Hem

Kontaktuppgifter

A house in the middle of a lush green field

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-18 år
 2. Kommun:
  Lerdala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6 + 2
 5. Bolag:
  Kilen Akut Utredning och Behandlingshem AB , 556620-9549
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Lerdala, Västergötland

Kilen HVB

Vi är en litet familjärt boende med hög personaltäthet dygnet runt och möjlighet att även ta akuta placeringar. Vi erbjuder behandling och utredning av ungdomar med svår beteendeproblematik i kombination med omfattande psykosociala svårigheter och stora omsorgsbrister.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-18 år
 2. Kommun:
  Lerdala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6 + 2
 5. Bolag:
  Kilen Akut Utredning och Behandlingshem AB , 556620-9549
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart flickor/kvinnor
Problematik
 • ADHD
 • Inlärningssvårigheter
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Övergreppsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Svag begåvning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Relationsproblematik
 • OCD/Tvång
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hedersproblematik
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Riskbruk
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • PATRIARK-V2, SARA och/eller Check-15
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • TMO - Traumamedveten omsorg
 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • KASAM - Känsla Av Sammanhang
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A house in the middle of a lush green field
 • A sign on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a table in a room
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A view of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A car parked in front of a house
 • A car parked in front of a house
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A small house in a grassy field
 • A house in the middle of a lush green field
 • A sign on the side of a building
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a table in a room
 • A bedroom with a bed and a chair in a room
 • A view of a kitchen
 • A living room filled with furniture and a large window
 • A kitchen with a dining room table
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A car parked in front of a house
 • A car parked in front of a house
 • A large brick building with grass in front of a house
 • A small house in a grassy field

Lokaler

Kilen är ett litet och familjärt boende i Berg, ungefär två mil från Skövde dit det är lätt att ta sig med tåg och buss. Boendet ligger lantligt och avskilt, nära det natursköna Valle med vandringsleder och sjöar där vi brukar bada, surfa, paddla och fiska.

Det är inrymt i en äldre tvåvåningsvilla med ett ungdomsrum på bottenvåningen och fem på övervåningen. På området ligger också ett större enplanshus med två fullt möblerade stödlägenheter, en bod med ett rum för möten och enskilda samtal samt en stuga med ett litet gym.

Till huset hör ett trädäck och en trädgård med möjlighet till badminton, grillning och andra utomhusaktiviteter.

Målgrupp

Kilen riktar sig till ungdomar med svår beteendeproblematik i kombination med neuropsykiatrisk problematik, trauma, PTSD och stora omsorgsbrister. Självskada, isolering, bristande impulskontroll, skolproblem och konfliktfyllda relationer är vanligt förekommande.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU, i mån av plats även akut. Vi är inte en missbruksenhet men kan ta emot ungdomar med riskbruk. I samarbete med Humanabolaget Cureum, med bl.a. psykologer och specialistläkare inom barn- och ungdomspsykiatri, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra neuropsykiatriska utredningar.

Behandling

Våra ungdomar ofta har svår beteendeproblematik genomsyras vårt arbete av ett salutogent tänkande där vi hela tiden utgår från ungdomens förmågor och möter varje ungdom där hen befinner sig. För att ungdomarna ska känna sig trygga och få god omsorg jobbar vi med hög kunskap i TMO, lågaffektivt bemötande, att alltid finnas där för var och en och ett utpräglat lösningsfokus.

Vi strävar efter att ge ungdomarna en förutsägbar vardag som de har stor möjlighet att påverka själva bland annat genom husmöten men även individuella kontaktmannasamtal (MI-inspirerade).

Vi har precis påbörjat implementering av Connect i vår verksamhet. Det är ett pågående jobb under 2023 där även vår handledning sker utifrån metoden.

Annat som vi kan erbjuda i våra behandlingsupplägg är A-CRA, ADAD-intervjuer, rePULSE och PATRIARK utifrån behov som uppmärksammas under placeringen.

Vi arbetar också med social färdighetsträning där ungdomarna övar på sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med personalen och övriga ungdomar. Grunden är en strukturerad och förutsägbar vardag där ungdomarna möter personal och andra vuxna som goda förebilder i de situationer som uppkommer.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-struktur.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi strävar efter en dialog med vårdnadshavare, övrigt nätverk och socialtjänst. Finns det andra vårdaktörer kopplade till den unga så eftersträvar vi ett nära samarbete även med dem.

Vi vet att den bästa möjligheten till att bibehålla en förändring är om både den unga och föräldrar samtidigt arbetar mot samma mål. Även då det inte är aktuellt med hemflytt så finns möjligheten att arbeta med föräldrarna under placeringstiden. För familjearbete samverkar vi med öppenvården inom Humana samt med Cureum, Humanas specialistenhet inom barn- och ungdomspsykiatri. Där har vi tillgång till familjebehandlare som kan träna föräldrarnas förmågor samtidigt som den unga får stöd utifrån sitt förändringsarbete.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. Många har en ofullständig skolgång vilket gör att vi arbetar aktivt med att få dem tillbaka till skola och undervisning. I samarbete med Götene kommun kan vi erbjuda platser i Lunden, en mindre skola med hög lärartäthet för att ge varje ungdom möjlighet att arbeta efter sin individuella studieplan. Vid längre placeringar kan ungdomarna lotsas vidare till en kommunal skola.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Kilen. Daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

Vi har även tjejgrupper och temadagar där vi lyfter vi aktuella frågor som sedan hanteras utifrån behov och intresse.

Personal

Vi har en hög personaltäthet dygnet runt, med en sovande och en vaken jour nattetid.

De som arbetar på Humanas HVB har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Vi har tillgång till resurser inom Humanabolaget Cureum, en enhet med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg psykoterapeut, familjeterapeut, specialpedagoger och legitimerad sjuksköterska.

I personalgruppen finns både språklig och kulturell bredd.

Adress

Lerdala, Västergötland

Mikael Eriksson

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Flickor 13-18 år
 2. Kommun:
  Lerdala
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  6 + 2
 5. Bolag:
  Kilen Akut Utredning och Behandlingshem AB , 556620-9549

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Mikael Eriksson

Föreståndare & verksamhetschef

A woman smiling for the camera

Christina Eriksson

Placeringskoordinator

Petra Meijer, enhetschef

Petra Ek.M

bitr. verksamhetschef