på grund av olika svårigheter såsom exempelvis anknytningsproblematik, relationsproblematik, medberoende och drogproblematik, våldsutsatthet, neuropsykiatrisk problematik, asylproblematik, skyddsbehov.

Arbetsmetoder och förhållningssätt

Våra arbetsmetoder utgår från ett systemteoretiskt synsätt och miljöterapeutiskt arbetssätt där vi arbetar med struktur i familjens vardag, samspelsobservationer, stöd i föräldrarollen, enskilda terapeutiska samtal och familjesamtal, nätverksarbete, arbete med livslinje, målbildstavla och skalarbete utifrån föräldraförmåga och parrelation. I arbetet med barnen utgår vi från BBIC samt teorierna i lekarbete/theraplay. Vi talar utöver svenska även engelska och finska.

Verksamheten

Familjerna bor i egna lägenheter i vår fastighet och har tillgång till personal dygnet runt. Att familjerna bor i egna lägenheter gör att vi får en bra möjlighet att arbeta med ett förändringsarbete som sedan kan fungera i familjernas fortsatta vardag. En stor del av förändringsarbetet sker i familjernas lägenheter utifrån det familjeinriktade arbete som sker just då med till exempel måltider, hygien, gränssättning, struktur med mer.

Eftersom vi har möjlighet att arbeta med familjerna i en hemlik miljö, ser vi snabbare hur familjerna interagerar och kan då visa på det som fungerar, samtidigt som vi arbetar med det som behöver stärkas. Dagarna på Humlan är planerade och strukturerade. Vissa fasta aktiviteter erbjuds och övrig tid är individuellt anpassat för varje enskild familj. På sin fritid har familjerna tillgång till sjö, fiske, strand, bad och lekplats i sin närmiljö.

Vi har möjligheter att, med kort varsel, stödja med transport till och från vår verksamhet. I samarbete med Ockelbo kommun finns möjlighet till skola och förskola för de barn som bor här.

Placeringsförfrågan

Ett bra bemötande

Hur blir man bemött som familj när man bor på Humlans HVB? I denna film får du höra den tidigare klienten "Mathias" berätta om saken. Du möter också bland annat Sofie som arbetar som socialpedagog.

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.