Hem

Kontaktuppgifter

Hitta enhet

Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Det var när Mariah Enochsson kom tillbaka från en semester från dåvarande roll som enhetschef på Socialtjänsten, som hon fick upp ögonen för Humlan HVB för första gången. En placering hade gjorts av en familj. Barnet i familjen agerade på ena förälderns mående vilket tydliggjorde att den andra föräldern saknade verktyg för att kunna hantera detta utagerande beteende.
Inledningsvis ifrågasatte Mariah placeringen, mycket på grund av kostnaden och bristen på kunskap kring resultat av placering. Efter en tid insåg hon och resterande på hennes enhet att det hade varit rätt beslut. På Humlan fick familjen möjlighet att utveckla sin relation och hjälp med att stärka föräldraförmågan.

Mariah har en bakgrund som lärare, hon har arbetat flera år inom omsorgsbranschen, bland annat på HVB, och inom familjehemsvården som familjehemskonsulent. Idag är hon verksamhetschef på Humlan HVB.

Utredning av föräldraförmåga och skydd, behandling av missbruk och placering i samband med hemtagningsbegäran är bara några exempel på vad verksamheten belägen i mellersta Sverige kan erbjuda.

– Vi vill inte ta ifrån föräldrarna det som de kan utan vi vill vara ett extra stöd och ge verktyg för att de ska kunna klara sin vardag. Till oss kommer olika familjekonstellationer med väldigt varierande behov. Allt ifrån ensamstående med barn som har NPF-diagnoser där kunskapen om diagnosen brister, till mammor som tvingats fly på grund av hedersrelaterat våld. Fördelen med en placering hos oss är att livet flyter på relativt normalt eftersom man bor i egna lägenheter men man har stöd runt omkring.

Till verksamheten får familjen ta med sig sina husdjur, hjälp med hämtning finns att tillgå och det erbjuds både fysiska och digitala studiebesök. Allt för att det ska finnas en trygghet och kunskap om var man kommer bo under perioden.

– Det finns många gånger en skam i att bo på utredningshem vilket gör att det krävs fingertoppskänsla från de som arbetar hos oss. Vi behöver möta föräldrarna och tydliggöra varför ett barn agerar som det gör och inte på något sätt skuldbelägga. Vi finns där för deras skull och hjälper till där det behövs, säger Mariah.

På Humlan arbetar bland annat flertalet behandlare, socionomer, familjeterapeut samt alkohol- och drogterapeut. Familjerna som kommer till verksamheten får en egen kontaktperson vilket skapar en trygghet. Kontaktpersonen är behjälplig i olika processer och samtal med myndigheter och bidrar till en sammanhållen kontaktpunkt.
Med hjälp av utredningsrapporten finns det utförligt underlag för insatser framåt. Vid en hemtagningsbegäran kan familjen placeras på Humlan och på så vis finns det en tydligare indikation på huruvida det är lämpligt att avsluta barnets placering eller inte. Kan familjen helt enkelt klara av vardagen.

– Jag tror verkligen på den här typen av verksamhet, det är en humanistisk väg att gå. Alla föräldrar har styrkor och förmågor, det handlar bara om att ge familjen en chans, säger Mariah.

Läs mer om Humlan här 

För mer information, kontakta: 

Mariah Enochsson
mariah.enochsson@humana.se