Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Fakta

 1. Målgrupp:
  18 och uppåt
 2. Kommun:
  Ljungby
 3. Boendeform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Län
 • Kronoberg
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Utredningsplacering
Metod och insats
 • ADL
 • ESL
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen
Ramavtal (kommun, avtal, avtalsnr)
 • Vänersborg, Trollhättan, Vänersborg HVB vuxna med missbruk samt bostad med särskild service, avtalsnr.2018/431-01
 • Trollhättan, Trollhättan, Vänersborg HVB vuxna med missbruk samt bostad med särskild service, avtalsnr.2018/431-01

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Ljungby, Kronobergs

Ljungagården

Vi tar emot personer med omfattande psykiatrisk problematik, som ofta har andra funktionshinder. Exempel på kombinationer med andra funktionshinder är utvecklingsstörning i kombination med psykossjukdom och/ eller andra psykiska sjukdomar, psykossjukdom med somatiska åkommor, personer med förvärvade hjärnskador och personer som är rullstolsburna och har en psykisk funktionsnedsättning.

Fakta

 1. Målgrupp:
  18 och uppåt
 2. Kommun:
  Ljungby
 3. Boendeform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen

Telefonnummer till enheten

Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Ålderskategori
 • Vuxen
Ålder
 • Unga vuxna 18-20 år
 • Vuxna 21-65 år
 • Äldre 65 år och uppåt
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Län
 • Kronoberg
Problematik
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Borderline
 • Fobier/depressioner
 • Fysiska funktionshinder
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Psykisk problematik
 • Psykisk utvecklingsstörning
 • Psykoser
 • Psykosocial problematik
 • Schizofreni
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • Särskilt boende
Övrigt
 • Utredningsplacering
Metod och insats
 • ADL
 • ESL
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform
 • ÖPT
 • ÖRV
Bolag
 • Partnergruppen
Ramavtal (kommun, avtal, avtalsnr)
 • Vänersborg, Trollhättan, Vänersborg HVB vuxna med missbruk samt bostad med särskild service, avtalsnr.2018/431-01
 • Trollhättan, Trollhättan, Vänersborg HVB vuxna med missbruk samt bostad med särskild service, avtalsnr.2018/431-01

Om oss

Vi har som mål att ge högkvalitativ vård och behandling till de boende. Omvårdnadsarbetet utgår från den enskildes problem, resurser och behov. Det syftar till att stärka, förbättra, bibehålla och återskapa färdigheter hos individen. Målet med behandlingen är ytterst att öka den enskildes livskvalitet.

På Ljungagården har vi gedigen erfarenhet av vård och behandling av personer med olika psykiatriska tillstånd. Vi står för god omvårdnad och strävar alltid efter ett professionellt bemötande. Den samlade kompetensen med erfaren, engagerad personal medför en trygghet, kontinuitet samt kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet.

Vi hjälper klienterna att strukturera sin vardag genom ADL-träning och genom att träna social samvaro. Vi erbjuder målinriktad träning att steg för steg klara Ett Självständigt Liv (ESL-modellen) i sin egen hemmiljö.

Vårt motto är att allt är möjligt och vi gör gärna speciallösningar, vilket många uppdragsgivare uppskattar. Både gemensam och individuell aktivitet utformas utifrån uppdrag. 

Vi talar utöver svenska även engelska och tyska.

Placeringsförfrågan

Johan Lindberg Regionchef Väst 070-512 83 67
Morgan Darius Placeringsansvarig 070-244 56 23


Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

skicka förfrågan via formulär

Adress

Ljungby, Kronobergs

Fakta

 1. Målgrupp:
  18 och uppåt
 2. Kommun:
  Ljungby
 3. Boendeform:
  Särskilt boende
 4. Antal platser:
  21
 5. Bolag:
  Partnergruppen

Placeringskoordinator

Morgan Darius

Placeringsansvarig

Telefonnummer till enheten

Adress

Ljungby, Kronobergs