""

Smeagården HVB

Vi tar emot ungdomar med psykosocial problematik och/eller neuropsykiatrisk problematik. Vi vill hjälpa ungdomar att lyckas genom att hantera de utmaningar de ställs inför på ett omsorgsfullt sätt samt stödja ungdomar i att samspela med andra människor på ett hälsosamt sätt. Vi tror på att fysisk aktivitet gör stor skillnad för välbefinnande och hälsa, därför är detta en naturlig del i vår behandling.

Lokaler

Smeagården HVB ligger i en liten ort som heter Årstad som ligger högt beläget, cirka en mil från Falkenberg. Här finns närhet till rogivande natur med vacker utsikt över vidder och landskap samtidigt som det är enkelt att ta sig in till Falkenberg city eller till kust och hav. Behandlingshemmet erbjuder generösa ytor där vi har flera gemensamma utrymmen där det finns goda förutsättningar för olika aktiviteter. Till huset hör en stor trädgård som bjuder in till fysisk aktivitet, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Vi har en gästlägenhet där familj och viktiga närstående är välkomna att övernatta.

Vi är angelägna att erbjuda studiebesök innan placering.

Vi har möjlighet att erbjuda en vårdfläta till stödlägenheter i Varberg 16–20 år efter placeringen hos oss.

Målgrupp

Smeagården välkomnar pojkar 14–20 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. Det är vanligt att ungdomarna har hamnat i olika former av destruktiva beteenden och olämpliga miljöer. Andra problemområden kan vara svårigheter med ilska eller impulskontroll, begynnande kriminalitet, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med extern partner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Behandling

Vi arbetar lågaffektivt och har ett dialektiskt och salutogent perspektiv. Vi bemöter ungdomen på ett validerande sätt, erbjuder färdighetsträning som ökar affektmedvetenhet och erbjuder tillgång till stöd tillsammans med andra pojkar.

Vi arbetar utifrån BEAP - Boys Emotional Awareness Program som är både preventivt och behandlande.

Vår behandling startar alltid med en fysisk aktivitet som följs av en hälsosam måltid och därefter en session med färdighetsträning. Vår målsättning är att behandlingen ska leda till:

  • Erhålla ökad kunskap kring sitt och andras beteende
  • Använda sig av stå-ut färdigheter för att få positiva konsekvenser på lång sikt
  • Se en mening med att anstränga sig för att nå sina mål

Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på ungdomens behov, förutsättningar och styrkor.

För att få goda resultat är det avgörande att bygga goda och ärliga relationer i en trygg miljö.

Vår behandling grundar sig i en strukturerad och tydlig miljö och vardag. Andra delar i vårt behandlingsupplägg är MI, LAB och BEAP. Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Smeagården har vi dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi samarbetar med skolor i närområdet, med möjlighet till individuell anpassning vid behov. Om skola av någon anledning inte är aktuell stöttar personalen den unga i att söka praktik och motiverar till detta.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen. Vi erbjuder daglig fysisk aktivitet och därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

Personal

Vi har en hög personaltäthet som anpassas utifrån ungdomarnas behov. Vi har bemanning dygnet runt med en sovande jour och en vaken natt.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Vi har tillgång till konsulterande psykolog vid behov. Konsulterande sjuksköterska ansvarar för att dela ut mediciner och gör regelbundna besök i verksamheten. Vi har ett nära samarbete med läkare och sjuksköterska på BUP.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Fakta om verksamheten

Ålder
14-20 år
Kön
Pojkar, Män
Antal platser
6
Kommun
Falkenberg
Bolag
Vidablick AB, 556679-3179
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §

Kontaktuppgifter till verksamheten

034-65 21 90

Placeringsförfrågan

Simon Sevholt

Föreståndare och verksamhetschef

simon.sevholt@humana.se070-571 60 95

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

christina.eriksson@humana.se070-520 29 17