Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  18 och uppåt
 2. Kommun:
  Ljungby
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Ljungby, Kronobergs län

Ljungagården Särskilt boende

Ljungagården tar emot personer med omfattande psykiatrisk problematik, ofta i kombination med annan funktionsnedsättning. Här får man vara den man är, och vi lyckas ofta hjälpa personer som inte funnit sig till rätta på andra boenden.

Fakta

 1. Målgrupp:
  18 och uppåt
 2. Kommun:
  Ljungby
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362
Ålderskategori
 • Vuxen
Kön
 • Flickor/kvinnor, pojkar/män och icke-binära
Målgrupp övrigt
 • Annat etniskt ursprung
 • Specialistpsykiatri
 • Äldrepsykiatri
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Självskadebeteende
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Ångesttillstånd
 • Ätstörningar
 • Psykisk ohälsa
 • Sexuellt avvikande beteende
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Utvecklingsstörning
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Integrationssvårigheter
 • OCD/Tvång
 • Psykossjukdom
 • Samsjuklighet
 • Hjärnskador
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Korttidsboende
 • Särskilt boende
Metod, insats och utredning
 • ESL - Ett Självständigt Liv
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
Lagrum och tillstånd
 • LVM §27
 • LPT
 • LRV
 • SoL 7 kap. 1

Lokaler

Ljungagården ligger i utkanten av den lilla småländska byn Södra Ljunga, mellan Ljungby och Älmhult. Boendet är fördelat mellan flera byggnader på en stor parkliknande och trädrik tomt, omgiven av öppna åkrar och fält. Det är nära till service och buss, och på lite längre avstånd finns både fotbollsplan och badsjö. 

I en trygg, hemlik miljö bor man i egna rum av olika storlek, där de större har möjlighet till pentry/kök och är lämpliga för mer självgående personer. I den ursprungliga huvudbyggnaden finns rum på både bottenvåning och övervåning. I en senare tillkommen utbyggnad finns ytterligare rum samt ett antal mindre allrum och den gemensamma matsalen. I en fristående byggnad finns en lägenhet med kök, badrum och tvättstuga. 

I byggnaderna finns gemensamhetsytor som bokningsbar tvättstuga, gym, sparum med jacuzzi, avslappningsrum med massagestol och ett aktivitetshus med träningskök. 

I den stora trädgården finns möjlighet till odling, grillning, bollsporter och andra utomhusaktiviteter. 

Alla boendeytor är tillgänglighetsanpassade. 

Vi strävar efter ett alkohol- och drogfritt boende. 

Studiebesök är välkomna på enheten.  

Målgrupp

Ljungagårdens särskilda boende är inriktat på personer med omfattande psykiatrisk problematik, ofta i kombination med annan funktionsnedsättning som personlighetsstörning, begåvningsnedsättning, neuropsykiatri eller missbruk. Exempel på samsjuklighet är utvecklingsstörning i kombination med psykossjukdom och/eller andra psykiska sjukdomar, psykossjukdom med somatiska åkommor, personer med förvärvade hjärnskador och personer som är rullstolsburna och har en psykisk funktionsnedsättning.

Vi tar placeringar enligt SoL, ÖPT och ÖRV. Samarbete med öppenvård och rättspsykiatrisk öppenvård sker initialt inför placering.

Vi tar emot personer från hela landet och kan ta emot alla dagar i veckan, även med kort varsel. Vid behov ordnar vi hämtning/transport i egna fordon.

Arbetssätt

Genom ett tillåtande och icke-dömande förhållningssätt lyckas vi ofta stötta personer som inte funnit sig till rätta på andra boenden. På Ljungagården får man vara den man är. Här ges möjlighet till ett aktivt liv och en meningsfull vardag, med en hög grad av delaktighet och känsla av sammanhang

Utifrån en individuell genomförandeplan som utgår från den enskildes resurser och behov, jobbar vi med en grund i ESL-modellen, kompletterad med MI. Med hjälp av ADL-träning och övning i social samvaro ges individen möjlighet att bibehålla, stärka, förbättra och återskapa sina färdigheter. Vi stöttar med struktur i vardagen, regelbundna aktiviteter och meningsfull sysselsättning. Inställningen är att allt är möjligt och vi gör gärna speciallösningar, vilket uppskattas av boende och uppdragsgivare. Där det är möjligt och det finns önskemål samarbetar vi gärna med anhöriga.

Ett omvårdnadsteam med sjuksköterskor, undersköterskor och arbetsterapeut arbetar med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås. Arbetsterapeut finns på plats och kan utföra bedömningar utifrån uppdrag. Vi erbjuder hälso- och sjukvård, omvårdnad, habilitering och rehabilitering till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, arbetsterapeutens och fysioterapeutens yrkesansvar. Dokumentation sker enligt IBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar.

I vissa fall är man hos oss endast för en ADL-bedömning. De flesta bor dock på Ljungagården under lång tid. Målet är då att öka personens livskvalitet och att denne ska få leva så självständigt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Ett kontinuerligt utvärderings- och uppföljningsarbete sker under hela vistelsen. Ifall det är aktuellt att gå vidare till eget boende eller stödboende görs i god tid en långsiktig planering tillsammans med klient och uppdragsgivare.

Sysselsättning och aktiviteter

En meningsfull sysselsättning och regelbundna aktiviteter stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. På Ljungagården erbjuder vi dagligen gemensamma och individuella aktiviteter och månar om att den boende själv är delaktig i att skapa sin vardag och utveckla sin livskvalitet. Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuellt schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter vad den boende kan och vill, där vi kombinerar ADL- och social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat.

Där det är aktuellt med utbildning finns både ett gymnasium i Ljungby och möjlighet till distansutbildning. Vid behov av praktikplatser samarbetar vi med företag och organisationer på orten, till exempel Erikshjälpens second hand-verksamhet och en bilverkstad.

Delaktighet säkerställs genom gemensam veckoplanering med kontaktperson eller arbetsterapeut samt regelbundna boendemöten.

Personal

Vi har en hög personaltäthet för att kunna hantera utmanande placeringar. Boendet är bemannat dygnet runt, med två vaken natt.

På Ljungagården har vi gedigen erfarenhet av vård och behandling av personer med olika psykiatriska tillstånd. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

I personalgruppen finns både kulturell och språklig bredd, inklusive teckenspråk.

 

Adress

Ljungby, Kronobergs län

Fakta

 1. Målgrupp:
  18 och uppåt
 2. Kommun:
  Ljungby
 3. Placeringsform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen Svenska AB, 556177-0362

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Morgan Darius

Placeringsansvarig

Johan Lindberg

Regionchef Väst