Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

K REHAB Väst

Vi är ett HVB som erbjuder behandling för män från 18 år med missbruksproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa. Vårt mål är att ge god behandling i ett nära samarbete med klient, uppdragsgivare, anhöriga och andra vårdgivare.

 1. Bolag
  K REHAB
 2. Kommun
  Älvkarleby
 3. Ålder
  18 år och uppåt
 4. Kön
  Män
 5. Antal platser
  18
 6. Placeringsform
  HVB

Älvkarleövägen 4
Älvkarleby
Telefon: 076-104 24 94
Fax: 026-721 30

Öppna karta

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Blandmissbruk
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Misshandel/våldsövergrepp
 • Narkotikamissbruk
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Neuroser
 • Personlighetsstörning
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Spelmissbruk
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Psykisk ohälsa
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Svealand
 • Östra Svealand
Län
 • Uppsala
Metod och insats
 • CRA
 • Metadon-behandling
 • KBT
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI - motiverande samtal
 • Kriminalitetsprogram
 • ACT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • ÖPT
 • ÖRV
 • Kontraktsvård
 • Vårdvistelse (Kval §56)
Bolag
 • K REHAB

Om oss

Behandling
Behandlingen är individuellt anpassad utifrån klientens behov, resurser och målsättning. Vi arbetar för att klienten ska lära sig nya verktyg och konstruktiva strategier att hantera sin livssituation. Vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändringsarbetet. Vi tar emot djur efter särskild bedömning.

Se en kort film om K REHAB Väst

Eftervård/Utsluss

Samarbete och stöd med siktet inställt på tiden efter placering genomsyrar behandlingsprocessen från början till slut. Vi erbjuder webbaserade stödsamtal efter utskrivning.

LARO & Stabiliseringsplatser

Hos oss kan du vara placerad med LARO-behandling förutsatt att det finns ett samarbete med en LARO-mottagning.

På K REHAB Väst finns två stabiliseringsplatser. Syftet med platserna är att förhindra utskrivning och kunna fortsätta behandlingsarbetet vid t.ex. återfall.

Vi erbjuder

 • Återfallsprevention
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)/CRA (Community Reinforcement Approach)
 • Individuella samtal med kontaktperson och KBT (Kognitiv beteendeterapi)
 • Social färdighetsträning - hur du hanterar med- och motgångar, skapar och bevarar sunda relationer
 • Psykoedukation = få kunskap om sina fysiologiska reaktioner, diagnoser, orsak och verkan till sitt eget handlande med mera.
 • Kriminalitetsprogram
 • Möjlighet till fortsatt LARO-behandling i samverkan med förskrivande beroendemottagning
 • Medicinhantering och uppföljning med sjuksköterska
 • Möjlighet till kontakt med psykiater vid behov

Aktiviteter

Under helger och kvällar planeras aktiviteter utifrån klienternas önskemål och behov. Till exempel badhusbesök, bowling, bio, kulturevenemang och fiske.  Alla insatser och aktiviteter syftar till att stärka individens möjlighet och förmåga att skapa en känsla av delaktighet, träna socialt samspel och välbefinnande. 

Placeringsförfrågan

Mårten Johansson Placeringskoordinator

Vänligen ring 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

A living room filled with furniture and a flat screen tv

Våra stödlägenheter i Älvkarleby

Verksamheten välkomnar vuxna kvinnor och män från 21 år som har svårigheter att upprätta en god boendemiljö eller en tillfredställande livssituation till följd av missbruk, psykisk ohälsa eller sociala problem.

Läs mer om våra stödlägenheter
Film om K REHAB

Titta in hos K REHAB Väst & Alvina

K REHAB Väst & Alvina är ett HVB med två separata avdelningar som erbjuder behandling för män och kvinnor från 18 år med missbruksproblem, psykisk ohälsa och kriminalitet.

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.

Om samsjuklighet

I denna video talar Humanas Tobias Widar om samsjuklighet. Han berättar också om hur vi på Humana kan hjälpa de personer som tillhör denna utsatta grupp i samhället.