Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Föräldrar till flickor och pojkar 0–16 år och gravida kvinnor från 18 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  22
 4. Bolag:
  Humlans HVB AB, 556641-8165
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Par/syskonpar
 • Gravida
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Sverige

Humlan HVB

Vi erbjuder utredning och behandling för föräldrar till barn 0–16 år samt gravida kvinnor från 18 år, där det finns oro kring föräldraförmågan av olika skäl. Barn och föräldrar bor tillsammans i en lägenhet under observation och stöd av personal. Vi tar även emot akutplaceringar och skyddsplaceringar.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Föräldrar till flickor och pojkar 0–16 år och gravida kvinnor från 18 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  22
 4. Bolag:
  Humlans HVB AB, 556641-8165
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Familjer
 • Föräldrar och barn
 • Par/syskonpar
 • Gravida
Problematik
 • ADHD
 • Adoptionsproblematik
 • Alkoholmissbruk
 • Kriminalitet
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ätstörningar
 • Aggressivitet
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Normbrytande beteende
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • Samsjuklighet
 • Skydd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
 • Trotssyndrom
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Utredningsplacering
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • ART - Aggression Replacement Training
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MarteMeo
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A dining room table in front of a window
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A kitchen with a stove and a sink
 • A kitchen with a stove and a sink
 • A kitchen with a wood floor
 • A bedroom with a large bed in a hotel room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed and window in a room
 • A room full of furniture
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table in front of a window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A dining room table in front of a window
 • A living room filled with furniture and a wood floor
 • A kitchen with a stove and a sink
 • A kitchen with a stove and a sink
 • A kitchen with a wood floor
 • A bedroom with a large bed in a hotel room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A bedroom with a bed and window in a room
 • A room full of furniture
 • A stove top oven sitting inside of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A dining room table in front of a window

Lokaler

Humlan är ett HVB i Mellansverige. Boendet är inrymt i ett trevåningshus och består av fullt möblerade och utrustade lägenheter, fördelade på två trappuppgångar med passage emellan och tillgång till personal i varje. I lägenheterna finns gott om leksaker och utanför finns en lekplats med lekstuga.

Läget är centralt med gångavstånd till förskola, skola, service, ishockeyhall, ridhus, badhus och gym. I närheten ligger ett friluftsområde med bland annat fiskemöjligheter och badplats med servering.

Det är tillåtet att ta med sig husdjur.

Övernattningsmöjligheter finns för anhöriga – antingen genom extrasäng i familjens lägenhet eller på ett närliggande vandrarhem.

Vi tar gärna emot studiebesök innan placering.

Målgrupp

Humlan HVB erbjuder utredning och behandling av föräldrar och barn i åldern 0–16 år samt gravida kvinnor från 18 år där det finns en oro kring föräldraförmågan av olika skäl, till exempel funderingar om anknytningsproblematik, neuropsykiatrisk problematik, missbruk eller skyddsbehov. Vi driver verksamheten enligt ett unikt koncept där barn och föräldrar bor tillsammans i en lägenhet under observation och stöd av personal. Humlan kan därför vara ett bra alternativ vid återförening, om barnen har varit placerade tidigare, så kan vi erbjuda ett tryggt sätt att återförena barn och förälder och samtidigt utreda föräldraförmåga eller ge föräldrastöd.

Det här kan vara en lösning om socialtjänsten inte vill ensamplacera barnen eller om oron kring föräldraförmågan ännu inte är utredd.

Vi tar emot placeringar från hela landet enligt SoL och LVU. Vi tar även emot akutplaceringar och skyddsplaceringar och kan vara behjälpliga med att lösa hämtning med kort varsel, liksom med resor och transport i anslutning till placering, uppföljningsmöten och liknande.

Behandling

Våra arbetsmetoder utgår från ett systemteoretiskt synsätt och miljöterapeutiskt arbetssätt där vi arbetar med struktur i familjens vardag, bland annat samspelsobservationer, stöd i föräldrarollen, enskilda terapeutiska samtal och familjesamtal.

Normalt är vi i familjernas lägenheter ett par timmar varje förmiddag, eftermiddag och kväll, medan de har tillgång till personal dygnet runt. Eftersom vi har möjlighet att arbeta med familjerna i en hemlik miljö, ser vi snabbare vad som fungerar och vad som behöver stärkas. Vi får en bra möjlighet att arbeta med ett förändringsarbete runt till exempel måltider, hygien, gränssättning och struktur som sedan kan fungera i familjernas fortsatta vardag.

I personalgruppen finns kompetens för att arbeta enligt Connect och med LAB som ytterligare metod. Vi arbetar även med ART, tillsammans med både barn och föräldrar eller enskilt. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är MI och MarteMeo. Vid förekomst av våld i nära relationer finns kompetens i personalgruppen för att arbeta med FREDA-farlighetsbedömning.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på familjens behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa familjen att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med familjernas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. I arbetet med barnen utgår vi från BBIC.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som familjer.

Familjens nätverk kan vara ett viktigt stöd, särskilt för unga föräldrar. Vi ser värdet i att involvera anhöriga och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

Målet med behandlingen på Humlan är att familjen ska få hjälp med att kartlägga vad de behöver för ett bra liv tillsammans med barnet/barnen samt en större uppsättning fungerande verktyg att använda sig av i vardagen.

Efter en längre behandlingsperiod kan vi vara behjälpliga med en mjuk utsluss i samband med hemflytt. 

Skola och aktiviteter

Medan barnen bor på Humlan finns möjlighet att ordna med skola och förskola. Det är också möjligt att gå kvar på distans i den gamla skolan.

En meningsfull och aktiv fritid är också en del av behandlingen på Humlan. Vi erbjuder vissa fasta aktiviteter och övrig tid är individuellt anpassat för varje enskild familj. I närheten finns bland annat sjöar, fiske, strand, bad och lekplats.

Personal

Personal finns både dag och natt i familjens trappuppgång och är tillgänglig dygnet runt.

Personalen har en gedigen erfarenhet är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Verksamheten är certifierad för Connect. I personalgruppen finns familjebehandlare, utredande socionom, ungdomsterapeut, alkohol- och drogterapeut.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd, som kan kompletteras med tolk vid behov.

Adress

Sverige

Fakta

 1. Målgrupp:
  Föräldrar till flickor och pojkar 0–16 år och gravida kvinnor från 18 år
 2. Placeringsform:
  HVB
 3. Antal platser:
  22
 4. Bolag:
  Humlans HVB AB, 556641-8165

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Sofie Sjöberg

Verksamhetschef

Kaarina Bodin

Föreståndare

A person posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator