Hem

Kontaktuppgifter

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Adventum, 556330-3030
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Integrationssvårigheter
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1

Kontakt

Placeringsförfrågan

Adress

Borlänge, Dalarna

Lugnet HVB

Lugnet ligger idylliskt direkt invid Dalälven och tar emot ungdomar med begynnande missbruk- och/eller kriminalitet, beteendeproblematik och färdighetsbrister. Vi inriktar arbetet på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med tydlig struktur för att ge ungdomarna en positiv riktning framåt i livet.

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Adventum, 556330-3030
Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
 • Vuxen
Kön
 • Enbart pojkar/män
Målgrupp övrigt
 • Ensamkommande
Problematik
 • ADHD
 • Bipolär sjukdom
 • Borderline
 • Inlärningssvårigheter
 • Kriminalitet
 • Psykisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
 • Aggressivitet
 • Depression
 • Känsloregleringsproblematik
 • Psykisk ohälsa
 • Omsorgssvikt
 • Utvecklingsstörning
 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Integrationssvårigheter
 • AST- Autism spektrumtillstånd
 • Avhoppare
 • Hemmasittare
 • Neuropsykiatriska diagnoser
 • Utagerande beteende
Placeringsform
 • Behovsanpassade insatser
 • Utredningsplacering
 • HVB
 • Samarbete med specialanpassad skola
Metod, insats och utredning
 • Neuropsykologisk utredning
 • NPF-utredning
 • ADL - Activities of Daily Living
 • BBIC - Barns Behov I Centrum
 • CRA - Community Reinforcement Approach
 • Psykologsamtal
 • Psykologisk bedömning
 • Studio III
 • ÅP - Återfallsprevention
 • Kriminalitet som livsstil
 • Psykologutredning
 • DBT - Dialektisk Beteende Terapi
 • KBT - Kognitiv Beteende Terapi
 • Lågaffektivt bemötande
 • ACRA - Adolescent Community Reinforcement Approach
Lagrum och tillstånd
 • LVU
 • SoL 7 kap. 1
 • A large room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room
 • A path with trees on the side of a house
 • A path with trees on the side of a dirt road
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A long bridge over a body of water
 • A living room filled with furniture and a fire place
 • A large room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room filled with furniture and a fireplace
 • A bedroom with a bed in a room
 • A living room
 • A path with trees on the side of a house
 • A path with trees on the side of a dirt road
 • A living room filled with furniture on top of a hard wood floor
 • A long bridge over a body of water
 • A living room filled with furniture and a fire place

Lokaler

Lugnet ligger avskilt i Pusselbo strax utanför Borlänge, och är inrymt i ett före detta värdshus med stora öppna ytor. Omgivningarna är lantliga, med ett vackert läge där Dalälven rinner förbi precis vid tomten. Här finns goda möjligheter till fiske, bad, promenader och löpturer.

Boenderummen ligger på husets övervåning. I källaren finns ett pingisrum och i en liten sidobyggnad finns ett rum för skapande aktiviteter, där vi även kan förlägga möten och besök.

Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter, där vi även har en frilandsodling.

Studiebesök är välkomna på enheten.

Målgrupp

Vi tar emot ungdomar med begynnande missbruk- och/eller kriminalitetsproblematik, beteendeproblematik och färdighetsbrister.

Problematiken kan exempelvis handla om:

 • Normbrytande beteende
 • Begynnande missbruk/riskbruk
 • Begynnande kriminalitet
 • Utåtagerande beteende
 • Överaktivitet/passivitet
 • Svårighet att hantera relationer och sociala kontakter
 • Riskfyllda beteenden
 • Självskadebeteende
 • Ungdomar i behov av utredning utifrån ovanstående problematik

Problematiken kan ta sig uttryck i till exempel att ungdomen vistas i kriminella miljöer, börjat komma i kontakt med narkotika eller alkohol, avskärmar sig från sociala sammanhang och/eller agerar ut i olika sociala sammanhang.

Många av ungdomarna har en neuropsykiatrisk diagnos eller genomgår NPF-utredning under den tid som de bor hos oss.

Vi tar placeringar enligt SoL och LVU. I samarbete med Cureum, Humanas enhet för psykologiska och psykiatriska insatser, kan vi på uppdrag av placerande socialtjänst utföra utredningar, riskbedömningar och terapisamtal via legitimerad psykolog.

Behandling

På Lugnet inriktas arbetet på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med en tydlig struktur. Vår utgångspunkt är att struktur och förutsägbarhet skapar trygghet, och trygghet är en förutsättning för att lyckas i behandlingsarbetet.

Alla metoder vi använder oss av är självklart evidensbaserade, hela vår verksamhet genomsyras av KBT med fokus på bland annat Kriminalitet som livsstil och DBT. Andra metoder vi använder oss av i verksamheten är återfallsprevention, LAB och MI.

Avgörande är att bygga relationer och att arbeta med ungdomarnas motivation och aktiv delaktighet genom hela behandlingsprocessen. På så sätt säkerställer vi att behandlingen utgår från deras behov och resurser, och att kraven är rimliga och begripliga. För att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll använder vi oss av SDQ.

I god tid inför utslussning görs en långsiktig planering tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och andra viktiga personer för att skapa förutsättningar för en bra eftervård. Vi ger alltid förslag som matchar behoven i nästa steg och kan erbjuda bland annat familjehem och stödboenden inom Humana, vilket möjliggör en kontinuitet för ungdomen vad gäller behandling, personal och terapeuter.

Målet med behandlingen hos oss på Lugnet är att ungdomarna ska finna strategier och få tillräckligt med verktyg för att kunna hantera svårigheter och motgångar och därmed förbättra sina möjligheter att leva ett självständigt liv, nyktert och tryggt liv.

Skola och aktiviteter

En fungerande skolgång spelar en viktig roll i ungdomarnas utveckling. I samband med inskrivning på Lugnet har vi en dialog med varje ungdom, socialsekreterare och i förekommande fall vårdnadshavare kring önskemål och behov, för att hitta en placering i lämplig skola.

Vi kan bland annat erbjuda vår egen grundskola i Borlänge, Lanternan, med kompetens och specialpedagogiska resurser för att möta varje elev utifrån dennes unika behov. Kringliggande kommuner erbjuder ett omfattande utbud av grundskolor och nationella program på gymnasienivå.

I de fall skolgång inte är ett alternativ så har vi samarbeten med arbetsgivare på orten som erbjuder ungdomen en meningsfull arbetsuppgift samtidigt som de vistas i ett socialt sammanhang, då vi tror på att sysselsättning i någon form är viktigt för att hitta nya rutiner i livet jobbar vi hård med samarbeten och värnar om dessa väldigt mycket.

En meningsfull och aktiv fritid är en stor del av behandlingen hos oss på Lugnet. Regelbunden fysisk aktivitet ingår i veckoschemat. Därutöver anordnar vi både gemensamma och individuellt anpassade aktiviteter, där vi kombinerar social färdighetsträning med många sorters kultur, idrott, friluftsliv och annat för att skapa nya erfarenheter och intressen, att ha en sund gemenskap är något vi tycker är viktigt. Aktiviteterna utformas efter ungdomarnas egna behov och intressen.

Personal

Lugnet är bemannat dygnet runt, med en sovande jour nattetid, vid behov har vi även vaken natt.

De som arbetar på Lugnet har en gedigen erfarenhet av unga i svåra livssituationer, och är särskilt utvalda för sina förmågor att kunna jobba nära, tryggt och flexibelt. I personalgruppen finns formell kompetens för de metoder, program och insatser som vi arbetar med, och vidareutbildning och handledning sker kontinuerligt.

Extern samtalskontakt med legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut finns att tillgå vid behov.

Adress

Borlänge, Dalarna

Fakta

 1. Målgrupp:
  Pojkar 14-18 år
 2. Kommun:
  Borlänge
 3. Placeringsform:
  HVB
 4. Antal platser:
  8
 5. Bolag:
  Adventum, 556330-3030

Kontaktuppgifter till enheten

Placeringsförfrågan

Henrik Jansson

Verksamhetschef

A person posing for the camera

Per Jansson

Placeringskoordinator