Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Ljungagården

Vi tar emot personer med omfattande psykiatrisk problematik, som ofta har andra funktionshinder. Exempel på kombinationer med andra funktionshinder är utvecklingsstörning i kombination med psykossjukdom och/ eller andra psykiska sjukdomar, psykossjukdom med somatiska åkommor, personer med förvärvade hjärnskador och personer som är rullstolsburna och har en psykisk funktionsnedsättning.

 1. Bolag
  Partnergruppen
 2. Kommun
  Ljungby
 3. Ålder
  18 och uppåt
 4. Kön
  Kvinnor och män
 5. Antal platser
  21
 6. Placeringsform
  Särskilt boende

Lingvägen 34
Ljungby
Telefon: 0372-160 03
Fax: 0372-162 36

Öppna karta

 

Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Kronoberg
Metod och insats
 • ADL
 • ESL
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen
Utomhusbild på Ljungagården. I förgrunden står en ståtlig solros

Om oss

Vi har som mål att ge högkvalitativ vård och behandling till de boende. Omvårdnadsarbetet utgår från den enskildes problem, resurser och behov. Det syftar till att stärka, förbättra, bibehålla och återskapa färdigheter hos individen. Målet med behandlingen är ytterst att öka den enskildes livskvalitet.

På Ljungagården har vi gedigen erfarenhet av vård och behandling av personer med olika psykiatriska tillstånd. Vi står för god omvårdnad och strävar alltid efter ett professionellt bemötande. Den samlade kompetensen med erfaren, engagerad personal medför en trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Vi hjälper klienterna att strukturera sin vardag genom ADL-träning och genom att träna social samvaro. Vi erbjuder målinriktad träning att steg för steg klara Ett Självständigt Liv (ESL-modellen) i sin egen hemmiljö.

Vårt motto är att allt är möjligt och vi gör gärna speciallösningar, vilket många uppdragsgivare uppskattar. Både gemensam och individuell aktivitet utformas utifrån uppdrag. 

Vi talar utöver svenska även engelska och tyska.

Placeringsförfrågan

Johan Lindberg Regionchef Väst
Morgan Darius Placeringsansvarig


Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär