Hem

Kontaktuppgifter

A train on a track in front of a house

Fakta

 1. Målgrupp:
  Män från 18 år
 2. Kommun:
  Älvkarleby
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  15
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Relationsproblematik
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • ADL - Activities of Daily Living
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • ÅP - Återfallsprevention
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Älvkarleby, Uppsala

K Rehab Väst HVB

K Rehab Väst tar emot män med missbruk i kombination med psykisk ohälsa. I bakgrunden kan finnas kriminalitet och svårigheter med känsloreglering. Med en grund i KBT och en hög struktur i vardagen identifierar vi styrkor att bygga vidare på mot en livsförändring.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Män från 18 år
 2. Kommun:
  Älvkarleby
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  15
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Specialistpsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Alkoholmissbruk
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Fobier
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Psykisk ohälsa
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Relationsproblematik
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • NPF-utredning
 • TBA - Tillämpad beteendeanalys
 • ADL - Activities of Daily Living
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Mindfulness
 • ÅP - Återfallsprevention
 • ACT - Acceptance and commitment therapy
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • LARO - Läkemedelsass. beh.
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • Kriminalitetsprogram B12
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • LVM §27
 • SoL 7 kap. 1
 • A train on a track in front of a house
 • A small house in a grassy area
 • A path with trees on the side of a road
 • A large kitchen with stainless steel appliances
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A train on a track in front of a house
 • A small house in a grassy area
 • A path with trees on the side of a road
 • A large kitchen with stainless steel appliances
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor

Lokaler

K Rehab Väst är ett litet, kvalificerat behandlingshem i Älvkarleby, en dryg timme med tåg eller bil från Arlanda. Läget är lugnt och naturskönt direkt vid Dalälvens strand.

I en tvåvåningsbyggnad finns elva rum, och i en mindre enplansvilla ytterligare fyra som kan användas som mer avskilt boende för klienter som har svårigheter att bo i kollektiv. I båda byggnaderna finns kök och matplats.

De boende har tillgång till ett eget aktivitetscenter i vårt syster-HVB bara ett par hundra meter bort, med fullutrustat gym, ateljé och yogalokal.

Till huset hör en stor tomt som ger möjlighet till alla sorters utomhusaktiviteter. I trädgården finns fruktträd och den som vill kan sköta blommor och odla enkla grödor som tomater och potatis.

Det finns goda möjligheter att promenera och vandra i det vackra älvlandskapet, med ett elljusspår som stryker förbi tomten och Upplandsleden alldeles intill. Det är också nära till Rullsands havsbad, där vi är mycket sommartid. Älven bjuder på laxfiske.

Här finns möjlighet att efter bedömning ta med husdjur.

Vi ser gärna studiebesök innan placering.

Målgrupp

K Rehab Väst tar emot vuxna män med missbruk/beroende i kombination med psykisk ohälsa. Annan problematik som förekommer är kriminalitet och svårigheter med känsloreglering. Tillståndet medger även kvinnor (högst två), som då bor avskilt i den mindre villan.

Vi tar placeringar enligt SOL, LVU, LVM, ÖPT, ÖRV och LRV.

Vi tar emot klienter med pågående LARO-behandling och samarbetar då med ansvarig LARO-mottagning.

Genom samarbete med Humanas HSL-verksamhet Cureum kan vi erbjuda fullskaliga psykiatriska utredningar.

Behandling

På K Rehab Väst HVB är vi nyfikna på vad som ligger bakom beteenden och livsval, och arbetar för att klienten ska lära sig nya verktyg och konstruktiva strategier för att hantera sin livssituation. Vi har en grund i KBT och jobbar både i grupp och individuellt utifrån klientens individuella förutsättningar

För många har kriminalitet blivit en livsstil, och det är ett av de problem vi riktar våra insatser mot. Vi vill hjälpa de som kommer till oss att börja forma ett liv utan alkohol och droger utifrån sina egna förutsättningar. Att få var och en att se sina resurser och stärka dem, för att hitta nya vägar i livet och påbörja sin livsförändring.

Vårt behandlingsarbete är uppdelat mellan dagliga grupper, individuella samtal och att sköta om vårt gemensamma hushåll. Vi erbjuder en hög struktur där vardagsrutiner och socialt samspel är viktiga delar i förändringsarbetet. Vi betraktar varje interaktion under dygnets alla timmar som en del av behandlingen, inte bara de dedikerade behandlingssamtalen.

Centrala delar av vårt behandlingsupplägg är LAB, MI, CRA, ÅP och ACT. Verksamheten är certifierad för Connect, en metod för att säkerställa en sund och trygg anknytning mellan personal och klienter. Vi kan även erbjuda kriminalitetsprogram och kurs i ångesthantering.

Social färdighetsträning är en naturlig del av vistelsen på K Rehab Väst, där sociala och praktiska färdigheter tränas i de dagliga aktiviteterna tillsammans med personalen och övriga boende.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på klientens behov, förutsättningar och styrkor. Att arbeta med motivation och delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från klientens behov och resurser.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

Målet är att klienten ska ha en stabil grund att utgå från efter avslutad behandling. Hen ska ha hittat en vilja och fått verktyg för att leva drogfritt och ha tillräckliga kunskaper om sig själv och sin problematik för att kunna fortsätta bearbeta den på hemmaplan.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren och klienten för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid rekommendationer utifrån våra observationer och kan erbjuda bland annat boende i våra stödlägenheter i Sandviken och Älvkarleby, vilket möjliggör en kontinuitet vad gäller behandling, personal och terapeuter. Vi erbjuder även webbaserade stödsamtal efter utskrivning.

Sysselsättning

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på K Rehab Väst.

På vardagarna är det främst fysisk aktivitet i olika former, allt från träning i vårt närbelägna gym till promenader och bad. I ateljén på vårt syster-HVB intill finns möjlighet till kreativ återhämtning i form av målning. På helgerna bestämmer vi aktiviteter tillsammans i gruppen, till exempel badhusbesök, bowling, bio, kulturevenemang eller fiske.

Ett mål är att hjälpa klienten att hitta ett intresse hen har ekonomiska och praktiska möjligheter att behålla även efter behandlingen.

Den som önskar har möjlighet att någon gång i veckan besöka AA/NA-möten.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid och möjlighet till vaken natt.

De som arbetar på K Rehab Väst HVB har en gedigen erfarenhet av vård av människor med missbruk och psykisk ohälsa. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

I personalgruppen har vi även tillgång till en bildterapeut steg 1 samt psykiatriker vid behov. Sjuksköterska är knuten till verksamheten för medicinska frågor.

Adress

Älvkarleby, Uppsala

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Arbetar med förfrågningar i norra och östra Sverige.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Män från 18 år
 2. Kommun:
  Älvkarleby
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  15
 5. Bolag:
  K Rehab AB, 556766-2720

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

A person standing posing for the camera

Mårten Johansson

Placeringskoordinator

Annica Björkman

Verksamhetschef