Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Kärrdal HVB

HVB för flickor och pojkar med psykosocial problematik som ofta är kombinerad med en neuropsykiatrisk problematik.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Göteborg
 3. Ålder
  11-15 år
 4. Kön
  Flickor och pojkar
 5. Antal platser
  6+1
 6. Placeringsform
  HVB

Kärrdalsvägen 42
417 29 Göteborg

Visa på karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Barn 0-12 år
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Autismspektrum
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Sociala problem
 • Trauma
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • BBIC
 • Tydliggörande pedagogik
 • MI - motiverande samtal
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • SoL 4.1 - Bistånd för boende
 • LVU
Bolag
 • Baggium
Övrigt
 • KFSK

Om oss

Kärrdal behandlingsenhet ligger i området Kärrdalen i Göteborg och har 6+1 platser för flickor och pojkar mellan 11 och 15 år.

Målgruppen är barn och unga som vistats i olämpliga miljöer där det kan ha förekommit risktagande beteende.  Det kan även finnas en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller Autismspektrum hos den unga, där insatserna ges enligt HSL.

 

De flickor och pojkar som vi tar emot har ofta haft flera tidigare insatser och svårigheter i skolan. Andra problemområden kan vara ångest, självskadebeteende, nedstämdhet, traumaupplevelser, isolering, svårigheter med ilska eller impulskontroll, konfliktfyllda relationer samt olika former av riskbeteenden.

 

Arbetet med målgruppen handlar om att behandla barn och unga med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik som ofta är kombinerad med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där symtom som destruktivitet och aggressivitet har blivit synliga.

 

Behandlingspersonal och verksamhetschef har som mål att alltid träffa klienterna för en placeringsbedömning och för att berätta om vår verksamhet för klienten och ett eventuellt kontaktnät. Syftet är att klienten ska känna sig delaktig i placeringen.

Gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter erbjuds såsom idrottsutövning, egen fysisk träning, kort- och brädspel i kombination med miljöterapeutiska insatser som restaurangbesök, bio mm.

 • Behandlingsenheten samarbetar med både kommunala skolor och friskolor i närområdet.
 • Utsluss och eftervård enligt överenskommelse med placerande socialtjänst.
 • Familjehems och öppenvård knutet till enheten för möjlig vidare planering.

Placeringsförfrågan