""

Boberg HVB

Boberg HVB är ett familjärt HVB på landsbygden i Gustafs utanför Borlänge. Vi tar emot pojkar 9-13 år med stor omsorgssvikt, trauma, sexuell beteendeproblematik och ofta även NPF-diagnoser. Vi samarbetar tätt med Humanas specialistpsykiatrienhet, Cureum i Borlänge. Vår psykolog utför kartläggningar och kan utreda NPF vid behov. Personalen har särskild kompetens inom trauma, sexuell beteendeproblematik och lågaffektivt bemötande. Vi har även utbildad steg-1 terapeut i verksamheten.

Lokaler

Boberg är beläget på landet i den gemytliga lilla byn Gustafs, tillhörande Säters kommun i Dalarna. Huset ligger lugnt och enskilt, med en bondgård som närmaste granne, men ändå centralt med bara ett par kilometer till centrum och tio minuter till Borlänge.

Byggnaden, som även ursprungligen var avsedd för vård och behandling, har två rymliga våningar. På nedre botten finns ett stort och luftigt kök, ett ljust vardagsrum med god plats för gemensamma aktiviteter, samt två boenderum med delat badrum. På övervåningen har vi två flyglar med två rum vardera där varje del även har ett gemensamt badrum. Dessutom har övervåningen ett pysselrum, ett spelrum och ett mysigt samtalsrum. Till huset hör en inhägnad trädgård fylld med äppelträd och bärbuskar. Det är gott om utrymme för lek, spel, grillning och utomhusaktiviteter. På den angränsande åkern dras skidspår upp på vintern och det finns många fina platser att cykla på i närområdet.

I närliggande Säter har vi tillgång en fullt utrustad umgängeslägenhet där barn och anhöriga kan träffas samt övernatta, med eller utan närvaro av personal. Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Boberg tar emot pojkar i åldern 9-13 år. Barnen har oftast stor omsorgssvikt och trauma bakom sig, detta kan yttras i former av social problematik, sexuell beteendeproblematik och hög skolfrånvaro. Vi erbjuder en trygg miljö med hög bemanning där barnen får möjlighet att landa i trygghet.

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU med hela landet som upptagningsområde. Boberg arbetar tätt med Humanas specialistpsykiatrienhet Cureum med en av deras psykologer på plats på boendet för att kunna kartlägga barnen och utreda deras behov.

Behandling

På Boberg har vi en varm, trygg och inkluderande atmosfär där det finns tid för att landa och möjlighet att lyckas. En central del i detta är vår relationsskapande personal, trygga vuxna och goda förebilder för barnen. Genom ett professionellt och personligt bemötande samt en strukturerad förutsägbar vardag, skapas förutsättningar för barnet att bygga tillit och utvecklas.

Varje barn har en kontaktperson som har behandlingsinriktade samtal med fokus på vårdplan och dagsform. Kontaktpersonen skapar även tillsammans med barnet ett individuellt veckoschema. Detta ger en tydlig struktur som gynnar barnens behov och utveckling. Varje veckoschema utgår från barnets egna intressen med målsättningar utifrån barnets förmåga.

Barnen lär känna sina känslor genom regelbundna tematräffar med vår behandlingssamordnare, utbildad steg-1 terapeut, med inspiration från rePULSE och ”stopp min kropp”. Hon erbjuder även barnen individuella samtal varje vecka.

För att förebygga problemskapande beteende arbetar personalen lågaffektivt, med avledande strategier samt rotering av personal i situationer som kan eller redan har resulterat i affektutbrott.

Centrala metoder som vi utgår ifrån i vårt behandlingsarbete är KBT, rePULSE, TMO, Stopp min kropp samt TF-KBT. All behandling sker i samarbete med psykolog från Humanas specialistpsykiatrienhet Cureum, som även utför kartläggningar/utredningar på barnen, vilka utförs på Boberg. Där behov finns kan även psykolog ha terapisamtal med barnen. Samma psykolog har regelbunden handledning med personalen.

På Boberg arbetar vi inkluderande genom ett normkritiskt perspektiv med utgångspunkt i människors lika värde och de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, Engagemang, Ansvar och Glädje genomsyrar verksamheten och hålls levande genom strukturerade diskussioner och övningar i både personal- och barngrupp.

Barnens egna nätverk kan vara en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi för att involvera vårdnadshavare, familj och andra viktiga vuxna i förändringsarbetet när möjlighet finns.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och det framtida hemmet. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda familjehem inom Humana, vilket möjliggör en smidig övergång för barnet.

Målet med vistelsen på Boberg är att barnet ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra.

Vi mäter behandlingens utveckling regelbundet genom SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i barnets utveckling. I samband med inskrivning på Boberg har vi en dialog kring barnets behov för att hitta en placering i lämplig skola.

Boberg samarbetar tätt med Humanas resursskola Lanternan som ligger i Borlänge. Lanternan erbjuder individanpassade lösningar, hög lärartäthet och specialpedagogiska resurser. Personal från Boberg är med på Lanternan under hela skoldagen och skjutsar till och från boendet. Det finns även möjlighet för barnet att gå i den kommunala skolan i Säter.

Regelbundna fritidsaktiviteter stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Boberg har en utemiljö som bjuder in till aktiviteter under alla årstider och fina skogsområden finns i närheten. Vi lägger mycket tid och energi på lek då det även är en viktig del i behandlingsarbetet. Fokus ligger alltid på att barnen ska få vara de barn som de är och har de särskilda intressen sedan tidigare ordnar vi, i den mån vi har möjlighet, så att dessa kan fortgå.

Personal

Boberg har en hög personaltäthet under dygnets alla timmar för att kunna skapa trygghet, separera barnen och arbeta individuellt vid behov. Vi har även en vaken natt och en sovande jour.

I personalen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. Vi har en behandlingssamordnare med KBT steg-1 utbildning som har regelbundna samtal med barnen samt psykolog på 20% som arbetar med utredningar, observationer och terapeutiskt behandlingsarbete. Cureums psykiatriker följer regelbundet upp barnens eventuella medicinering och hälsa.

Mångfald och en variation av förebilder för barnen är viktigt, så därför arbetar vi för att ha en diversifierad arbetsgrupp med språklig och kulturell bredd.

Liknande verksamheter

Fakta om verksamheten

Ålder
9-13 år
Kön
Pojkar
Antal platser
6
Kommun
Säter
Bolag
Adventum Vård AB, 556330-3030
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §

Kontaktuppgifter till verksamheten

Säter, Dalarna

Placeringsförfrågan

Erika Haanaes

Föreståndare och Verksamhetschef

erika.haanaes@humana.se070-272 12 66

Per Jansson

Placeringskoordinator

per.jansson@humana.se073-088 10 89

Relaterade enheter

Alla enheter

Bergtallen HVB

Bergtallen är ett familjärt boende för barn med komplex psykosocial och emotionell problematik, beläget lugnt och avskilt med gott om utrymme för barnen. Med hög tillgänglighet och stor trygghet hjälper vi barnen att finna alternativa sätt att hantera sina upplevda problem.
 • Kommun: Ulricehamn
 • Åldersgrupp: 8-11 år
 • Bolag: Lunna Gård, 556586-2371

Oasen HVB

Oasen har arbetat med utredning och behandling för barn i 30 års tid. Vi erbjuder en lantlig, trygg miljö för barn som haft det svårt på olika sätt, ofta med NPF-diagnoser. På området finns en egen skola.
 • Kommun: Aneby
 • Åldersgrupp: 7-16 år
 • Bolag: Oasen HVB och Skola, 556420-9608

Sonrisagården HVB

Sonrisagården är en specialiserad enhet för särskilt vårdkrävande barn med svår social, beteendemässig och emotionell problematik. Genom en varm, trygg och tillåtande miljö med hög bemanning vill vi återskapa barnets tillit till vuxenvärlden.
 • Kommun: Borlänge
 • Åldersgrupp: 8-11 år
 • Bolag: Adventum, 556330-3030

Vassbo HVB

Vassbo är ett mindre HVB med egen grundskola och närhet till skog och hav. Våra barn får en trygg personal som kan förstå och möta deras behov. Här får de komma in i rutiner och i en livsrytm som kan hjälpa dem att växa och utvecklas.
 • Kommun: Uddevalla
 • Åldersgrupp: 10-14 år
 • Bolag: Vassbo Behandlingshem, 556449-1602