Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Lunna Gård Akut

Vi välkomnar pojkar i åldrarna 13-19 år, enligt både SoL och LVU. Vi är specialiserade på att, med kort varsel, ta emot eller hämta ungdomar med psykosocial-, psykiatrisk- och/eller neuropsykiatrisk problematik. Ungdomarna som kommer till Lunna Gård Akut kan ha placeringar som tidigare har havererat eller så är placeringen hos oss den första.

 1. Bolag
  Lunna Gård
 2. Kommun
  Lidköping
 3. Ålder
  13-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Gösslunda Lunna
Lidköping
Telefon: 0510-173 44
Fax: 0510-173 10

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Dubbeldiagnos
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
Boenden
 • HVB
 • Akutboende
Övrigt
 • Akutplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Lunna Gård

Om oss

På Lunna Gård Akut arbetar vi främst utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt men också motivationsstödjande. Vi arbetar därtill med struktur, vardagsrutiner, skolgång och anpassad ADL-träning. Vi lägger stor vikt vid ungdomarnas delaktighet i sin egen behandling bland annat genom stöd och vägledning att hitta och utveckla sina egna resurser/verktyg att använda i vardagen. Parallellt med behandlingen fokuseras arbetet med ungdomen bland annat på att öka motivationen/förändringsbenägenheten, att öva upp sociala färdigheter och att stärka prosociala sidor hos ungdomen.

Under tiden som ungdomen är placerad på Lunna Gård Akut kan vi erbjuda kvalificerade kartläggningar av bland annat resurser och risk- och skyddsfaktorer samt lämna förslag på riktade behandlingsinsatser med mer.

Personalen har en bred kompetens och många års erfarenhet. Erfarenhet av arbete med självskadeproblematik, missbruk, kriminalitet och neuropsykiatriska diagnoser finns. Möjlighet att bland annat erbjuda behandlingsmetoderna A-CRA och Kriminalitetsprogrammet under placeringstiden finns Lunna Gård Akut har också ett samarbete med Götene kommun som bedriver en undervisningsgrupp avsedd endast för de ungdomar som är placerade hos oss för att de skall ha tillgång till skola och skolarbete under den tid de är placerade och/eller under behandling/utredning. Skolan tar emot både högstadie- och gymnasieelever. Skolan ligger belägen i Lundsbrunn, cirka 30 minuter, från boendet. I skolan arbetar bland annat pedagoger, specialpedagoger och socionomer. Undervisningen och skoltiden är individanpassad.

Boendet är nyrenoverat och präglas av en familjär och trevlig hemmakänsla. Till huset hör en stor trädgård med möjlighet till trädgårdsskötsel, grillning, utomhusaktiviteter med mer.

Lunna Gård Akut ligger på halvön Kålland med det berömda barockpalatset Läckö slott bara ett par mil norröver. Här är naturskönt, mjukt kuperat och med skogar och bondgårdar inpå knutarna. Det är också nära till Vänerns Riviera, Svalnäsbadet, med sina långa sandstränder. Tätorten Lidköping finns endast åtta kilometer bort.

Lidköping erbjuder mycket goda kommunikationsmöjligheter med tåg och buss. Lunna Gård Akut ligger ostört men har samhällets alla tillgångar inom bekvämt räckhåll.

Utöver svenska talar vi även engelska, arabiska, dari, persiska, albanska, bosniska, serbiska, kurdiska, syrianska, assyriska med flera

Målgrupp

De flesta av pojkarna som kommer till oss har ofta svårigheter att anpassa sig till ordning och regler såväl i hemmet, skolan som i samhället i stort. Många av ungdomarna har också otillräckliga relationer till föräldrar och andra vuxna vilket ofta resulterar i en tillitsbrist till vuxna. Låg självkänsla, ambivalent identitet, impulsivitet, upprepade sammanbrott och svårighet att klara skolgång eller annan sysselsättning samt att upprätthålla en meningsfull och strukturerad vardag är också vanligt bland dessa ungdomar.

Placeringsförfrågan