""

Vassbo HVB

Vassbo är ett mindre HVB med egen grundskola och närhet till skog och hav. Våra barn får en trygg personal som kan förstå och möta deras behov. Här får de komma in i rutiner och i en livsrytm som kan hjälpa dem att växa och utvecklas.

Lokaler

Vassbo är ett mindre HVB utanför Uddevalla med egen grundskola. Läget är lantligt med vida vyer över öppna fält och närhet till både skog och hav.

Hemmet är inrymt i en tvåvåningsvilla. Huvudbyggnaden är en tvåvåningsvilla med två boenderum på bottenvåningen och fyra på övervåningen. I en mindre stuga på området finns en lägenhet lämplig för att arbeta en till en med egen personalgrupp.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter. Dessutom utnyttjar vi det angränsande skogspartiet.

Vi välkomnar studiebesök på enheten. Övernattning vid besök sker på hotell i Uddevalla.

Målgrupp

Vassbo erbjuder en trygg miljö med stora personalresurser för barn med psykosocial problematik.

Vi är vana att hantera utmanande beteenden hos barn som bor hos oss. Barnen har oftast haft en problematisk uppväxt och kan ha blivit kränkta psykiskt, fysiskt och sexuellt. Denna ofta komplexa problematik kan ta sig uttryck i utåtagerande beteende, självskadebeteende, isolering, brister i sociala färdigheter och problematisk skolfrånvaro. Det är även vanligt att våra barn har upplevt trauman och en tidig omsorgssvikt, samt att de har olika neuropsykiatriska diagnoser.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. Genom samarbetspartner kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Behandling

På Vassbo arbetar vi framför allt utifrån inlärningspsykologiska principer och evidensbaserade metoder med fokus på KBT. Genom att observera och tydliggöra funktionella beteenden uppmärksammar vi barnet på strategier och verktyg för att själv hantera situationer i livet.

Behandlingen på Humanas HVB har sin grund i MI utifrån kognitiva beteendeterapeutiska metoder. Boendet är certifierat för Connect, en metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och barn. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är LAB, rePULSE och CPS.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på barnets behov, förutsättningar och styrkor.

Barnen på Vassbo behöver en trygg personal som kan förstå och möta deras behov. De behöver få komma in i rutiner och i en livsrytm som kan hjälpa dem att växa och utvecklas. Vi arbetar med en modell som innebär både styrning och stöd, både struktur och flexibilitet. Skolan är central, där vuxenstöd och att utveckla egna intressen blir avgörande element i barnens utveckling.

Varje barn har två behandlingspedagoger som huvudsakliga kontaktpersoner, som genom regelbundna samtal följer upp målen i genomförandeplanen. De identifierar löpande hur vi kan hjälpa barnet att formulera en förståelse av sina problem och egna argument för förändring, samt att stärka sitt beslut att genomföra förändringen. Barn och kontaktperson genomför en gång i veckan ett strukturerat samtal, det vi kallar Loggbok. Här får barnet en bra möjlighet att påverka sin vecka vad gäller skola, fritidsaktiviteter, helgaktiviteter, möten och umgänge med nätverk. Att arbeta med barnens motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen är centralt, liksom att lyckas skapa äkta och tillitsfulla relationer mellan personal och barn.

Vår ambition är att barnen ska få möjlighet att lära sig nya funktionella beteenden. Genom att träna på åldersadekvata sociala färdigheter ska de kunna delta i sociala aktiviteter utanför boendet, som till exempel idrott eller kulturaktiviteter.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humanas HVB ser vi barnens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med barnet, andra viktiga personer och uppdragsgivaren för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för barnet vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i barnens utveckling. De flesta av våra barn går i vår egen grundskola, Vassboskolan, där det aldrig går fler än 14 barn. Det finns även möjlighet att gå i kommunal skola, till exempel om det gynnar barnet att inte behöva byta från sin tidigare skola.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Vassbo. Vi har en förutsägbar och välstrukturerad planering för varje enskilt barn med fasta rutiner och inplanerade aktiviteter både enskilt och i grupp. Där kombinerar vi social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Självklart finns det även ett stort utrymme för spontanitet.

Med vårt läge nära havet är det naturligt att använda vattnet i verksamheten, särskilt sommartid. Vi har en egen båt där barn och personal tillsammans kan ta förarkort. Båtutfärder, övernattningar på öar i omgivningen, fiske, krabbfiske, vattenskidåkning, dykning och mycket annat står på programmet.

Personal

Vi erbjuder en trygg miljö med stora personalresurser och är vana att hantera utmanande beteenden hos de barn som bor hos oss. Boendet är bemannat dygnet runt, med minst två sovande natt samt vakennatt vid behov.

Vassbo har utöver en behandlingspersonal med hög kompetens tillgång till psykologer, psykoterapeuter och handledare som möjliggör högkvalitativ vård och behandling.

I personalgruppen finns både språklig, kulturell och åldersmässig bredd.

Fakta om verksamheten

Ålder
10-14 år
Kön
Pojkar
Antal platser
7
Kommun
Uddevalla
Bolag
Vassbo Behandlingshem, 556449-1602
Lagrum och tillstånd
LVU, SoL 7 kap. 1 §

Kontaktuppgifter till verksamheten

0522-66 30 10

Placeringsförfrågan

Erika Wigenius

Verksamhetschef

erika.wigenius@humana.se076-119 46 82

Josefine Azrang

Placeringskoordinator

josefine.azrang@humana.se073-081 94 58

Relaterade enheter

Alla enheter

Bergtallen HVB

Bergtallen är ett familjärt boende för barn med komplex psykosocial och emotionell problematik, beläget lugnt och avskilt med gott om utrymme för barnen. Med hög tillgänglighet och stor trygghet hjälper vi barnen att finna alternativa sätt att hantera sina upplevda problem.
 • Kommun: Ulricehamn
 • Åldersgrupp: 8-11 år
 • Bolag: Lunna Gård, 556586-2371

Oasen HVB

Oasen har arbetat med utredning och behandling för barn i 30 års tid. Vi erbjuder en lantlig, trygg miljö för barn som haft det svårt på olika sätt, ofta med NPF-diagnoser. På området finns en egen skola.
 • Kommun: Aneby
 • Åldersgrupp: 7-16 år
 • Bolag: Oasen HVB och Skola, 556420-9608

Boberg HVB

Boberg HVB är ett familjärt HVB på landsbygden i Gustafs utanför Borlänge. Vi tar emot pojkar 9-13 år med stor omsorgssvikt, trauma, sexuell beteendeproblematik och ofta även NPF-diagnoser. Vi samarbetar tätt med Humanas specialistpsykiatrienhet, Cureum i Borlänge. Vår psykolog utför kartläggningar och kan utreda NPF vid behov. Personalen har särskild kompetens inom trauma, sexuell beteendeproblematik och lågaffektivt bemötande. Vi har även utbildad steg-1 terapeut i verksamheten.
 • Kommun: Säter
 • Åldersgrupp: 9-13 år
 • Bolag: Adventum Vård AB, 556330-3030

Team J-son HVB

Vi tar emot unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i kombination med svåra beteendeproblem. Vi erbjuder HVB och gruppboende, anpassad skolgång i vår egen skola samt öppenvårdsinsatser genom vårt eget Hälsocentrum – allt samordnat under ett tak.
 • Kommun: Jönköping
 • Åldersgrupp: 10-23 år
 • Bolag: Team J-son, 556253-3512