Humlans HVB

Vi erbjuder utredning och/eller behandling av föräldrar med barn 0-16 år samt gravida kvinnor. Vi tar emot placeringar från hela landet och har möjlighet att hjälpa till med resor och transport i anslutning till och under placering.

 1. Bolag
  Humlans HVB
 2. Kommun
  Ockelbo
 3. Ålder
  Föräldrar med barn 0-16 år
 4. Kön
  Flickor/kvinnor och pojkar/män
 5. Antal platser
  22
 6. Placeringsform
  HVB och Öppenvård
Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Humlevägen 18
Ockelbo
Telefon: 0297-57 19 40
Fax: 0297-57 19 41

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Annat etniskt ursprung
 • Gravida
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Inlärningssvårigheter
 • Kost och vikt
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Relationsproblem/-störningar
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Somatisk problematik
 • Tvångssyndrom - OCD
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
 • Öppenvård
 • Skyddat boende
Region
 • Hela Norrland
 • Nedre Norrland
Län
 • Gävleborg
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Humlans HVB
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Om oss

Våra arbetsmetoder utgår från ett systemteoretisk synsätt och miljöterapeutiskt arbetssätt där vi arbetar med struktur i familjens vardag, samspelsobservationer, stöd i föräldrarollen, enskilda terapeutiska samtal och familjesamtal, nätverksarbete, arbete med livslinje, målbildstavla och skalarbete utifrån föräldraförmåga och parrelation. Vi arbetar även med ART, ibland tillsammans med både barn och föräldrar eller enskilt. I arbetet med barnen utgår vi från BBIC samt teorierna i lekarbete.

Familjerna bor i egna lägenheter i vår fastighet och har tillgång till personal dygnet runt. Att familjerna bor i egna lägenheter gör att vi får en bra möjlighet att arbeta med ett förändringsarbete som sedan kan fungera i familjernas fortsatta vardag. En stor del av förändringsarbetet sker i familjernas lägenheter utifrån det familjeinriktade arbete som sker just då med till exempel måltider, hygien, gränssättning, struktur med mer.

Eftersom vi har möjlighet att arbeta med familjerna i en hemlik miljö, ser vi snabbare hur familjerna fungerar och kan då visa på det som fungerar, samtidigt som vi arbetar med det som behöver stärkas. Dagarna på Humlan är planerade och strukturerade. Vissa fasta aktiviteter finns och övrig tid är individuellt anpassat för varje enskild familj.

Vi talar utöver svenska även engelska, finska och italienska.

Placeringsförfrågan

Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan.

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

Skicka förfrågan via formulär

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.