Källtorp

Vi erbjuder behandling i enlighet med vårdplan till ungdomar i åldern 14-17 år med psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik. Källtorp tar emot både flickor och pojkar. Sex platser finns i behandlingshemmet och vi har fem utslusslägenheter för ungdomar över 18 år.

 1. Bolag
  Behandlingshemmet Källtorp
 2. Kommun
  Gullspång
 3. Ålder
  14-19
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  6+5
 6. Placeringsform
  HVB

Vårt ledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001:2015

Om oss

Vi driver är ett tryggt och familjärt behandlingshem för ungdomar på landet strax utanför Hova i Gullspångs kommun. Närhet finns till orter som Mariestad, Örebro, Karlstad och Skövde som alla ligger inom en timmes avstånd.

Ungdomar som skrivs in hos oss har ofta erfarit brister i omsorgen under uppväxten, de kan ha svårigheter att förstå andra människors beteende och känslor. De kan också ha diagnoser som ADHD, ADD och autism som gör livet extra besvärligt. Ungdomar som skrivs in får inte ha bekymmer med droger eller kriminalitet.

Grunden för behandlingsarbetet är miljöterapeutisk, Med det menas att vår behandling är grupporienterad för att ungdomarna ska få de färdigheter och kunskaper de behöver för att fungera i vårt gemensamma samhälle. Vi är en certifierad Connect-enhet. Med det menas att vi har en anknytningsteoretisk grund i förståelsen av barnens beteenden. Vi arbetar utifrån de principer som finns i Connect. Läs mer om Connect här. Vi arbetar relationsinriktat med ungdomarna för att nå bästa möjliga behandlingsresultat. Vi kan erbjuda enskilda psykologsamtal vid behov, men vår erfarenhet är att det sällan behövs eftersom vi är ständigt närvarande i inskrivna ungdomars liv.

Under hösten 2017 introducerar vi möjlighet för inskrivna ungdomar att genomgå ART för de som behöver.

Under hösten 2017 kommer vi även kunna erbjuda Life Span Integration till inskrivna ungdomar. Life Span Integration är verksamt för ungdomar som lider av trauma och PTSD. Förutsättningen för att kunna genomföra denna terapiform är att ungdomen kan använda sitt modersmål. I dagsläget kan vi erbjuda detta till de som har svenska och engelska som modersmål.

Vi har ett nära samarbete med Gullstensskolan och våra ungdomar med skolplikt går antingen i stora skolan eller i den specialklass som finns i Hova. Vi vill att alla ungdomar ska hitta en egen fritidsaktivitet under sin vistelse hos oss. Varje helg har vi en aktivitet som syftar till att ge barnen nya, givande och spännande upplevelser som de kan bära med sig in i vuxenlivet.

Vi talar utöver svenska även engelska.

Placeringsförfrågan

Källtorp
Hova
Telefon: 0506-351 90
Fax: 0506-353 90

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Dubbeldiagnos
 • Fobier/depressioner
 • Kost och vikt
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Tvångssyndrom - OCD
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
Boenden
 • Utsluss
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • DBT
 • KBT
 • BBIC
 • Connect
 • ACT
 • MI - motiverande samtal
 • ART
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Behandlingshemmet Källtorp
Certifikat
 • Ledningssystem ISO 9001:2015