""

Oasen HVB

Oasen har arbetat med utredning och behandling för barn i 30 års tid. Vi erbjuder en lantlig, trygg miljö för barn som haft det svårt på olika sätt, ofta med NPF-diagnoser. På området finns en egen skola.

Lokaler

Oasen är beläget i en trygg och rofylld miljö utanför Aneby på den småländska landsbygden. Boendet ligger mellan Tranås och Nässjö, den senare med goda tågförbindelser, och till Jönköping tar det en halvtimme med bil.

Barnen bor i någon av verksamhetens fyra separata huskroppar, var och en med generösa gemensamhetsytor och två med egna kök.

Husen omges av skog och öppna fält med stora möjligheter att röra sig fritt. Här finns möjlighet att få utveckla fritidsintressen och färdigheter genom till exempel en stor innebandyplan, ett musikrum och en gårdsyta med både lekplats och fotbollsplan. Unikt är ett eget stall och en motocrossbana.

Vi tar gärna emot studiebesök innan placering. I Aneby har vi två trerumslägenheter där anhöriga kan övernatta vid besök under boendetiden.

Målgrupp

Till Oasen kommer barn som haft det svårt på olika sätt. Det kan handla om en skolgång som inte fungerat, samspelssvårigheter, riskfyllda och svårhanterliga beteenden som sexuell beteendeproblematik eller att barnet mår dåligt – ofta en blandning av dessa.

Orsaker kan vara att barnet har egna bekymmer, som en eller flera neuropsykiatriska diagnoser, eller har vuxit upp i en miljö som inte matchat barnets behov av utvecklingsstöd, trygghet och känslomässig omsorg. Kring barnet finns det ofta andra som är oroliga eller inte mäktar med för tillfället.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. På uppdrag av placerande socialtjänst kan vi utföra både sociala och barnpsykiatriska utredningar och riskbedömningar med hjälp av egna socionomer, socialpedagoger och psykologer/barnpsykiatriker.

Behandling

Under tiden på Oasen erbjuds barnet en miljö med trygga vuxna som arbetar med att skapa relation med barnet och att ge verktyg för att hantera känslor, reaktioner och relationer. Ett varmt, lyssnande bemötande och en begriplig dygnsstruktur bidrar till att lindra stress och stabilisera barnet.

Ett genomgående tema är arbetet med känslor – att utveckla kunskap om egna och andras känslor, att öka förmågan att reglera sina egna känslor och att få stöd i samspelet med varandra.

På Oasen arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på färdighetsträning enligt DBT. Lågaffektivt bemötande, TMO och tydliggörande pedagogik är andra grundläggande förhållningssätt och verktyg. Vi erbjuder också färdighetsträning enligt DBT, Sköldis och individuell övergreppspecifik behandling, och med hjälp av hästar och stallmiljön invid Oasen genomförs behandlingsinsatser enligt DBT.

Här finns även möjlighet att göra riskbedömningar kring risk för återfall i sexuella beteendeproblem med hjälp av GAIN (upp till 12 år) och ERASOR (över 12 år).

Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på barnets behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är vi är tillgängliga för att kunna bygga relationer som barnen upplever som ärliga och äkta. Vi har en hög bemanning för att ge barnen den trygghet det innebär att alltid ha stabila vuxna i närheten och ge dem möjlighet att uppleva alternativa sätt att hantera konflikter med vuxna som agerar modell för ett sådant förhållningssätt.

Vi dokumenterar enligt BBIC-strukturen.

På Oasen arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som barn.

Målet med vistelsen på Oasen är att barnet ska få nya färdigheter och en fungerande vardag, en större förståelse för sina känslor och ett stabilare känsloliv samt att destruktiva beteenden ska minska eller upphöra.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, barnet och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra tid efter Oasen. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda familjehem, annat HVB eller LSS-boende inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för barnet vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en viktig friskfaktor i barnets utveckling. På Oasen har vi en egen skola på området som erbjuder grundskola, grundsärskola och förskoleundervisning, samtliga med tillstånd från Skolverket.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Oasen. Här finns möjlighet att få utveckla sina fritidsintressen och många olika färdigheter, bland annat genom vår musikstudio, stallverksamhet och motocrossbana. I Aneby finns bland annat en bordtennislokal och en liten simhall. Vi har goda kontakter med lokala föreningslivet, bland annat Aneby ridskola och fotbollsföreningen, som är vana vid att ta emot barn från Oasen.

En strukturerad och förutsägbar vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Här inleds dagarna på liknande sätt och fortsätter sedan med fasta punkter som skola, måltider fasta och nattning. Varje vecka gör personal och barnet tillsammans upp en plan för övriga aktiviteter, och delaktighet säkerställs även i ”Barnens råd”, där var och en av de fyra avdelningarna är representerade.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att säkerställa trygghet och stöd. Boendet är bemannat dygnet runt med vaken natt.

Personalen som arbetar med barnet i vardagen har erfarenhet av barn i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Oasen har ett eget hälso- och sjukvårdsteam med psykologer, sjuksköterska och arbetsterapeut, som är en viktig del för att bedöma barnets behov och ge adekvata insatser. Behörighet finns för KBT steg 1.

Fakta om verksamheten

Ålder
7-16 år
Kön
Flickor, Pojkar
Antal platser
24
Kommun
Aneby
Bolag
Oasen HVB och Skola, 556420-9608
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §, Tillstånd Skolverket

Kontaktuppgifter till verksamheten

Aneby, Jönköpings län

Placeringsförfrågan

Katarina Johansson

Föreståndare och verksamhetschef

katarina.johansson@humana.se073-395 12 06

Josefine Azrang

Placeringskoordinator

josefine.azrang@humana.se073-081 94 58

Relaterade enheter

Alla enheter

Bergtallen HVB

Bergtallen är ett familjärt boende för barn med komplex psykosocial och emotionell problematik, beläget lugnt och avskilt med gott om utrymme för barnen. Med hög tillgänglighet och stor trygghet hjälper vi barnen att finna alternativa sätt att hantera sina upplevda problem.
  • Kommun: Ulricehamn
  • Åldersgrupp: 8-11 år
  • Bolag: Lunna Gård, 556586-2371

Boberg HVB

Boberg HVB är ett familjärt HVB på landsbygden i Gustafs utanför Borlänge. Vi tar emot pojkar 9-13 år med stor omsorgssvikt, trauma, sexuell beteendeproblematik och ofta även NPF-diagnoser. Vi samarbetar tätt med Humanas specialistpsykiatrienhet, Cureum i Borlänge. Vår psykolog utför kartläggningar och kan utreda NPF vid behov. Personalen har särskild kompetens inom trauma, sexuell beteendeproblematik och lågaffektivt bemötande. Vi har även utbildad steg-1 terapeut i verksamheten.
  • Kommun: Säter
  • Åldersgrupp: 9-13 år
  • Bolag: Adventum Vård AB, 556330-3030

Kärrdal HVB

Vi tar emot barn och unga med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik, ofta också NPF. Vi är vana att hantera utmanande placeringar, till exempel med en till en-lösningar. Vi har särskild kompetens för att hantera diabetes.
  • Kommun: Göteborg
  • Åldersgrupp: 11-15 år
  • Bolag: Baggium, 556747-5230