Hem

Kontaktuppgifter

A living room filled with furniture and a large window

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Malmö
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Balanshem AB, 556733-8099
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Psykisk ohälsa
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Malmö, Skåne

Integro Stödboende Malmö

Integro Malmö är ett stödboende för ungdomar med psykosocial problematik. I lägenheter med hög standard ges den unge stöd av personal med hög utbildningsnivå för att kunna ta tryggare kliv in i vuxenvärlden. Vi kan även erbjuda förstärkt stödboende.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Malmö
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Balanshem AB, 556733-8099
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
 • Transsexualitet
 • HBTQI
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Migrationsrelaterad stress
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
 • Psykisk ohälsa
 • Känsloregleringsproblematik
 • Normbrytande beteende
 • Integrationssvårigheter
 • Skydd
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • Stödboende
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A close up of a shower in a room
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room
 • A close up of a shower in a room

Bostäderna

Integro Malmö erbjuder fullt utrustade och möblerade lägenheter i centrala Malmö samt i Limhamn.

Målgrupp

Målgruppen är ungdomar från 16 till och med 20 års ålder (det vill säga till den 21:a födelsedagen) med psykosocial problematik, som är mogna för ett eget boende men behöver olika stödinsatser för en lyckad integration i samhället.

I målgruppen ingår också unga:

• Med viss neuropsykiatrisk problematik.

• Som är i behov av psykosocialt- och vardagsstöd, till exempel efter genomförd missbruksbehandling.

 • Som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt otillfredsställande hemsituation.
 • Som har verkställt LSU eller som ska slussas ut från annan institutionsplacering.
 • Med skyddsbehov, till exempel på grund av hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett stödboende på Integro är för många också ett alternativ till HVB eller familjehemsplacering.

För ungdomar med komplex problematik, som är i behov av mer omfattande tillsyn, stöd och även behandling i någon form, kan vi erbjuda förstärkt stödboende.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU.

Arbetssätt

I våra stödboenden ges ungdomen psykosocialt stöd, social färdighetsträning och motivationshöjande insatser. Arbetet styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lösningsfokuserat. En nyckel är att bygga ärliga relationer och hjälpa den unge att hitta egen motivation för att till exempel gå i skolan och sköta ett hem.

Vi jobbar aktivt med att inkludera det sociala nätverket, för att öka dess förmåga att fortsätta stötta den unge efter flytt från stödboendet. Om det saknas ett fungerande nätverk, till exempel om ungdomen flyttat hit från annan ort, hjälper vi till att etablera nya sociala kontakter.

I samarbete med Humanas öppenvård i Skåne kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst erbjuda samtalsstöd, psykologbedömningar och större utredningar med hjälp av legitimerad psykolog.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Verksamheten inom Integro Malmö är HBTQI-certifierad. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

Målet för vårt arbete är att den unge ska kunna ta ett tryggare kliv in i vuxenvärlden, med en välfungerande vardag, skola eller annan sysselsättning, ett stödjande socialt nätverk och en meningsfull fritid.

Inför utskrivning från Integro Stödboende kan vi vara behjälpliga i ungdomens arbete med att hitta en egen bostad. Om uppdragsgivaren bedömer det som önskvärt kan vi under en övergångsperiod också ge ett förlängt stöd genom en kontaktperson.

Sysselsättning och aktiviteter

En fungerande sysselsättning – skola, praktik eller jobb – är ett centralt verktyg för att skapa struktur i vardagen och motivation till egen utveckling. Om den unge saknar sysselsättning vid ankomst till oss så hjälper vi till att ordna det, och följer sedan upp utvecklingen i kontakt med skola/arbetsgivare.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. Vi stöttar därför den unge i att utveckla en meningsfull och aktiv fritid. Vid behov kan vi sätta in en särskild fritidsstödjare.

Personal

Personal finns i den unges närhet eftermiddag och kväll alla vardagar – för ungdomar med extra tillsyn även under helger, beroende på ungdomens ålder och behov. Övrig tid är personalen tillgänglig på telefon och därutöver via beredskap dygnet runt under årets alla dagar.

Flertalet medarbetare är socionomer eller beteendevetare, vilket säkerställer en god kunskapsnivå. Samtlig personal har utbildning i BBIC, LAB, MI och ACT. Många har dessutom kunskaper inom bland annat ART, rePULSE, HAP och ÅP. Vi erbjuder även MVMV som är ett manualbaserat program baserat på tre huvudområden, för att ungdomen ska uppnå de färdigheter och förmågor som krävs för att ha ett självständigt vardagligt liv fritt från bland annat droger och kriminalitet:

 • Utbildning och anställning
 • Positiva rutiner
 • Hjälpsökande beteende

Via interna och externa partner har vi även tillgång till terapeut inom missbruksbehandling och ÅP.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Fakta

 1. Målgrupp:
  Ungdomar 16–20 år
 2. Kommun:
  Malmö
 3. Placeringsform:
  Stödboende
 4. Antal platser:
  12
 5. Bolag:
  Balanshem AB, 556733-8099

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Dajana Dzafcic

Föreståndare

Omar Chelly

Verksamhetschef

Erica Pettersson Wentzel

Placeringskoordinator