Hem 0771-11 33 11 Ring för placeringsrådgivning och förfrågan
Sök bland våra enheter Verksamhetsfilter med flera urvalskriterier

Nenya

Vi tar emot pojkar och unga män mellan 15-19 år med psykosociala problem, missbruk och kriminalitetsproblematik.

 1. Bolag
  Baggium
 2. Kommun
  Höör
 3. Ålder
  15-19
 4. Kön
  Pojkar
 5. Antal platser
  8
 6. Placeringsform
  HVB

Gunnarp Jeppatorpet 125
Tjörnarp
Telefon: 0451-699 44
Fax: 0451-699 33

Öppna karta

Ålderskategori
 • Barn eller ungdom
Ålder
 • Unga 13-17 år
 • Unga vuxna 18-20 år
Kön
 • Enbart pojkar/män
Problematik
 • Blandmissbruk
 • Kriminalitet
 • Läkemedelsmissbruk
 • Narkotikamissbruk
 • Spelmissbruk
Boenden
 • HVB
Övrigt
 • Utredningsplacering
Region
 • Hela Götaland
 • Södra Götaland
Län
 • Skåne
Metod och insats
 • KBT
 • MI - motiverande samtal
Lagrum och tillstånd
 • SoL 7 kap. 1 § p. 1 – Stödboende, HVB
 • LVU
Bolag
 • Baggium
Övrigt
 • KFSK

Om oss

Ungdomarna är placerade på Nenya för behandling mellan ca 3 – 18 månader och förutom stabilitet, struktur, och behandlingsallianser så arbetar vi med A-CRA och MI (Motiverande samtal). Ovanstående behandlingstider är generella och kan komma att förkortas eller förlängas i samverkan med socialtjänst.

De första åtta veckorna görs en kartläggning av ungdomen för att kunna åstadkomma en god genomförandeplan. I samband med denna kartläggning gör vi en ”jag-beskrivning”, nätverkskarta, livslinje och en ADL-kartläggning. I samband med kartläggningen erbjuds ungdomarna 3-5 bedömningssamtal tillsammans med vår psykolog. Nenyas behandlingsarbete bygger på att personalen har en hög symptomtolerans och kan härbärgera ungdomarnas utagerande beteende och emotionella svårigheter. Med tät bemanning dygnet runt, samt vaken "nattpersonal" bidrar vi till att skapa en trygg och lugn miljö för ungdomarna samt en god relation/ behandlingsallians med trygga vuxna. Vi har en viss tolerans för återfall i alkohol, droger och kriminalitet under behandlingstiden. Vid incidenter som dessa tas individuella beslut. Dock är det viktigt att poängtera att en egen motivation för förändring ökar chansen för en lyckad behandling för klienten.

Vi förespråkar en aktiv dag och därför försöker vi göra olika aktiviteter tillsammans med ungdomarna. Exempel på aktiviteter är crossbana med tillhörande crossar, paintball, RC-racing, kreativt skapande rum, biorum, spelrum och sällskapsrum. Dessa olika aktiviteter förändras utifrån ungdomsgruppens intresse och behov. Vidare erbjuder vi helgaktiviteter som till exempel bio, go-cart och annat som ungdomarna har intresse för.

Vi har tillgång till KBT-terapeut och familjevårdsbehandling med terapeut om det finns behov av detta. Personalen består av socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger, KBT-terapeut och leg. psykolog. Det finns även en samordnare och en behandlingsansvarig som är på plats måndag till fredag samt en föreståndare. Samtlig personal är utbildad i MI, A-CRA, ÅP, HAP och STUDIO 3. Vi har en medicinskt ansvarig sjuksköterska på plats i verksamheten.

Mer om våra manualbaserade behandlingsmetoder:

Placeringsförfrågan