Lunna Gård Akut

Vi är specialiserade på att med kort varsel ta emot, eller hämta, ungdomar med psykiatrisk, neuropsykiatrisk eller psykosocial problematik, och som befinner sig i ett tillstånd av hög stress.

 1. Bolag
  Lunna Gård
 2. Kommun
  Lidköping
 3. Ålder
  13-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  6
 6. Placeringsform
  HVB

Gösslunda Lunna
Lidköping
Telefon: 0510-173 44
Fax: 0510-173 10

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • ADD
 • ADHD
 • Aspergers syndrom
 • Autismspektrum
 • Bipolär sjukdom
 • Damp
 • Dubbeldiagnos
 • Neuropsykiatrisk problematik
 • Psykosocial problematik
 • Sociala problem
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Akutplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Västra Götaland
Län
 • Västra Götaland
Metod och insats
 • ART
 • BBIC
 • KBT
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Lunna Gård

Om oss

Vi ser akutplaceringen som en tillfällig placering, där den unge inte ska/bör bli kvar på Lunna Gård längre än vad som är nödvändigt. Akutuppdrag kan röra sig om ungdomar som befinner sig i så svåra situationer att socialtjänsten inte kan vänta med att lyfta bort dem från det sammanhang som de befinner sig i. T.ex. kan det vara svåra situationer i miljön där den unges utveckling och hälsa utsätts för fara, akut uppkomna situationer där socialtjänsten vill placera den unge direkt för att på så sätt få tid att själva utreda eventuella insatser, sammanbrott i annan placering där den unge snabbt behöver en ny placering eller annat kortvarigt behov av särskilda insatser.

Akutplaceringens längd kan variera mellan några dagar till flera månader. Det vi lägger vikt vid är att nästa placering för den unge, bör vara genomtänkt och förankrad hos den unge samt vårdnadshavare.

Lågaffektivt bemötande är utgångspunkten för att hjälpa ungdomarna hantera sin tillvaro på bästa sätt. Verksamheten är en familjelik enhet med miljöterapi och trygghetsskapande rutiner som utmärkande inslag. Vi kan kartlägga kommande behov av insatser efter placering, vilket innebär att vi jobbar aktivt med att få ungdomarna att själva uttrycka önskan om förändring. God erfarenhet finns av arbete med självskadeproblematik och neuropsykiatriska diagnoser. Alkohol- och/ eller narkotikamissbruk är inget hinder för placering. Möjlighet att göra utredningsinsatser och kompletta utredningar under placeringstiden finns genom särskilda avtal.

Aktiviteter utanför Lunna Gård, såsom idrott-, hobby- och föreningsverksamhet stimuleras och uppmuntras då ungdomarna här får träning i att umgås med andra och anpassas in i samhället.

Vi erbjuder hjälp med skolarbete och läxor från nuvarande skola i hemkommunen.

Vi talar utöver svenska även engelska och arabiska.

Placeringsförfrågan

Kontakta i första hand verksamhetsansvarig, kontaktuppgifter ovan.

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller

Skicka förfrågan via formulär