Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Lugnet

Vi arbetar med pojkar och flickor med psykosocial problematik såsom kriminalitet och andra riskfyllda beteenden, samt neuropsykiatrisk problematik.

 1. Bolag
  Adventum
 2. Kommun
  Borlänge
 3. Ålder
  16-20
 4. Kön
  Pojkar och flickor
 5. Antal platser
  9
 6. Placeringsform
  HVB och skola

Heduddsvägen 20
Borlänge
Telefon: 0243-21 77 30

infoadventum@humana.se

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Fobier/depressioner
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Dalarna
Metod och insats
 • ADL
 • ART
 • BBIC
 • Studio III
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Adventum

Om oss

Ungdomarna har ofta en beteendeproblematik som innebär:

 • Överaktivitet/Passivitet
 • Sociala färdighetsbrister
 • Brister i nätverkskontakter
 • Svårigheter att hantera sociala kontakter
 • Utagerande beteende

Redan i början av placeringen så kartlägger vi den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig för den enskilde som sedan ligger till grund för den individuella genomförandeplanen. Arbetet kommer, i det tidiga skedet, att inriktas på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö där det ska finnas möjlighet att skapa en relation mellan personal och de inskrivna där de vuxna är goda förebilder som kan vägleda och motivera den unge. 

På Lugnet HVB utgår vi från KBT och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Vi tänker att de problembeteenden vi ser hos våra klienter är ett resultat av deras inlärningshistoria där vissa beteenden förstärkts, medan andra av olika anledning försvagats eller släckts ut. Beteenden har växt fram och fungerat i de sammanhang som klienten kommer ifrån.

Många av dessa problembeteenden ställer till det för våra klienter eftersom de används för ofta, för länge eller för intensivt i deras nuvarande och framtida sammanhang.

För att stötta någon i att göra beteendeförändringar måste vi först förstå beteendets funktion, sedan måste vi hjälpa klienten att förstå beteendets funktion och därefter behöver vi tillsammans utforma en plan för att klienten ska våga testa nya beteenden som vi systematiskt ska förstärka. Lugnet HVB arbetar med en tydlig struktur som skapar förutsägbarhet och trygghet för de barn och unga som är placerade. Vi anpassar behandlingen och använder den metod/metoder som passar deras behov bäst. Vi utgår från evidensbaserade praktik som t.ex. MI (motiverande samtal), ART, KBT och psykoterapi.

Vårt mål är att stötta och hjälpa klienten till att öka sin självständighet. Vi har som mål att alla klienter ska ha gå i skolan eller ha någon form av sysselsättning, att de ska ha en fungerande vardag som upplevs meningsfull.

Lugnet HVB har ett nära samarbete med Cureum som är en specialistenhet med specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, leg psykologer, leg psykoterapeut, familjeterapeut, specialpedagoger och leg sjuksköterska. Detta innebär att vi kan erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård.

Vår organisation på enheten ser ut som följande. Tre behandlare som jobbar dygn. Under natten har vi en vaken behandlare samt en sovande jour. Dagtid arbetar förutom behandlarna även två behandlingssamordnare samt en enhetschef.

Borlänge, Falun, Säter och Rättviks kommuner har ett omfattande utbud av nationella program på gymnasienivå. Andra studiemöjligheter efter grundskolenivå erbjuds via Komvux och Fornby Folkhögskola. Samma kommuner har också ett flertal mindre och medelstora företag som kan erbjuda praktiktjänstgöring.

Placeringsförfrågan