Kilen

Vi är en litet familjärt behandlingshem med möjlighet att ta emot akuta placeringar. Vår målgrupp är flickor med svår beteendeproblematik i kombination med omfattande psykosociala svårigheter och stora omsorgsbrister.

 1. Bolag
  Kilen
 2. Kommun
  Lerdala
 3. Ålder
  13-18
 4. Kön
  Flickor
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Kampavall Kila 4
540 17 Lerdala
Telefon: 0511-822 93
Mobil dygnet runt: 070-245 44 39

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • DCD
 • Fobier/depressioner
 • Inlärningssvårigheter
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ADL
 • BBIC
 • Kognitiv psykoterapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
Bolag
 • Kilen
En pelargon som står på en grindstolpe

Om oss

Vi på Kilen välkomnar flickor i åldrarna 13 – 18 år, enligt både SOL och LVU. Vi riktar oss mot flickor med psykosocial problematik, neuropsykiatrisk problematik, trauman och omsorgsbrist. Självskador, isolering, impulskontroll, konfliktfyllda relationer är vanligt förekommande hos våra inskrivna flickor. Vi arbetar inte med aktiva och omfattande missbruk. Vi erbjuder behandling, utredning och i viss mån akutplatser.

På Kilen har vi ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och erbjuder de placerade flickorna en strukturerad och förutsägbar vardag. Bearbetningen, reflektionerna och dialogen uppstår i de vardagliga situationerna då ungdomarna får "nya" svar på gamla beteenden. Det lågaffektiva bemötandet genomsyrar vardagen, liksom de MI inspirerande samtalen och den traumamedvetna omsorgen.

Vi bedriver ett tätt samarbete med vårdnadshavare, kringsystem och socialtjänst. Finns det andra vårdaktörer kopplade till den unga så eftersträvar vi ett nära samarbete även där för att ”fånga hela bilden” av den unga.

Då vi arbetar med ungdomar med svår beteendeproblematik genomsyras vårt arbete av ett salutogent tänkande där vi hela tiden utgår från ungdomens egna förmågor. Många av de placerade flickorna har en ofullständig skolgång vilket gör att vi arbetar aktivt med att få dem tillbaka till skola och undervisning. Vi erbjuder en mindre skola (10 platser), med enskild undervisning för att varje flicka ska ges möjlighet att arbeta med sin individuella studieplan. Vid längre placeringar lotsas flickorna sedan vidare till kommunal skola enligt överenskommelse. 

Vi kan erbjuda enskilda terapisamtal utifrån behov och överenskommelse med de inskrivna flickorna.

Vi har även ett nära samarbete med Curreum där vi kan erbjuda fullständiga neuropsykiatriska utredningar där läkare och psykolog konsulteras samt görs dagliga observationer i miljön för att utreda ungdomens behov.

I mån av plats har vi även möjlighet att ta emot akuta placeringar.

Vi är bemannade med minimum 2 personal, dygnet runt. Personalen har lång erfarenhet av arbete med ungdomar i behov av stöd. Personal är utbildad inom olika inriktningar vilket också är vår styrka, Miljöterapi, ADAD, TMO, MI, ART, lågaffektivt bemötande, med fler.

Utöver svenska talar vi engelska och bosniska. Veckovisa personalkonferenser och handledning inom miljöterapi var tredje vecka.

Kilen är lantligt beläget i det natursköna berg, strax utanför Skövde. Vi ligger med ungefär två mils avstånd från Skara, Skövde, Mariestad. Skövde erbjuder ett stort utbud av kommunikationsmedel med tåg och buss. 

Kilen är lantligt beläget i det natursköna berg, strax utanför Skövde. Vi ligger med ungefär två mils avstånd från Skara, Skövde, Mariestad. Skövde erbjuder ett stort utbud av kommunikationsmedel med tåg och buss.

Placeringsförfrågan