Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Lugnet

Vi välkomnar pojkar 16-20 år med beteendeproblematik och färdighetsbrister för behandling och/eller utredning. Många av ungdomarna som placeras på Lugnet HVB har en neuropsykiatrisk diagnos eller genomgår en utredning under den tid som de bor hos oss.

 1. Bolag
  Adventum
 2. Kommun
  Borlänge
 3. Ålder
  16-20
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  9
 6. Placeringsform
  HVB och skola

Heduddsvägen 20
Borlänge
Telefon: 0243-21 77 30

infoadventum@humana.se

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Både flickor/kvinnor och pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Fobier/depressioner
 • Kriminalitet
 • Migrationsrelaterad stress
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Personlighetsstörning
 • Posttraumatisk stress - PTSD
 • Psykosocial problematik
 • Relationsproblem/-störningar
 • Självskadebeteende
 • Skolproblematik
 • Sociala problem
 • Tourettes syndrom
 • Trauma
 • Ångesttillstånd
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Skola/skolverksamhet
Region
 • Hela Svealand
 • Västra Svealand
Län
 • Dalarna
Metod och insats
 • Studio III
 • ADL
 • ART
 • BBIC
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
 • Återfallsprevention
 • Lågaffektivt bemötande
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Adventum

Om oss

Problematiken kan exempelvis handla om: 

 • Normbrytande beteende
 • Begynnande kriminalitet 
 • Utåtagerande beteende 
 • Överaktivitet/passivitet 
 • Svårighet att hantera relationer och sociala kontakter 
 • Riskfyllda beteenden 
 • Självskadebeteende 
 • Ungdomar i behov av utredning utifrån ovanstående problematik 

 

Arbetssätt och metod

I början av placeringen kartlägger vi den unges styrkor, resurser och behov för att identifiera vilka behandlingsmetoder som bäst lämpar sig och som sedan ligger till grund för den individuella genomförandeplanen. Alla ungdomar som placeras på Lugnet träffar under den första tiden en KBT-terapeut för ett antal bedömningssamtal. De ungdomar som sedan bedöms ha behov av terapi erbjuds det. 

Arbetet inriktas på att skapa en trivsam, trygg och tillitsfull miljö med en tydlig struktur. Vår utgångspunkt är att struktur och förutsägbarhet skapar trygghet. Trygghet är en förutsättning för att lyckas i behandlingsarbetet. 

Utgångspunkten i vårt arbete i vardagen är också att vi gör saker tillsammans med ungdomen och på så sätt skapar goda relationer, kan agera som trygga förebilder och få till bra samtal. 

Vi använder oss av i huvudsak av KBT och lågaffektivt förhållningssätt i vårt dagliga behandlingsarbete. KBT-terapeuten har en aktiv roll på boendet med att stötta personalgruppen i metoden. På boendet finns det möjlighet att genomföra följande behandlingsinsatser:  

 • KBT terapi 
 • A-CRA -  manualbaserade sessioner för behandling av riskbruk och missbruk
 • Kriminalitet som livsstil 

Lugnet HVB har ett nära samarbete med Cureum, en specialistenhet inom Humana med:

 • specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri 
 • leg psykologer  
 • leg psykoterapeut 
 • familjeterapeut 
 • specialpedagoger och leg sjuksköterska 

Detta innebär att vi kan erbjuda allt det stöd som BUP kan inom ramen för öppenvård 

Det finns också inom Humana spetskompetens inom skydd och hedersrelaterat våld, våld i nära relation och avhoppare. 

 

Personal

Vår organisation på enheten består av två behandlare som jobbar dag- och kvällstid. Under natten har vi en vaken behandlare samt en sovande jour. Dagtid arbetar behandlare, behandlingssamordnare samt verksamhetschef. 

Sysselsättning

Att ha en meningsfull sysselsättning är en förutsättning för att må bra. När ungdomarna är placerade på Lugnet så har de någon form av sysselsättning. Vårt mål är alltid att ungdomarna ska gå i skolan. I de fall som skolgång inte är ett alternativ så har vi samarbeten med arbetsgivare på orten som erbjuder ungdomen en meningsfull arbetsuppgift samtidigt som de vistas i ett socialt sammanhang.  

Vi har goda möjligheter att hitta en skolmiljö som fungerar för ungdomen. Lanternan, en friskola inom Humana, erbjuder en fullvärdig grundskola med hög lärartäthet, ämneskompetenta lärare, etablerade inlärningsmetoder och ett medvetet specialpedagogiskt synsätt så att eleverna erbjuds individuellt anpassad skolgång. För äldre ungdomar erbjuder Borlänge, Falun, Säter och Rättviks kommuner ett omfattande utbud av nationella program på gymnasienivå. Andra studiemöjligheter efter grundskolenivå erbjuds via Komvux och Fornby Folkhögskola 

Placeringsförfrågan