""

Boheden HVB

Vi erbjuder en trygg miljö med hög personaltäthet för vuxna med komplex neuropsykiatrisk problematik. Tydlig struktur och enkla rutiner hjälper klienten att hantera vardagen, som också gynnas av att vi har våra HSL- och aktivitetsenheter i samma hus.

Lokaler

Boheden är beläget på Hedenområdet i Bollnäs, strax utanför centrum. I samma hus ligger vårt HSL-enhet Utredningsenheten och vår aktivitetsverksamhet Aktiven, vilket ger våra klienter möjlighet att få god omvårdnad under ett och samma tak.

Området ligger lugnt men ändå bara ett par kilometer från centrum med goda bussförbindelser samt gång- och cykelbana hela vägen. Utanför ligger en stor park, strövområden finns i den närbelägna skogen och bara en kort promenad bort ligger ett ridstall.

Anhöriga är välkomna på besök och det är då möjligt att hyra en lägenhet i närheten.

Målgrupp

Boheden tar emot vuxna med komplex neuropsykiatrisk problematik, till exempel förvärvade eller medfödda hjärnskador, utvecklingsförsening, autismspektrumstörning eller funktionsnedsättning med olika problemskapande beteenden som tvång, utåtagerande och självskadande.

Många har en historia av tidigare placeringar. Vi erbjuder en trygg miljö för att hantera komplexa placeringar, med anpassade personalresurser och en avskalad, strukturerad miljö.

Vi tar emot placeringar enligt SoL. En placering kan ha föregåtts av en utredning av vår specialistverksamhet Utredningsenheten i samma hus, för att identifiera vilken typ av boende och ADL-stöd klienten behöver.

Behandling

Intentionen är att hjälpa klienten att hitta sin egen drivkraft och själv utveckla strategier för att hantera stress och vardagssituationer som exempelvis läkarbesök, skola och arbete.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt, utifrån en grund i KBT och LAB. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på klientens behov, förutsättningar och styrkor. Vi jobbar mycket med schemalagda aktiviteter samt ADL- och social träning, och använder tydliggörande pedagogik med till exempelvis bildstöd, schema och sociala berättelser för att stödja och motivera klienten.

Dokumentation sker enligt IBIC.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet för behandlingen är att klienten ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till vardagsproblem, så att dessa minskar eller inte längre utgör ett hinder i livet. Över tid ska klienten kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Med flera verksamheten i samma hus och på samma ort har vi goda möjligheter att vårdfläta för att skapa bästa möjliga utveckling för individen. Bohedens HVB och Utredningsenheten samordnar både resurser och personal. Det är till exempel möjligt att utnyttja en vistelse på Utredningsenheten för att stabilisera måendet innan en flytt till Boheden. På Aktiven, vårt aktivitetscentrum som ligger på angränsande våningsplan, ges möjlighet till många former av aktivering. I Bollnäs ligger även våra gruppbostäder Brattbacken och Stagårdsvägen.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Boheden. På Aktiven, vårt aktivitetscentrum som ligger i samma hus, finns det möjlighet till olika former av träning och aktivering såsom matlagning, avslappning och taktil massage, målning, pyssel och pingis. Där erbjuds även pedagogisk musikstund varje vecka. Möjlighet finns också att delta i de aktiviteter som anordnas, allt från skidåkning och ridning till utflykter och resor. Aktiveringen utgår från varje klients förmåga, intresse och dagsform.

Personal

Boheden har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt med vaken nattpersonal samt möjlighet att utnyttja nattpersonal även på närliggande enhet.

Personalen på Bohedens HVB har mångårig erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska tillstånd. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt. All personal är även utbildad i LAB. Psykiatriker, psykolog och specialpedagog finns att tillgå vid behov, den senare till exempel för att ge stöd och hjälp till anhöriga.

De specialister som arbetar på Boheden respektive Utredningsenheten kan vid behov stötta den andra enheten.

Fakta om verksamheten

Ålder
18-65 år
Kön
Kvinnor, Män
Antal platser
10
Kommun
Bollnäs
Bolag
Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516
Lagrum och tillstånd
LPT, LVU, SoL 7 kap. 1 §

Kontaktuppgifter till verksamheten

0278-177 81

Bollnäs, Gävleborgs

Placeringsförfrågan

Anna-Karin Wiik

Placeringskoordinator

anna-karin.wiik@humana.se073-082 85 12

Katarina Larsson

Verksamhetschef

Katarina.larsson@humana.se076-113 12 98

Relaterade enheter

Alla enheter

Björntorps HVB

I en rogivande miljö vid en vacker sjö tar vi emot vuxna med psykisk funktionsnedsättning, även i kombination med upprätthållande av drogfrihet. För oss är alla människor unika och genom genuina relationer hjälper vi till med en stabil grund för ett fungerande liv.
 • Kommun: Norrtälje
 • Åldersgrupp: 18 år och uppåt
 • Bolag: Björntorps HVB AB, 556740-6219

Villa Niki Korttidsboende

Björklundas verksamhet har totalt 5 avdelningar. Läs här om avdelningen Villa Niki. Vi tar emot mycket vårdkrävande personer, ofta med ett utagerande och problemskapande beteende. Vi erbjuder heldygnsvård, hög personaltäthet och individuella insatser för att den boende ska stabiliseras och kunna flytta till en mer långsiktig boendeform.
 • Kommun: Hässleholm
 • Åldersgrupp: 21-65 år
 • Bolag: Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Rengsjö Vårdcenter HVB, Särskilt boende

Vi tar emot vuxna med funktionsnedsättning eller psykiska/somatiska problem. Personalen har lång erfarenhet inom neuropsykiatri och särskild kompetens för klienter med utmanande beteende. Dubbla tillstånd ger stora möjligheter till individuella lösningar.
 • Kommun: Bollnäs
 • Åldersgrupp: Från 20 år
 • Bolag: Rengsjö Vårdcenter AB, Neuropsyk i Bollnäs AB , 556543-1516

Utredningsenheten

Vi har mångårig erfarenhet av att utreda och vårda personer med komplex neuropsykiatrisk problematik och svåra beteendeavvikelser. Vi jobbar med hög personaltäthet i en integrerad vårdmiljö med och HVB- och aktivitetsenheter i samma hus.
 • Kommun: Bollnäs
 • Åldersgrupp: Från 15 år
 • Bolag: Neuropsyk i Bollnäs AB, 556543-1516