Källtorp

Vi erbjuder behandling i enlighet med vårdplan till flickor i åldern 14-19 år med psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik.

 1. Bolag
  Beh.hemmet Källtorp
 2. Kommun
  Gullspång
 3. Ålder
  14-19
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Källtorp
Hova
Telefon: 0506-351 90
Fax: 0506-47 611

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kost och vikt
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • HVB
 • Utsluss
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • Connect
 • ACT
 • DBT
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Behandlingshemmet Källtorp
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Om oss

Ungdomar som skrivs in hos oss har ofta erfarit brister i omsorgen under uppväxten, de kan ha svårigheter att förstå andra människors beteende och känslor. Behandlingshemmet tar emot flickor med psykosociala, psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik, t.ex. Högfungerande autism, ADHD och borderline i ålder mellan 14 och 19 år.

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt där personal har gått en fördjupande utbildning i Studio lll som är helt grundat på det lågaffektiva. Vi arbetar utifrån ungdomens genomförandeplan i en miljö med hög struktur men få regler. Vår ambition är att en ADAD utredning påbörjas så snart som möjligt. Arbetet vi utför utgår från de relationer vi skapar med ungdomarna. Personalen lyfter och motiverar ungdomar i ADL och social färdighetsträning.

Vi erbjuder ungdomarna strukturerade samtal och som samtalsverktyg har personalen stöd i KBT och MI. Vi arbetar även med tydliggörande pedagogik. Vi önskar täta uppföljningar med socialtjänst och vårdnadshavare. Vi kan bidra med probleminventering om socialtjänsten önskar detta. Vi kan även tillsammans med andra aktörer medverka till att hitta andra lösningar för en behandlingsklar ungdom. Personalhandledning finns. Källtorp har tillgång till specialist i barnpsykiatri och till psykolog.

Vi talar utöver svenska även engelska och syrianska.

Placeringsförfrågan