Tegelhus med gräsmatta framför

Brunnslöv HVB

Vi tar emot ungdomar 14-18 år med psykosocial problematik, missbruk och kriminell livsstil. Med hög bemanning samt vaken personal dygnet, runt skapar vi en trygg och lugn miljö med stabila vuxna. Utvecklande fritidsaktiviteter stärker ungdomarnas självkänsla och ger en god behandlingsallians.

Lokaler

Brunnslöv HVB ligger mellan Hörby och Sjöbo i skånsk idyll. Inramat av grönskande fält och böljande åkrar finns vi i orten Brunnslöv, femton minuters bilfärd till Hörby och tjugo minuter till Sjöbo. Det är tio minuter till närmsta busshållplats, som finns på väg 13.

Boendet är en nyrenoverad äldre folkskola bestående av två generösa byggnader med inbjudande atmosfär.
En av huvudbyggnaderna består av åtta boenderum, kök och två vardagsrum.
Den andra byggnaden är ett aktivitetshus, med möjlighet att kliva in i en Virtual Reality-värld då vi valt att lägga stort fokus på E-sport. Här finns flera datorer med populära spel som Fortnite, Apel Legends, Call of Duty och CS:GO. Det finns dels skärmar för enskilda spel samt projektor för att kunna streama spel till storbild så att alla gemensamt kan delta. Dessa spel erbjuder inte bara spännande underhållning, utan även möjlighet att träna problemlösning, samarbete och kommunikation. Utöver det finns tillgång till bilspelsrum, biorum, musikstudio, atelje och gym. Det finns även spelrum med biljardbord, pingisbord och fotbollsspel med mera. För avkoppling och rekreation finns det spa-avdelning med bastu och mindfullnessrum.

Målgrupp

Vi välkomnar ungdomar 14-18 år med psykosociala problem, missbruk och kriminalitetsproblematik.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Behandling

Vårt behandlingsarbete bygger på att personalen utövar en hög symptomtolerans och kan bemöta ungdomarnas utagerande beteende och emotionella svårigheter lågaffektivt. Fokus är på att skapa stabilitet, struktur och behandlingsallianser samt visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Vi arbetar med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen, samt säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

På Brunnslöv arbetar vi framförallt utifrån en grund i KBT. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är kriminalitetsprogrammet B12, A-CRA, ACC och MI.

De första åtta veckorna görs en kartläggning av ungdomen för att kunna åstadkomma en genomförandeplan som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Inom ramen för kartläggningen erbjuds ungdomarna 3-5 bedömningssamtal med vår psykolog.

Vi har en viss tolerans för återfall i alkohol, droger och kriminalitet under behandlingstiden. En egen motivation för förändring ökar chansen för en lyckad behandling.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Här ger vårt E-sport-fokus möjlighet att stärka samhörighet och bygga starka sunda relationer till andra människor. Genom att delta i organiserade E-sportevengemang får de en känsla av gemenskap och tillhörighet, vilket kan bidra till en förbättrad mental och emotionell hälsa.

Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ Länk till annan webbplats.. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Målet med behandlingen på Brunnslöv är att varje ungdom som flyttar från oss har uppnått en varaktig beteendeförändring som bidrar till en ökad livskvalitet och en positiv riktning framåt i livet.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Humanas HVB har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola – kommunalt gymnasium/grundskola eller särskola/specialskola.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Brunnslöv. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter utifrån ungdomarnas egna behov och intressen.

Med vårt fokus på E-sport och samhörighet erbjuder vi en inspirerande miljö där de senaste spelen och datorerna står i centrum. Forskning har visat att datorer och TV-spel kan ha en positiv inverkan på ungdomar. Genom att flytta fokus ifrån negativa influenser som droger och kriminalitet kan spel och E-sport ge en känsla av tillfredställelse och belöning samt bidra till att utveckla sociala nätverk och gemenskap.

Vi har en egen spa-avdelning med bastu, spabad och mindfullnessrum. Spelrum med biljardbord, pingis, fotbollsspel, gym, biorum, musikstudio och ateljé.

Vidare erbjuder vi gemensamma aktiviteter där vi genom åren arrangerat skidresor, hoppat fallskärm samt utbildat för dykcertifikat och körkort/truckkort. Vi är troligtvis första behandlingshem som bestigit Kebnekajse!

Vår inställning är att vi letar tills ungdomen hittar det den vill engagera sig i. Att lyckas med något utanför en kriminell livsstil skapar en annan identifikation, stolthet och självförtroende.

Personal

Brunnslöv HVB har hög bemanning dygnet runt, med en vaken natt och en sovande jour.

De som arbetar här har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Vi har tillgång till KBT-terapeut, terapeut för familjevårdsbehandling och medicinskt ansvarig sjuksköterska vid behov.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Fakta om verksamheten

Ålder
14-18 år
Kön
Pojkar
Antal platser
8
Kommun
Hörby
Bolag
Baggium Vård & Behandling AB, 556747-5230
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §

Placeringsförfrågan

Rebecca Waldén

Tf Föreståndare & behandlingsansvarig

rebecca.walden@humana.se076-136 21 10

Sofie Holm

Tillförordnad verksamhetschef

sofie.holm@humana.se073-042 74 01

Erica Pettersson Wentzel

Placeringskoordinator

erica.wentzel@humana.se070-360 40 35

Relaterade enheter

Alla enheter

Nenya HVB

Vi tar emot ungdomar 15–19 år med psykosociala problem, missbruk och kriminalitetsproblematik. Med hög bemanning dygnet runt skapar vi en trygg, lugn miljö och en god behandlingsallians med stabila vuxna. Utvecklande fritidsaktiviteter stärker ungdomarnas självkänsla.
  • Kommun: Höör
  • Åldersgrupp: 15-19 år
  • Bolag: Baggium Vård & Behandling AB, 556747-5230

Torpvillan HVB

Här erbjuder vi en unik och personlig vårdmiljö för pojkar 15-20 år som befinner sig i svåra psykosociala situationer. Boendet riktar sig till främst till ungdomar med missbruksproblem och/eller kriminalitet. Vi erbjuder bland annat riskbedömningsinstrumentet SAVRY samt kriminalitetsprogrammet B12.
  • Kommun: Uppsala
  • Åldersgrupp: 15-20 år
  • Bolag: Tiangruppen AB, 556378-5145

Villa Fridhem HVB

Villa Fridhem vill ge ungdomar med missbruk och psykosocial problematik bättre möjligheter att fungera i sin vardag. Boendet är certifierat för Connect, en anknytningsbaserad metod som utgör grund för vårt förhållningssätt.
  • Kommun: Enköping
  • Åldersgrupp: 14-18 år
  • Bolag: Tibble gård, 556632-1757