Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Skellefteå
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Skellefteå Stöd & Behandling AB, 556861-3904
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Kriminalitet
 • Sociala problem
 • Omsorgssvikt
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • ÅP - Återfallsprevention
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Skellefteå, Ursviken

Lotsen HVB

Vi tar emot ungdomar med beteendeproblematik, psykosocial problematik, begynnande missbruk, kriminellt beteende och NPF. All behandling på Lotsen utgår ifrån Connect, med stor vikt vid empatiträning.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Skellefteå
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Skellefteå Stöd & Behandling AB, 556861-3904
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADHD
 • Kriminalitet
 • Sociala problem
 • Omsorgssvikt
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Relationsproblematik
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
Placeringsform
 • HVB
Metod, insats och utredning
 • Individuella lösningar för daglig sysselsättning
 • Psykologsamtal
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • Connect
 • ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis
 • ÅP - Återfallsprevention
 • MI -Motiverande samtal (motivational interviewing)
 • Kriminalitetsprogram B12
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A house with trees in the front yard
 • Vardagsrum med grundmatta i naturfärg mot fönster med beige gardin mot mintgrön vägg
 • A living room filled with furniture and a large window
 • Två trä fåtöljer på naturfärgad matta mot fönster med beige gardin och
 • Vardagsrum vit soffa och vitsvarta fåtöljer med ett svart runt bord mot mintgrön vägg
 • Vardagsrum med gråsoffa med tv mot ljusgrå och blå vägg
 • Vardagsrum med grå soffa och runt matbord mot mintgrön vägg
 • Runt trä bord med gröna stolar mot ljusblå vägg med fönster
 • Matsal med Köksbord i trä med svarta stolar mot ljusgrå vägg
 • Kök med gröna köksluckor och köksö
 • Kök med gröna köksluckor och köksö
 • Kök med mintgröna skåpluckor med ugn och diskmaskin i rostfritt stål
 • Träbord med schackbräda
 • Pingisbord på trägolv mot mintgrön vägg och ett fönster med gröna mönstrade gardiner
 • Korridor med flera dörrar och fönster
 • A house with trees in the front yard
 • Vardagsrum med grundmatta i naturfärg mot fönster med beige gardin mot mintgrön vägg
 • A living room filled with furniture and a large window
 • Två trä fåtöljer på naturfärgad matta mot fönster med beige gardin och
 • Vardagsrum vit soffa och vitsvarta fåtöljer med ett svart runt bord mot mintgrön vägg
 • Vardagsrum med gråsoffa med tv mot ljusgrå och blå vägg
 • Vardagsrum med grå soffa och runt matbord mot mintgrön vägg
 • Runt trä bord med gröna stolar mot ljusblå vägg med fönster
 • Matsal med Köksbord i trä med svarta stolar mot ljusgrå vägg
 • Kök med gröna köksluckor och köksö
 • Kök med gröna köksluckor och köksö
 • Kök med mintgröna skåpluckor med ugn och diskmaskin i rostfritt stål
 • Träbord med schackbräda
 • Pingisbord på trägolv mot mintgrön vägg och ett fönster med gröna mönstrade gardiner
 • Korridor med flera dörrar och fönster

Lokaler

Lotsen ligger i anslutning till ett villaområde i Ursviken, en mil från Skellefteå, med goda bussförbindelser. Det är inrymt i en suterrängbyggnad med generösa gemensamhetsytor. Byggnaden delas med flera andra vårdverksamheter, bland annat BUP och Hälsocentralen.

Vi tar gärna emot studiebesök innan placeringen.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar med beteendeproblematik, psykosocial problematik, NPF-diagnoser, kriminellt beteende och begynnande missbruk.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU, även brådskande fall vid behov.

Behandling

Många ungdomar med långvarig bristande omsorg, tidigare trauman och neuropsykiatrisk problematik söker på olika sätt kontroll eller flykt för att göra världen mindre skrämmande. På Lotsen använder vi oss av den anknytningsbaserade Connect för att bygga upp ungdomens sociala, kognitiva och praktiska färdigheter.

Vi tror att alla människor mår bra av tydliga ramar och förutsägbarhet och att det är viktigt att finnas i ett positivt sammanhang. Hos oss får ungdomen systematiskt träna på att hitta en balans mellan självständighet och samhörighet, träna upp sin empatiska förmåga och lära sig att väga egna behov mot andras. Dessa färdigheter behöver fungera även i den ”vanliga” världen och inte bara hos oss, så vi inriktar träningen på att vara en del av samhället med alla de fallgropar och risker som finns.

Andra delar av vårt behandlingsupplägg är B12 kriminalitetsbehandling, ÅP, MI och A-CRA.

Vi arbetar salutogent, motivationsstödjande och lågaffektivt. Behandlingen styrs av individuella genomförandeplaner som bygger på den unges behov, förutsättningar och styrkor. Avgörande är att bygga ärliga relationer och visa varje ungdom att vi alltid finns där för var och en. Att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiva delaktighet genom hela behandlingsprocessen säkerställer att vi utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga.

Vi mäter utvecklingen regelbundet genom bland annat SDQ. Dokumentation sker enligt BBIC-strukturen.

På Humana arbetar vi utifrån ett normkritiskt perspektiv där alla människor har lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Humanas värdegrund, sammanfattad med värdeorden Engagemang, Ansvar och Glädje, genomsyrar verksamheten och hålls levande genom dagligt ledarskap samt strukturerade diskussioner och övningar med såväl personal som ungdomar.

Vi ser ungdomens nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera vårdnadshavare, familj, god man/SFVH och andra viktiga stöd och förebilder i förändringsarbetet, och kan erbjuda familjebehandling i samarbete med öppenvården i Umeå.

Målet med behandlingen på Lotsen är att ungdomarna och deras nätverk får en lyhörd omsorg med fokus på att stärka de bärande elementen i trygg anknytning. Vår upplevelse är att ungdomarna gör stora framsteg hos oss, även de ungdomar som haft det extra tufft under tidigare placeringar.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan i Humanas regi erbjuda familjehem, stödboende och öppenvårdslösningar över hela landet. Genom en utslussning via vårt eget stödboende Fyren kan ungdomen få fortsatt stöd av personal i sina förberedelser för vuxenlivet.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång är en friskfaktor som spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Lotsen har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola. Vi samarbetar med både kommunala skolor och friskolor i närområdet.

Regelbundna fritidssysselsättningar stärker den fysiska och psykiska hälsan, beteendeaktivering och sociala kontakter. En meningsfull och aktiv fritid är därför en del av behandlingen på Lotsen. Erbjudande om daglig fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

En strukturerad vardag är en nyckelfaktor i behandlingen. Varje vecka gör personal och respektive ungdom upp en plan tillsammans, som bryts ned i tydliga punkter för varje dag och följs upp veckan därpå.

Vi har även inbokade temakvällar, där ungdomarna får reflektera och diskutera kring bland annat värdegrundsrelaterade ämnen, normer och värderingar.

Personal

Boendet är bemannat dygnet runt, med dubbel bemanning nattetid i form av personal med vaken natt och sovande jour.

De som arbetar på Lotsen har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Extern samtalskontakt med legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut finns att tillgå vid behov.

Adress

Skellefteå, Ursviken

Veronica Cederberg

Föreståndare & verksamhetschef

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Skellefteå
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Skellefteå Stöd & Behandling AB, 556861-3904

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Veronica Cederberg

Föreståndare & verksamhetschef

A person posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator