Källtorp

Vi erbjuder behandling i enlighet med vårdplan till ungdomar i åldern 14-19 år med psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik. Källtorp tar emot både flickor och pojkar.

 1. Bolag
  Behandlings- hemmet Källtorp
 2. Kommun
  Gullspång
 3. Ålder
  14-19
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  7
 6. Placeringsform
  HVB

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Källtorp
Hova
Telefon: 0506-351 90
Fax: 0506-353 90

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kost och vikt
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Utsluss
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • DBT
 • KBT
 • BBIC
 • Connect
 • ACT
 • MI - motiverande samtal
 • ART
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Behandlingshemmet Källtorp
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015

Om oss

Ungdomar som skrivs in hos oss har ofta erfarit brister i omsorgen under uppväxten, de kan ha svårigheter att förstå andra människors beteende och känslor. Behandlingshemmet tar emot flickor och pojkar med psykosociala, psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik, t.ex. Högfungerande autism, ADHD och borderline i ålder mellan 14 och 19 år. Ungdomar med missbruksproblematik eller kriminalitet kan vi inte ta emot.

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt där personal har gått en fördjupande utbildning i Studio lll som är helt grundat på det lågaffektiva. Allt vi gör på behandlingshemmet har en mening och ett syfte. Vi arbetar utifrån ungdomens genomförandeplan i en miljö med hög struktur men få regler. Vår ambition är att en ADAD utredning påbörjas så snart som möjligt. Arbetet vi utför utgår från de relationer vi skapar med ungdomarna. Personalen lyfter och motiverar ungdomar i ADL och social färdighetsträning.

Som stöd i relationsskapandet har samtlig personal Connect-utbildning och enheten är Connect-certifierad. Connect är ett förhållningssätt/metod som utgår från anknytningsteori. Vi erbjuder ungdomarna strukturerade samtal och som samtalsverktyg har personalen stöd i KBT och MI. Vi önskar täta uppföljningar med socialtjänst och vårdnadshavare. Vi kan bidra med probleminventering om socialtjänsten önskar detta. Vi kan även tillsammans med andra aktörer medverka till att hitta andra lösningar för en behandlingsklar ungdom.

Vi har ett nära samarbete med Gullstensskolan och våra ungdomar med skolplikt går antingen i stora skolan eller i den speciallösning med extra resurser som finns i Hova. Vi vill att alla ungdomar ska hitta en egen fritidsaktivitet under sin vistelse hos oss. Varje helg har vi en aktivitet som syftar till att ge barnen nya, givande och spännande upplevelser som de kan bära med sig in i vuxenlivet.

Vi talar utöver svenska även engelska och syrianska.

Placeringsförfrågan